back - zurück

IMPRINT

Otisk

Informační povinnost dle §5 zákona o elektronickém obchodu, §14 obchodního zákoníku,

§63 živnostenského řádu a informační povinnost dle §25 mediálního zákona.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Fax: + 43 (0) 7667 7205 14

E-mail: office@ecotec-energy.com

 

 

Profesní právo: živnostenský řád: www.ris.bka.gv.at Stát udělení: Rakousko

 

Člen představenstva

Johann Söllinger

Kontaktní údaje osoby odpovědné za ochranu údajů Máte-li jakékoli dotazy týkající

se ochrany údajů, níže naleznete kontaktní údaje odpovědné osoby nebo úřadu:

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-mailová adresa: office@ecotec-energy.com

Telefon: + 43 (0) 7667 7205 0

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum/ Zdroj: Vytvořeno pomocí generátoru otisků z AdSimple

 

Řešení sporů EU

V souladu s nařízením o online řešení sporů ve spotřebitelských věcech (Nařízení ODR) bychom Vás rádi informovali o Informujte platformu

pro řešení sporů online (platforma OS). Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti online platformě Evropské komise pro řešení sporů na

adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem tiráži. Rádi bychom však upozornili, že

nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před a účastnit se spotřebitelského rozhodčího senátu.

 

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek Obsah tohoto webu neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace.

Bohužel nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za správnost jakéhokoli obsahu na této webové stránce, zejména obsahu poskytovaného

třetími stranami byly poskytnuty. Jako poskytovatel služeb nejsme povinni chránit informace, které přenášíte nebo ukládáte sledovat nebo

vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Naše povinnosti odstranit informace nebo zablokovat použití informací podle

obecných zásad Zákony založené na soudních nebo úředních příkazech zůstávají nedotčeny i v případě naší nezodpovědnosti nedotčený.

Pokud si všimnete jakéhokoli problematického nebo nezákonného obsahu, okamžitě nás kontaktujte, abychom jej mohli opravit odstranit

nelegální obsah. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

 

Odpovědnost za odkazy na tomto webu Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za které neneseme odpovědnost.

Odpovědnost za propojené webové stránky pro nás neexistuje, protože jsme o nezákonné činnosti nevěděli a ani jsme tak v minulosti nedělali

jsme si nevšimli a pokud bychom se dozvěděli o jakékoli nezákonnosti, odkazy okamžitě odstraníme. Pokud si všimnete nelegálních odkazů na

našich webových stránkách, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

 

Upozornění na autorská práva Veškerý obsah této webové stránky (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. Před

odesláním obsahu se nás zeptejte distribuovat, reprodukovat nebo využívat tuto webovou stránku, jako je její opětovné publikování na

jiných webových stránkách. Li Pokud to bude nezbytné, budeme právně stíhat neoprávněné použití částí obsahu našich stránek. Pokud

na tomto webu najdete obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.

 

Obrazový kredit Obrázky, fotografie a grafika na této webové stránce jsou chráněny autorským právem. Obrazová práva patří následujícím

fotografům a společnostem: Rádi používáme obrázky. Pocházejí z našeho archivu nebo jsme je vytvořili či nakreslili sami. Některé obrázky jsou

od veřejných orgánů, z nichž většina má velmi laskavé svolení. Všechny texty jsou chráněny autorským právem.

 

Zdroj: Vytvořeno pomocí generátoru ochrany dat AdSimple

PRIVACY

 

Úvod a přehled

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (verze 18.06.2021-111765426) jsme sepsali, abychom vám v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně

osobních údajů (EU) 2016/679 a platnými národními zákony vysvětlili, jaké osobní údaje (údaje ve zkratce) my jako odpovědná osoba – a námi pověření

zpracovatelé (např. poskytovatelé) – zpracováváme, budeme zpracovávat v budoucnu a jaké máte právní možnosti. Použité termíny je třeba chápat jako

genderově neutrální. Stručně řečeno: Informujeme vás komplexně o údajích, které o vás zpracováváme. Prohlášení o ochraně osobních údajů obvykle zní

velmi technicky a používají právní žargon. Toto prohlášení o ochraně údajů má na druhou stranu popsat nejdůležitější věci co nejjednodušeji a nejtransparentněji.

Pokud jde o transparentnost, jsou technické termíny vysvětleny čtenářsky příjemným způsobem, jsou uvedeny odkazy na další informace a jsou použity grafické

prvky. Informujeme vás tak jasným a jednoduchým jazykem, že osobní údaje zpracováváme v rámci naší obchodní činnosti pouze v případě, že existuje

odpovídající právní základ. To jistě není možné, pokud učiníte co nejstručnější, nejjasnější a právně-technická prohlášení, která jsou na internetu často

standardem, pokud jde o ochranu dat. Doufám, že pro vás budou následující vysvětlení zajímavá a poučná a že možná najdete nějaké informace, které jste

ještě nevěděli. Pokud máte další dotazy, rádi bychom vás požádali, abyste se obrátili na odpovědnou osobu uvedenou níže nebo v tiráži, použili uvedené

odkazy a podívali se na další informace na webových stránkách třetích stran. Naše kontaktní údaje najdete samozřejmě také v tiráži.

 

rozsah použití Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na všechny osobní údaje námi zpracovávané ve společnosti a na všechny osobní údaje, které námi

(zpracovatelé) zpracovávají společnosti. Osobními údaji rozumíme informace ve smyslu čl. 4 č. 1 GDPR jako je jméno osoby, e-mailová adresa a poštovní adresa.

Zpracování osobních údajů zajišťuje, že můžeme nabízet a fakturovat naše služby a produkty, ať už online nebo offline. Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

zahrnuje:

 

° Všechny online prezentace (webové stránky, online obchody), které provozujeme

° Vystoupení na sociálních sítích a e-mailová komunikace

° mobilní aplikace pro chytré telefony a další zařízení

 

Stručně řečeno: Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na všechny oblasti, ve kterých jsou osobní údaje ve

společnosti strukturovaně zpracovávány prostřednictvím uvedených kanálů. Pokud s vámi vstoupíme do právních vztahů mimo tyto kanály, budeme vás v případě

potřeby samostatně informovat.

 

právní základy

V následujícím prohlášení o ochraně údajů vám poskytujeme transparentní informace o právních zásadách a předpisech, tedy právním základu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje. Pokud jde o právo EU, odkazujeme na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Toto obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů si samozřejmě můžete přečíst online na webu EUR-Lex, brána do EU – Legal, viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 

1. Souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR): Udělili jste nám souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel. Příkladem by bylo uložení údajů, které jste zadali do   

     kontaktního formuláře.

2. Smlouva (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR): Za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních povinností s vámi zpracováváme vaše údaje. -li Pokud s vámi například

     uzavřeme kupní smlouvu, potřebujeme osobní údaje předem.

3. Právní povinnost (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR): Pokud se na nás vztahuje zákonná povinnost, zpracováváme vaše údaje. Například jsme ze zákona povinni

     uchovávat faktury za vedení účetnictví. Ty obvykle obsahují osobní údaje.

4. Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR): V případě oprávněných zájmů, které neomezují vaše základní práva, si vyhrazujeme zpracování osobních údajů.

     Potřebujeme například zpracovávat určité údaje, abychom udrželi naše webové stránky bezpečné a ekonomicky efektivní aby mohl operovat.

     Toto zpracování je tedy oprávněným zájmem. Další podmínky jako vnímání nahrávek ve veřejném zájmu a výkonu veřejné moci a ochrany životně důležitých zájmů

 

Ostatní podmínky jako vnímání nahrávek ve veřejném zájmu a výkon veřejné moci i ochrana životně důležitých zájmů se na nás většinou nevztahují. Pokud by takový právní základ měl být relevantní, bude uveden na příslušném místě.

 

Kromě nařízení EU platí také národní zákony:

° V Rakousku se jedná o spolkový zákon na ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů (zákon o ochraně údajů), zkráceně DSG.

° V Německu platí federální zákon o ochraně dat, zkráceně BDSG. Pokud platí jiné regionální nebo národní zákony, budeme vás o nich informovat v následujících

   částech.

 

Kontaktní údaje odpovědné osoby Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, níže naleznete kontaktní údaje odpovědné osoby nebo orgánu:

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

doba uložení

Skutečnost, že osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů, je pro nás obecným kritériem. To znamená, že osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod pro zpracování údajů. V některých případech jsme ze zákona povinni uchovávat určité údaje i poté, co původní účel přestal existovat, například pro účetní účely. Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou údaje vymazány co nejrychleji a za předpokladu, že neexistuje povinnost je uchovávat

 

O konkrétní době trvání příslušného zpracování údajů vás budeme informovat níže, pokud o tom budeme mít další informace.

 

Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

Podle článku 13 GDPR máte následující práva, abyste zajistili, že údaje budou zpracovávány spravedlivě a transparentně:

– Podle článku 15 GDPR máte právo na informace, zda zpracováváme vaše údaje. Pokud tomu tak je, máte právo obdržet kopii údajů a znát následující informace:

° za jakým účelem zpracováváme;

° kategorie, tj. typy zpracovávaných údajů;

° kdo přijímá tyto údaje a jak lze zaručit bezpečnost, pokud jsou údaje předávány do třetích zemí;

° jak dlouho jsou data uložena;

° existence práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování;

° že si můžete stěžovat u dozorového úřadu (odkazy na tyto úřady naleznete níže);

° původ údajů, pokud jsme je nezískali od vás;

° zda je prováděno profilování, tedy zda jsou údaje automaticky vyhodnocovány za účelem vytvoření vašeho osobního profilu.

– Podle článku 16 GDPR máte právo na opravu údajů, což znamená, že musíme údaje opravit, pokud zjistíte nějaké chyby.

– Podle článku 17 GDPR máte právo na výmaz („právo být zapomenut“), což konkrétně znamená, že můžete požádat o výmaz svých údajů.

– Podle článku 18 GDPR máte právo na omezení zpracování, což znamená, že údaje smíme pouze uchovávat, ale ne nadále používat.

– Podle článku 19 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, což znamená, že vám na požádání můžeme poskytnout vaše údaje v běžném formátu poskytnout.

– Podle článku 21 GDPR máte právo vznést námitku, která po uplatnění povede ke změně zpracování.

° Pokud je zpracování vašich údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e (veřejný zájem, výkon veřejné moci) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem), můžete proti     zpracování vznést námitku. My pak co nejrychleji prověříme, zda můžeme této námitce právně vyhovět.

° Pokud se údaje používají pro přímou reklamu, můžete proti tomuto typu zpracování údajů kdykoli vznést námitku. Poté již vaše údaje nesmíme používat pro přímý

  marketing.

° Pokud se údaje používají k provozování profilování, můžete proti tomuto typu zpracování údajů kdykoli vznést námitku. Můžeme vaše Data nepoužívejte k

  následnému profilování.

– Podle článku 22 GDPR můžete mít právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (např. Pokud se domníváte,

  že zpracováním vašich údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo byla jiným způsobem porušena vaše práva na ochranu údajů, můžete si stěžovat u

  dozorového úřadu. Jedná se o úřad pro ochranu údajů pro Rakousko, jehož webové stránky naleznete na adrese https://www.dsb.gv.at/ a pro Německo můžete

  kontaktovat Spolkového komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací (BfDI). Stručně řečeno: máte práva – neváhejte kontaktovat odpovědnou osobu uvedenou

  výše!

 

web hosting

Shrnutí webhostingu

Dotčení: návštěvníci webu

Účel: profesionální hosting webu a zabezpečení provozu

Zpracovávané údaje: IP adresa, čas návštěvy webu, použitý prohlížeč a další údaje. Najděte si o něm další podrobnosti

Viz níže nebo s použitým poskytovatelem webhostingu.

Doba skladování: závisí na příslušném poskytovateli, obvykle však 2 týdny

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

Co je webhosting?

Když dnes navštívíte webové stránky, určité informace – včetně osobních údajů – se automaticky vytvářejí a ukládají, a to i na těchto webových stránkách.

Tyto údaje by měly být zpracovávány co nejšetrněji a pouze s odůvodněním. Mimochodem, webem rozumíme souhrn všech webových stránek na doméně,

tedy vše od úvodní stránky (domovské stránky) až po úplně poslední podstránku (jako je tato). Doménou rozumíme například example.de nebo example.com.

 

Když chcete zobrazit webovou stránku na obrazovce, použijete program zvaný webový prohlížeč. Pravděpodobně znáte několik webových prohlížečů podle

názvu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari.

 

Tento webový prohlížeč se potřebuje připojit k jinému počítači, kde je uložen kód webové stránky: k webovému serveru. Provoz webového serveru je složitý

a zdlouhavý úkol, proto se toho obvykle ujímají profesionální poskytovatelé, poskytovatelé. Ty nabízejí webhosting a zajišťují tak spolehlivé a bezchybné

ukládání dat webových stránek.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány, když se připojí prohlížeč na vašem počítači (stolní počítač, notebook, smartphone) a během přenosu dat na webový

server a z něj. Na jedné straně váš počítač ukládá data, na druhé straně webový server musí také ukládat data po určitou dobu, aby byl zajištěn správný chod.

 

Pro ilustraci

 

                           Váš prohlížeč (např. Chrome)

                           na vašem počítači pomocí které

                           navštívíte naše webové stránky

                           navštívit přes internet

 

                        

                               Internet

webový server u našeho

poskytovatele, našich webových

stránek k dispozici poskytuje a

údaje o vaší návštěvě na chvíli

uložit.

Proč osobní údaje zpracováváme?

 

Účely zpracování údajů jsou:

 

1. Profesionální webhosting a zabezpečení provozu

2. udržovat provozní a IT bezpečnost

3. Anonymní hodnocení přístupového chování pro zlepšení naší nabídky a v případě potřeby pro trestní stíhání nebo vymáhání nároků

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

 

I když navštěvujete naše webové stránky, náš webový server, což je počítač, na kterém jsou tyto webové stránky uloženy, obvykle

automaticky ukládá data jako např.

 

° úplná internetová adresa (URL) navštívené webové stránky (např. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Prohlížeč a verze prohlížeče (např. Chrome 87)

° použitý operační systém (např. Windows 10)

° adresa (URL) dříve navštívené stránky (referrer URL) (např. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° název hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého se přistupuje (např. COMPUTERNAME a 194.23.43.121)

° Datum a čas

° v souborech, tzv. log souborech webového

 

serveru Jak dlouho jsou data uložena?

Výše uvedené údaje jsou zpravidla uchovávány po dobu dvou týdnů a poté automaticky vymazány. Tyto údaje nepředáváme, ale nemůžeme

vyloučit, že tyto údaje budou v případě protiprávního jednání nahlíženy úřady. Ve zkratce: Vaši návštěvu zaznamená náš poskytovatel

(společnost provozující naše webové stránky na speciálních počítačích (serverech)), ale Vaše údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme!

právní základ Zákonnost zpracování osobních údajů v rámci webhostingu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (ochrana oprávněných zájmů),

protože využívání profesionálního hostingu u poskytovatele je nezbytné k tomu, aby společnost byla bezpečná a uživatelsky přátelské na

internetu a v případě potřeby z něj mohou vést útoky a nároky.

 

cookies

 

Souhrn souborů cookie

Dotčení: návštěvníci webu

Účel: v závislosti na příslušném cookie. Více podrobností naleznete níže nebo od výrobce softwaru, který soubor cookie nastavuje.

Zpracovávané údaje: V závislosti na použitém cookie.

Více podrobností naleznete níže nebo od výrobce softwaru, který soubor cookie nastavuje.

Doba uložení: v závislosti na příslušném souboru cookie se může lišit od hodin až po roky

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

Co jsou cookies?

 

Naše webové stránky používají soubory cookie HTTP k ukládání dat specifických pro uživatele. V následujícím textu vysvětlíme, co jsou cookies a

proč se používají, abyste lépe porozuměli následujícímu prohlášení o ochraně údajů.

 

Kdykoli surfujete na internetu, používáte prohlížeč. Mezi známé prohlížeče patří Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge.

Většina webových stránek ukládá do vašeho prohlížeče malé textové soubory. Tyto soubory se nazývají cookies.

 

Jedno se nedá upřít: Cookies jsou opravdu užiteční malí pomocníci. Téměř všechny webové stránky používají soubory cookie. Přesněji se jedná

o soubory cookie HTTP, protože existují další soubory cookie pro jiné oblasti použití. HTTP cookies jsou malé soubory, které naše webové stránky

ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie se automaticky ukládají do složky cookie, což je v podstatě „mozek“ vašeho prohlížeče. Soubor

cookie se skládá z názvu a hodnoty. Při definování cookie musí být také specifikován jeden nebo více atributů.

 

Cookies od vás ukládají určitá uživatelská data, jako je jazyk nebo osobní nastavení stránky. Když znovu navštívíte naše stránky, váš prohlížeč

přenese informace „související s uživatelem“ zpět na naše stránky. Díky cookies náš web ví, kdo jste, a nabízí vám nastavení, na které jste zvyklí.

V některých prohlížečích má každý soubor cookie svůj vlastní soubor, v jiných, jako je Firefox, jsou všechny soubory cookie uloženy v jediném

souboru.

 

Níže uvedený obrázek ukazuje možnou interakci mezi webovým prohlížečem, jako je např B. Chrome a webový server. Webový prohlížeč si vyžádá

webovou stránku a od serveru obdrží cookie, kterou prohlížeč znovu použije, jakmile je požadována další stránka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      prohlížeče jako např např.

                                      Chrome nebo Firefox s

                                      mužem prohlíží webové

                                      stránky.

 

 
 
 
 
 
 
 
Prohlížeč požaduje webovou stránku

 

Webový server poskytuje webovou stránku a soubor

 

    cookie              obsah webu

 

 

Prohlížeč požaduje další stránku webu

   cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webový server webu

 

Existují jak soubory cookie první strany, tak soubory cookie třetích stran. Cookies první strany jsou vytvářeny přímo našimi stránkami, cookies třetích stran

jsou vytvářeny partnerskými weby (např. Google Analytics). Každý soubor cookie musí být vyhodnocen individuálně, protože každý soubor cookie ukládá jiná

data. Doba expirace cookie se také liší od několika minut do několika let. Cookies nejsou softwarové programy a neobsahují viry, trojské koně ani jiné „škůdce“.

Soubory cookie také nemají přístup k informacím na vašem PC.

 

Data souborů cookie mohou vypadat například takto:

 

Název: _ga Hodnota: GA1.2.1326744211.152111765426-9 Účel: Rozlišení návštěvníků webu Datum vypršení platnosti: po 2 letech

 

Prohlížeč by měl podporovat tyto minimální velikosti:

 

° Nejméně 4096 bajtů na soubor cookie

° Minimálně 50 cookies na doménu

° Celkem minimálně 3000 cookies

 

Jaké typy souborů cookie existují?

 

Otázka, které soubory cookie konkrétně používáme, závisí na používaných službách a je objasněna v následujících částech prohlášení o ochraně údajů.

V tomto bodě bychom rádi krátce probrali různé typy HTTP cookies. Existují 4 typy souborů cookie:

 

Nezbytné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webu. Tyto soubory cookie jsou například potřebné, pokud

uživatel vloží produkt do nákupního košíku, poté pokračuje v surfování na jiných stránkách a teprve později přejde k pokladně. Tyto soubory cookie

nesmažou nákupní košík, ani když uživatel zavře okno prohlížeče.

 

Funkční cookies Tyto cookies shromažďují informace o chování uživatele a o tom, zda uživatel dostává nějaké chybové zprávy. Kromě toho se tyto soubory

cookie také používají k měření doby načítání a chování webových stránek v různých prohlížečích.

 

Cílené soubory cookie Tyto soubory cookie zajišťují lepší uživatelský zážitek. Ukládají se například zadaná místa, velikosti písma nebo data formulářů.

 

Reklamní soubory cookie Tyto soubory cookie se také nazývají cílené soubory cookie. Používají se k tomu, aby uživateli poskytovaly individuálně

přizpůsobenou reklamu. To může být velmi užitečné, ale také velmi nepříjemné.

 

Obvykle, když navštívíte web poprvé, budete dotázáni, který z těchto typů souborů cookie byste chtěli povolit. A toto rozhodnutí je samozřejmě také

uloženo v cookie. Pokud se chcete dozvědět více o cookies a nebojíte se technické dokumentace, doporučujeme https://tools.ietf.org/html/rfc6265,

žádost o připomínky Internet Engineering Task Force (IETF) s názvem „HTTP State Management Mechanism“ .

 

Účel zpracování prostřednictvím cookies Účel nakonec závisí na příslušném cookie. Více podrobností naleznete níže nebo od výrobce softwaru, který

soubor cookie nastavuje.

 

Jaké údaje jsou zpracovávány? Cookies jsou malí pomocníci pro mnoho různých úkolů. Bohužel nelze zobecnit, jaké údaje jsou v cookies ukládány, ale o

zpracovávaných či uložených údajích Vás budeme informovat v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

 

Doba ukládání souborů cookie Doba uložení závisí na příslušném souboru cookie a je uvedena níže. Některé soubory cookie se vymažou po méně než

hodině, jiné mohou zůstat uloženy v počítači několik let.

 

Dobu uložení můžete ovlivnit i sami. Všechny soubory cookie můžete kdykoli ručně smazat prostřednictvím svého prohlížeče (viz také „Právo na námitku“

níže). Dále budou soubory cookie, které jsou založeny na souhlasu, vymazány nejpozději poté, co svůj souhlas odvoláte, přičemž do té doby zůstává

zákonnost ukládání nedotčena.

 

Právo vznést námitku – jak mohu smazat cookies? Sami se rozhodnete, jak a zda chcete soubory cookie používat, bez ohledu na to, z které služby nebo

webové stránky soubory cookie pocházejí, vždy máte možnost soubory cookie smazat nebo deaktivovat nebo je povolit pouze částečně. Můžete například

blokovat soubory cookie třetích stran, ale povolit všechny ostatní soubory cookie.

 

Pokud chcete zjistit, které soubory cookie byly uloženy ve vašem prohlížeči, pokud chcete změnit nebo smazat nastavení souborů cookie, naleznete toto

v nastavení vašeho prohlížeče:

 

Chrome: Odstraňte, povolte a spravujte soubory cookie v prohlížeči Chrome

 

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari

 

Firefox: Vymazáním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky umístily do vašeho počítače

 

Internet Explorer: Odstraňte a spravujte soubory cookie

 

Microsoft Edge: Mazání a správa souborů cookie

 

Pokud si obecně nepřejete žádné soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy informoval, kdy má být soubor cookie nastaven.

Pro každý jednotlivý soubor cookie se můžete rozhodnout, zda soubor cookie povolíte nebo ne. Postup se liší v závislosti na prohlížeči. Nejlepší je

vyhledat návod na Googlu s hledaným výrazem „Smazat soubory cookie Chrome“ nebo „Deaktivovat soubory cookie Chrome“ v případě prohlížeče

Chrome.

 

právní základ Takzvané „Pokyny pro soubory cookie“ jsou v platnosti od roku 2009. Uvádí, že ukládání cookies vyžaduje váš souhlas (článek 6 (1) (a) GDPR).

V rámci zemí EU však na tyto směrnice stále panují velmi rozdílné reakce. V Rakousku však byla tato směrnice implementována do § 96 odst. 3 zákona o

telekomunikacích (TKG). V Německu nebyly směrnice týkající se souborů cookie implementovány jako vnitrostátní právo. Místo toho byl tento pokyn z

velké části implementován v § 15 odst. 3 zákona o telemediích (TMG).

 

Pro naprosto nezbytné soubory cookie, i když nebyl udělen žádný souhlas. existují oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které jsou ve většině

případů ekonomické povahy. Chceme návštěvníkům našich webových stránek poskytnout příjemnou uživatelskou zkušenost a některé soubory cookie

jsou k tomu často nezbytně nutné.

 

Pokud jsou použity soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné, stane se tak pouze s vaším souhlasem. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst.

1 písm. a) GDPR.

 

V následujících částech budete podrobněji informováni o používání souborů cookie, pokud používaný software používá soubory cookie.

Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů Google Analytics

Dotčení: návštěvníci webu

Účel: Vyhodnocení informací o návštěvnících za účelem optimalizace webu.

Zpracovaná data: Statistiky přístupu, které zahrnují údaje, jako jsou místa přístupu, údaje o zařízení, trvání a čas přístupu,

 chování při navigaci, chování při kliknutí a IP včetně adres. Více podrobností naleznete níže v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Doba skladování: závisí na použitých vlastnostech

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

Co je Google Analytics?

Na našem webu používáme analytický sledovací nástroj Google Analytics (GA) od americké společnosti Google Inc.. Za všechny služby Google v Evropě

odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Google Analytics shromažďuje údaje o vašich akcích na našich

webových stránkách. Pokud například kliknete na odkaz, tato akce se uloží do souboru cookie a odešle se do Google Analytics. Přehledy, které dostáváme z

Google Analytics, nám umožňují lépe přizpůsobit naše webové stránky a služby vašim potřebám. V následujícím textu se budeme podrobněji věnovat nástroji

pro sledování a především vás budeme informovat o tom, která data jsou ukládána a jak tomu můžete zabránit.

 

Google Analytics je sledovací nástroj používaný k analýze návštěvnosti na našich webových stránkách. Aby služba Google Analytics fungovala, je do kódu

naší webové stránky zabudován sledovací kód. Když navštívíte naše webové stránky, tento kód zaznamenává různé akce, které na našich webových

stránkách provádíte. Jakmile opustíte naše webové stránky, jsou tato data odeslána na servery Google Analytics a tam uložena.

 

Google zpracovává data a dostáváme zprávy o vašem chování uživatelů. Tyto zprávy mohou zahrnovat následující:

 

° Reporty pro cílové skupiny: Pomocí reportů pro cílové skupiny lépe poznáváme naše uživatele a přesněji víme, kdo má o naši službu zájem.

° Přehledy reklam: Přehledy reklam nám usnadňují analýzu a zlepšování naší online reklamy.

° Zprávy o akvizicích: Zprávy o akvizicích nám poskytují užitečné informace o tom, jak k naší službě přilákat více lidí.

° Zprávy o chování: Zde se dozvídáme, jak komunikujete s našimi webovými stránkami. Můžeme pochopit, jakým směrem jste na naší straně zpět a na které

  odkazy kliknete.

° Zprávy o konverzích: Konverze je proces, ve kterém provádíte požadovanou akci na základě marketingového sdělení. K Příklad, když se změníte z pouhého

  návštěvníka webu na kupujícího nebo odběratele newsletteru. Z těchto zpráv se dozvídáme více o tom, jak přijímáte naše marketingová opatření. Tímto

  způsobem chceme zvýšit náš konverzní poměr.

° Reporty v reálném čase: Zde vždy okamžitě víme, co se děje na našem webu. Můžeme například vidět, kolik uživatelů právě čte tento text.

 

Proč na našem webu používáme Google Analytics? Náš cíl s touto webovou stránkou je jasný: Chceme vám nabídnout ty nejlepší možné služby. K dosažení

tohoto cíle nám pomáhají statistiky a data z Google Analytics.

 

Statisticky vyhodnocená data nám dávají jasný obrázek o silných a slabých stránkách našeho webu. Na jednu stranu můžeme naše stránky optimalizovat tak,

aby je zájemci snáze našli na Googlu. Na druhou stranu nám data pomáhají lépe porozumět vám jako návštěvníkovi. Víme tedy přesně, co musíme na našem

webu zlepšit, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší možné služby. Údaje nám také pomáhají provádět naše reklamní a marketingová opatření individuálněji

a efektivněji. Koneckonců, má smysl ukazovat naše produkty a služby pouze lidem, na kterých záleží.

 

Jaká data ukládá Google Analytics? Google Analytics používá sledovací kód k vytvoření náhodného, jedinečného ID, které je propojeno se souborem cookie

vašeho prohlížeče. Tímto způsobem vás Google Analytics rozpozná jako nového uživatele. Při příští návštěvě našich stránek budete rozpoznáni jako „vracející

se“ uživatel. Všechna shromážděná data jsou uložena společně s tímto ID uživatele. To umožňuje vyhodnocovat především pseudonymní uživatelské profily.

 

Aby bylo možné analyzovat naše webové stránky pomocí Google Analytics, musí být v měřicím kódu zahrnuto ID nemovitosti. Data jsou pak uložena v

odpovídající vlastnosti. Pro každou nově vytvořenou službu je výchozí služba Google Analytics 4. Případně můžete také vytvořit službu Universal Analytics.

V závislosti na použité vlastnosti jsou data uložena po různou dobu.

 

K měření vašich interakcí na našem webu se používají identifikátory, jako jsou soubory cookie a ID instancí aplikací. Interakce jsou jakýkoli typ akce, kterou

provedete na našich webových stránkách. Pokud používáte také jiné systémy Google (jako je účet Google), data generovaná prostřednictvím Google Analytics

mohou být propojena se soubory cookie třetích stran. Google nepředává údaje Google Analytics, pokud to my jako provozovatel webu nepovolíme. Pokud to

vyžaduje zákon, mohou nastat výjimky.

 

Google Analytics používá následující soubory cookie:

 

Název: _ga

Hodnota: 2.1326744211.152111765426-5

Účel: Ve výchozím nastavení používá analytics.js k uložení ID uživatele soubor cookie _ga. V podstatě slouží k rozlišení návštěvníků webu.

Datum expirace: po 2 letech

 

Název: _gid

Hodnota: 2.1687193234.152111765426-1

Účel: Soubor cookie se také používá k rozlišení mezi návštěvníky webu.

Datum vypršení platnosti: po 24 hodinách

 

Název: _gat_gtag_UA_

Hodnota: 1 Použití: Používá se ke snížení počtu požadavků. Pokud je služba Google Analytics poskytována prostřednictvím Správce

značek Google, tento soubor cookie má název _dc_gtm_ .

Datum expirace: po 1 minutě

 

Název: AMP_TOKEN

Hodnota: žádné informace

Účel: Soubor cookie má token, pomocí kterého lze načíst ID uživatele ze služby ID klienta AMP.

Další možné hodnoty označují odhlášení, požadavek nebo chybu.

Datum vypršení platnosti: Po 30 sekundách až jednom roce

 

Jméno: __utma

Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1

Účel: Tento soubor cookie lze použít ke sledování vašeho chování na webu a měření výkonu.

Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání informací do Google Analytics.

Datum expirace: po 2 letech

 

Název: __utmt

Hodnota: 1

Účel: Stejně jako _gat_gtag_UA_ se soubor cookie používá ke snížení rychlosti požadavků.

Datum expirace: Po 10 minutách

 

Jméno: __utmb

Hodnota: 3.10.1564498958

Účel: Tento soubor cookie se používá k určení nových relací. Aktualizuje se pokaždé, když jsou do Google Analytics odeslána nová data nebo informace.

Datum expirace: Po 30 minutách

 

Jméno: __utmc

Hodnota: 167421564

Účel: Tento soubor cookie se používá k nastavení nových relací pro vracející se návštěvníky. Toto je soubor cookie relace a je uložen pouze do zavření prohlížeče. Datum vypršení platnosti: Po zavření prohlížeče

 

Jméno: __utmz

Hodnota: m|utmccn=(doporučení)|utmcmd=doporučení|utmcct=/

Účel: Soubor cookie se používá k identifikaci zdroje návštěvnosti našich webových stránek. To znamená, že soubor cookie ukládá na našem webu místo, odkud jste přišli. Mohla to být jiná stránka nebo reklama.

Datum expirace: po 6 měsících

 

Jméno: __utmv

Hodnota: neuvedeno Účel: Soubor cookie se používá k ukládání uživatelských dat definovaných uživatelem. Aktualizuje se vždy, když jsou informace odeslány do Google Analytics.

Datum expirace: po 2 letech

 

Poznámka: Tento seznam nemůže tvrdit, že je úplný, protože společnost Google neustále mění výběr svých souborů cookie. Zde vám ukážeme přehled nejdůležitějších údajů, které Google Analytics shromažďuje:

 

Teplotní mapy: Google vytváří takzvané heatmapy. Teplotní mapy zobrazují přesně ty oblasti, na které kliknete. Takto získáváme informace o tom, kde se na našich stránkách nacházíte.

 

Trvání relace: Google definuje trvání relace jako čas, který strávíte na našem webu, aniž byste web opustili. Pokud jste neaktivní 20 minut, relace se automaticky ukončí.

 

Míra okamžitého opuštění: Opuštění je, když si prohlédnete pouze jednu stránku na našem webu a poté náš web znovu opustíte.

 

Vytvoření účtu: Pokud si vytvoříte účet nebo zadáte objednávku na našem webu, Google Analytics shromažďuje tyto údaje.

 

IP adresa: IP adresa se zobrazuje pouze ve zkrácené formě, takže není možné jednoznačné přiřazení.

 

Poloha: Zemi a vaši přibližnou polohu lze určit pomocí IP adresy. Tento proces se také nazývá určení polohy IP.

 

Technické informace: Technické informace zahrnují mimo jiné typ vašeho prohlížeče, poskytovatele internetu nebo rozlišení obrazovky.

 

Zdroj původu: Google Analytics nebo nás samozřejmě také zajímá, z jaké webové stránky nebo z jaké reklamy jste na naše stránky přišli.

 

Dalšími údaji jsou kontaktní údaje, případná hodnocení, přehrávání médií (např. pokud si na našem webu přehrajete video), sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí nebo jeho přidání do oblíbených. Seznam si nečiní nárok na úplnost a slouží pouze jako obecný průvodce ukládáním dat pomocí Google Analytics.

 

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Google distribuoval jejich servery po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe, a proto jsou vaše data většinou uložena na amerických serverech. Zde si můžete přečíst, kde přesně se datová centra Google nacházejí: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Vaše data jsou distribuována na různých fyzických médiích. To má tu výhodu, že data lze vyvolat rychleji a jsou lépe chráněna proti manipulaci. Každé datové centrum Google má nouzové programy pro vaše data. Pokud například selže hardware společnosti Google nebo přírodní katastrofy ochromí servery, riziko přerušení služby u společnosti Google zůstává nízké.

 

Doba uchování dat závisí na použitých vlastnostech. Při používání novějších služeb Google Analytics 4 je doba uchování vašich uživatelských dat pevně stanovena na 14 měsíců. U ostatních tzv. dat událostí máme možnost zvolit dobu uchování 2 měsíce nebo 14 měsíců.

 

Se službami Universal Analytics má Google Analytics standardizovanou dobu uchovávání vašich uživatelských údajů 26 měsíců. Poté budou vaše uživatelská data smazána. Máme však možnost si sami zvolit dobu uchování uživatelských dat. K tomu máme pět možností:

 

Smazání po 14 měsících

Smazání po 26 měsících

Smazání po 38 měsících

Smazání po 50 měsících

Žádné automatické mazání Existuje také možnost, že data budou smazána pouze v případě, že již nenavštěvujete naše webové stránky ve lhůtě, kterou jsme zvolili. V tomto případě bude doba uchování resetována pokaždé, když naši webovou stránku znovu navštívíte v rámci stanovené doby.

 

Po uplynutí stanovené doby budou data jednou měsíčně smazána. Tato doba uchování se vztahuje na vaše data spojená se soubory cookie, rozpoznáváním uživatelů a reklamními ID (např. soubory cookie z domény DoubleClick). Výsledky přehledů jsou založeny na agregovaných datech a jsou uloženy nezávisle na uživatelských datech. Agregovaná data jsou sloučením jednotlivých dat do většího celku.

 

Jak mohu smazat svá data nebo zabránit ukládání dat? Podle právních předpisů Evropské unie o ochraně údajů máte právo na přístup ke svým údajům, jejich aktualizaci, vymazání nebo omezení. Službě Google Analytics můžete zabránit v používání vašich údajů pomocí doplňku prohlížeče, který deaktivuje JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Doplněk prohlížeče si můžete stáhnout a nainstalovat z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že tento doplněk deaktivuje pouze shromažďování údajů službou Google Analytics.

 

Pokud obecně chcete deaktivovat, smazat nebo spravovat soubory cookie (bez ohledu na Google Analytics), existují samostatné pokyny pro každý prohlížeč:

 

Chrome: Odstraňte, povolte a spravujte soubory cookie v prohlížeči Chrome

 

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari

 

Firefox: Vymazáním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky umístily do vašeho počítače

 

Internet Explorer: Odstraňte a spravujte soubory cookie

 

Microsoft Edge: Mazání a správa souborů cookie

 

Vezměte prosím na vědomí, že při používání tohoto nástroje mohou být vaše údaje ukládány a zpracovávány také mimo EU. Většina třetích zemí (včetně USA) není podle současného evropského práva na ochranu údajů považována za bezpečnou. Údaje nelze jednoduše přenášet do nebezpečných třetích zemí, tam je uchovávat a zpracovávat, pokud mezi námi a neevropským poskytovatelem služeb neexistují vhodné záruky (jako jsou standardní smluvní doložky EU).

 

právní základ Používání Google Analytics vyžaduje váš souhlas, který jsme získali pomocí našeho vyskakovacího okna cookie. Podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (souhlas) představuje tento souhlas právní základ pro zpracování osobních údajů, jak k němu může dojít při jejich shromažďování nástroji webové analýzy.

 

Kromě souhlasu existuje z naší strany oprávněný zájem analyzovat chování návštěvníků webu a zlepšovat tak naši nabídku technicky i ekonomicky. Pomocí Google Analytics dokážeme identifikovat chyby na webu, identifikovat útoky a zlepšit ziskovost. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy). Google Analytics však používáme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas.

 

Rádi bychom upozornili, že podle Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro přenos dat do USA. Zpracování dat v podstatě provádí Google. To může znamenat, že údaje nemusí být zpracovávány a ukládány anonymně. Kromě toho mohou mít vládní orgány USA přístup k jednotlivým údajům. Může se také stát, že tato data jsou propojena s daty z jiných služeb Google, kde máte uživatelský účet.

 

Doufáme, že jsme vám mohli poskytnout pochopení nejdůležitějších informací o zpracování údajů pomocí Google Analytics. Pokud se chcete o službě sledování dozvědět více, doporučujeme tyto dva odkazy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Platforma pro správu souhlasu se soubory cookie

Súhrn platformy na správu súhlasu so súbormi cookie

Ovplyvnené: návštevníci webových stránok

Účel: Získanie a správa súhlasu s určitými súbormi cookie a

tým aj používanie určitých nástrojov

Spracované údaje: Údaje pre správu nastavení cookies, ako je IP adresa, čas

súhlasu, typ súhlasu, jednotlivec súhlasy. Môžete nájsť ďalšie podrobnosti o nástroji použitom v každom prípade.

Doba skladovania: V závislosti od použitého náradia sa musíte pripraviť na obdobie niekoľkých rokov

Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Co je platforma pro správu souhlasu se soubory cookie?

Na našich webových stránkách používáme software Consent Management Platform (CMP), který nám i vám usnadňuje správnou a bezpečnou manipulaci se

skripty a soubory cookie. Software automaticky vytváří vyskakovací okno cookie, skenuje a kontroluje všechny skripty a soubory cookie, nabízí vám souhlas s

používáním souborů cookie vyžadovaný zákonem o ochraně údajů a pomáhá nám i vám sledovat všechny soubory cookie. Většina nástrojů pro správu souhlasu

se soubory cookie identifikuje a kategorizuje všechny existující soubory cookie. Jako návštěvník webu se pak sami rozhodnete, zda a jaké skripty a soubory

cookie chcete povolit či nikoli. Následující obrázek ukazuje vztah mezi prohlížečem, webovým serverem a CMP.

                                               

 

 

 

 

                                                 

              

                                                          

                                                          

                                                           Server souboru cookie

                                                           Poskytovatelé souhlasu,

                                                           kteří stránky pravidelně

                                                           kontrolovány

 

        

     Požadavky serveru a
   samet
Vyskakovací okno
    cookie CMP
označuje

 

 

 

 

                   

               internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webový server webu

 

Proč používáme nástroj pro správu souborů cookie?

Naším cílem je nabídnout vám nejlepší možnou transparentnost v oblasti ochrany dat. Jsme k tomu také ze zákona povinni. Chceme vás co nejlépe informovat o všech nástrojích a všech cookies, které od vás mohou ukládat a zpracovávat data. Je také vaším právem rozhodnout, které soubory cookie přijmete a které ne. Abychom vám toto právo udělili, musíme nejprve přesně vědět, které soubory cookie přistály na našich webových stránkách. Díky nástroji pro správu souborů cookie, který na webu pravidelně kontroluje všechny existující soubory cookie, víme o všech souborech cookie a můžeme vám o nich poskytnout informace v souladu s GDPR. Soubory cookie pak můžete přijmout nebo odmítnout prostřednictvím systému souhlasu.

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

V rámci našeho nástroje pro správu souborů cookie můžete každý jednotlivý soubor cookie spravovat sami a mít úplnou kontrolu nad ukládáním a zpracováním svých údajů. Prohlášení o vašem souhlasu bude uloženo, abychom se vás nemuseli ptát při každé návštěvě našich webových stránek a mohli také prokázat váš souhlas, pokud to vyžaduje zákon. To je uloženo buď v opt-in cookie nebo na serveru. V závislosti na poskytovateli nástroje pro správu souborů cookie se doba uložení vašeho souhlasu se soubory cookie liší. Tyto údaje (např. pseudonymní ID uživatele, čas udělení souhlasu, podrobné informace o kategoriích nebo nástrojích souborů cookie, prohlížeč, informace o zařízení) jsou obvykle uchovávány po dobu až dvou let.

 

Doba zpracování dat

Pokud budeme mít k tomu další informace, budeme vás o délce zpracování údajů informovat níže. Obecně osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. Údaje uložené v souborech cookie jsou uloženy po různě dlouhou dobu. Některé soubory cookie jsou smazány již po opuštění webu, jiné mohou být uloženy ve vašem prohlížeči po dobu několika let. Přesná doba zpracování dat závisí na použitém nástroji, ve většině případů byste se měli připravit na dobu uložení v délce několika let. V příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů obvykle obdržíte přesné informace o délce zpracování údajů.

 

Právo vznést námitku

Máte také právo a možnost svůj souhlas s používáním cookies kdykoli odvolat. Funguje to buď prostřednictvím našeho nástroje pro správu souborů cookie, nebo prostřednictvím jiných funkcí pro odhlášení. Shromažďování dat pomocí souborů cookie můžete například také zabránit správou, deaktivací nebo smazáním

souborů cookie ve vašem prohlížeči. Informace o speciálních nástrojích pro správu souborů cookie, pokud jsou k dispozici, naleznete v následujících částech

 

právní základ

Pokud souhlasíte s cookies, budou vaše osobní údaje zpracovány a uloženy prostřednictvím těchto cookies. Pokud smíme používat soubory cookie s vaším

souhlasem (článek 6 odst. 1 písm. GDPR), je tento souhlas také právním základem pro používání souborů cookie nebo zpracování vašich údajů. Aby bylo

možné spravovat souhlas s cookies a umožnit vám udělit souhlas, používá se software platformy pro správu souhlasu s cookies. Používání tohoto softwaru

nám umožňuje provozovat web efektivně a v souladu s právními předpisy, což představuje oprávněný zájem (článek 6 (1) (f) GDPR).

 

Zásady ochrany osobních údajů YouTube

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů YouTube Dotčení: návštěvníci webu

Účel: Optimalizace našich služeb Zpracovaná data: Mohou být uložena data, jako jsou kontaktní údaje,

údaje o chování uživatelů, informace o vašem zařízení a vaše IP adresa.

Více podrobností naleznete níže v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Doba uložení: Data jsou obecně uchovávána tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účel služby

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

L

Co je YouTube?

Na náš web jsme vložili videa z YouTube. To nám umožňuje prezentovat vám zajímavá videa přímo na našich stránkách. YouTube je videoportál, který je od

roku 2006 dceřinou společností Google. Videoportál provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud na našem webu vyvoláte

stránku, která má vložené video YouTube, váš prohlížeč se automaticky připojí k serverům YouTube nebo Google. Přenášejí se různá data (v závislosti na

nastavení). Společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko) je odpovědná za veškeré zpracování údajů v Evropě.

V následujícím textu bychom vám chtěli podrobněji vysvětlit, která data se zpracovávají, proč jsme integrovali videa YouTube a jak můžete svá data

spravovat nebo smazat. Na YouTube mohou uživatelé zdarma prohlížet videa, hodnotit je, komentovat je a sami je nahrávat. Za posledních několik let

se YouTube stal jedním z nejdůležitějších kanálů sociálních médií na celém světě. Abychom mohli na našich webových stránkách zobrazovat videa,

poskytuje YouTube úryvek kódu, který jsme vložili na naše stránky.

 

Proč na našem webu používáme videa z YouTube?

YouTube je videoplatforma s největším počtem návštěvníků a nejlepším obsahem. Snažíme se vám nabídnout co nejlepší uživatelský zážitek na našich

webových stránkách. A samozřejmě by neměla chybět zajímavá videa. Pomocí našich vložených videí vám kromě našich textů a obrázků poskytujeme

další užitečný obsah. Náš web lze navíc snáze najít ve vyhledávači Google díky vloženým videím. I když zadáváme reklamy prostřednictvím Google Ads,

díky shromážděným údajům může Google tyto reklamy zobrazovat skutečně pouze lidem, kteří mají o naše nabídky zájem.

 

Jaká data ukládá YouTube? Jakmile navštívíte některou z našich stránek, která má nainstalované video YouTube, YouTube nastaví alespoň jeden soubor

cookie, který uloží vaši IP adresu a naši adresu URL. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube většinou používat soubory cookie k

přidružení vašich interakcí na našem webu k vašemu profilu. To zahrnuje údaje, jako je délka relace, míra okamžitého opuštění, přibližná poloha, technické

informace, jako je typ prohlížeče, rozlišení obrazovky nebo váš poskytovatel internetu. Dalšími údaji mohou být kontaktní údaje, libovolná hodnocení,

sdílení obsahu přes sociální sítě nebo jeho přidání do oblíbených na YouTube.

 

Pokud nejste přihlášeni k účtu Google nebo YouTube, Google ukládá data s jedinečným identifikátorem spojeným s vaším zařízením, prohlížečem nebo

aplikací. Například vaše preferované jazykové nastavení zůstane zachováno. Mnoho údajů o interakci však nelze uložit, protože je nastaveno méně

souborů cookie.

 

V následujícím seznamu uvádíme soubory cookie, které byly nastaveny v testu v prohlížeči. Na jedné straně zobrazujeme soubory cookie, které jsou

nastaveny bez registrovaného účtu YouTube. Na druhou stranu zobrazujeme soubory cookie, které jsou nastaveny pomocí přihlášeného účtu. Seznam

nemůže tvrdit, že je úplný, protože uživatelská data vždy závisí na interakcích na YouTube.

 

Jméno: YSC

Hodnota: b9-CV6ojI5Y111765426-1

Účel: Tento soubor cookie registruje jedinečné ID pro ukládání statistik zhlédnutého videa.

Datum expirace: po skončení relace

 

Jméno: PREF

Hodnota: f1=50000000

Účel: Tento soubor cookie také registruje vaše jedinečné ID. Google dostává statistiky od PREF o tom,

 jak používáte videa YouTube na našich webových stránkách.

Datum expirace: po 8 měsících

 

Jméno: GPS

Hodnota: 1

Účel: Tento soubor cookie registruje vaše jedinečné ID na mobilních zařízeních za účelem sledování polohy GPS.

Datum expirace: Po 30 minutách

 

Jméno: VISITOR_INFO1_LIVE

Hodnota: 95Chz8bagyU

Účel: Tento soubor cookie se pokouší odhadnout šířku pásma uživatele na našich webových

stránkách (s vestavěným videem YouTube).

Datum expirace: po 8 měsících

 

Další soubory cookie, které se nastavují, když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube:

 

Jméno: APISID

Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111765426-

Účel: Tento soubor cookie se používá k vytvoření profilu vašich zájmů.

Údaje se používají pro personalizované reklamy.

Datum expirace: po 2 letech

 

Název: CONSENT

Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0

Účel: Soubor cookie ukládá stav souhlasu uživatele s používáním různých služeb Google.

CONSENT se také používá pro zabezpečení, pro kontrolu uživatelů a ochranu uživatelských dat před neoprávněnými útoky.

Datum expirace: po 19 letech

 

Jméno: HSID

Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I

Účel: Tento soubor cookie se používá k vytvoření profilu vašich zájmů. Tyto údaje pomáhají zobrazovat personalizovanou reklamu.

Datum expirace: po 2 letech

 

Jméno: LOGIN_INFO

Hodnota: AFmmF2swRQIhALLl6aL…

Účel: Informace o vašich přihlašovacích údajích jsou uloženy v tomto cookie.

Datum expirace: po 2 letech

 

Název: SAPISID

Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM

Účel: Tento soubor cookie funguje tak, že jednoznačně identifikuje váš prohlížeč a zařízení.

Slouží k vytvoření profilu vašich zájmů.

Datum expirace: po 2 letech Jméno: Hodnota SID: oQfNKjAsI111765426-

Účel: Tento soubor cookie ukládá vaše ID účtu Google a čas posledního přihlášení v digitálně podepsané a zašifrované podobě.

Datum expirace: po 2 letech

 

Název: SIDCC

Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL

Účel: Tento soubor cookie ukládá informace o tom, jak používáte webovou stránku a jaké reklamy jste mohli vidět

před návštěvou našich stránek.

Datum expirace: po 3 měsících

 

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Údaje, které YouTube od vás obdrží a zpracovává, jsou uloženy na serverech Google. Většina těchto serverů se nachází v Americe. Na adrese

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de můžete přesně vidět, kde se datová centra Google nacházejí. Vaše data

jsou distribuována na serverech. To znamená, že data lze vyvolat rychleji a jsou lépe chráněna proti manipulaci. Google ukládá shromážděná

data různě dlouhou dobu. Některá data můžete smazat kdykoli, jiná se automaticky vymažou po uplynutí omezené doby a jiná jsou Googlem

uložena na delší dobu. Některá data (například položky Moje aktivita, fotky nebo dokumenty, produkty) uložená ve vašem účtu Google

zůstanou uložena, dokud je nesmažete. I když nejste přihlášeni k účtu Google, můžete smazat některá data spojená s vaším zařízením,

prohlížečem nebo aplikací.

 

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Údaje, které YouTube od vás obdrží a zpracovává, jsou uloženy na serverech Google. Většina těchto serverů se nachází v Americe. Na adrese

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de můžete přesně vidět, kde se datová centra Google nacházejí. Vaše data

jsou distribuována na serverech. To znamená, že data lze vyvolat rychleji a jsou lépe chráněna proti manipulaci. Google ukládá shromážděná

data různě dlouhou dobu. Některá data můžete smazat kdykoli, jiná se automaticky vymažou po uplynutí omezené doby a jiná jsou Googlem

uložena na delší dobu. Některá data (například položky Moje aktivita, fotky nebo dokumenty, produkty) uložená ve vašem účtu Google

zůstanou uložena, dokud je nesmažete. I když nejste přihlášeni k účtu Google, můžete smazat některá data spojená s vaším zařízením,

prohlížečem nebo aplikací. Jak mohu smazat svá data nebo zabránit ukládání dat? Data v účtu Google můžete v zásadě smazat ručně.

Díky automatickému mazání údajů o poloze a aktivitě, které bylo zavedeno v roce 2019, jsou informace uchovávány po dobu 3 nebo 18

měsíců a poté smazány v závislosti na vašem rozhodnutí. Bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte účet Google, můžete svůj prohlížeč

nakonfigurovat tak, aby byly soubory cookie Google vymazány nebo deaktivovány. V závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte, to funguje

různými způsoby. Následující pokyny ukazují, jak spravovat soubory cookie ve vašem prohlížeči:

 

Chrome: Odstraňte, povolte a spravujte soubory cookie v prohlížeči Chrome

 

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí  Safari

 

Firefox: Vymazáním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky umístily do vašeho počítače

 

Internet Explorer: Odstraňte a spravujte soubory cookie

 

Microsoft Edge: Mazání a správa souborů cookie

 

Pokud si obecně nepřejete žádné soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy informoval,

kdy má být soubor cookie nastaven. Pro každý jednotlivý soubor cookie se můžete rozhodnout, zda to povolíte nebo ne. Vzhledem k tomu, že

YouTube je dceřinou společností společnosti Google, existují společné zásady ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o tom,

jak je s vašimi údaji nakládáno, doporučujeme prohlášení o ochraně údajů na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

právní základ Pokud

jste souhlasili s tím, že vaše údaje mohou být zpracovávány a ukládány integrovanými prvky YouTube, je tento souhlas právním základem pro

zpracování údajů (článek 6 (1) (a) GDPR). Vaše údaje budou v zásadě uchovávány a zpracovávány také na základě našeho oprávněného zájmu

(čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) při rychlé a efektivní komunikaci s vámi nebo dalšími zákazníky a obchodními partnery. Integrované prvky YouTube

však používáme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas. YouTube také nastavuje soubory cookie ve vašem prohlížeči k ukládání dat.

Doporučujeme proto, abyste si pozorně přečetli naše prohlášení o ochraně osobních údajů o souborech cookie a prostudovali si prohlášení o

ochraně osobních údajů nebo zásady používání souborů cookie příslušného poskytovatele služeb.

 

Zásady ochrany osobních údajů písem Google

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů aplikace Google Fonts

Dotčení: návštěvníci webu

Účel: Optimalizace našich služeb

Zpracovaná data: Data jako IP adresa a CSS a požadavky na písma Více podrobností naleznete níže v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Doba uložení: Soubory písem jsou uloženy společností Google po dobu jednoho roku

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

Co jsou písma Google?

Na našem webu používáme písma Google. Toto jsou „fonty Google“ od společnosti Google Inc. Společnost Google Ireland Limited (Gordon House,

Barrow Street Dublin 4, Irsko) je zodpovědná za všechny služby Google v Evropě. Chcete-li používat písma Google, nemusíte se registrovat ani zadávat

heslo. Kromě toho se ve vašem prohlížeči neukládají žádné soubory cookie. Soubory (CSS, typy písma/fonty) jsou požadovány prostřednictvím domén

Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podle Google jsou požadavky na CSS a fonty zcela oddělené od všech ostatních služeb Google. Pokud

máte účet Google, nemusíte se obávat, že data vašeho účtu Google budou při používání Google Fonts přenášena do Googlu. Google zaznamenává použití

CSS (Cascading Style Sheets) a použitá písma a tato data bezpečně ukládá. Jak přesně vypadá datové úložiště, na to se podíváme podrobně. Google Fonts

(dříve Google Web Fonts) je adresář více než 800 písem, které Google zpřístupňuje svým uživatelům zdarma. Mnoho z těchto písem je vydáno pod licencí

SIL Open Font License, zatímco jiná byla vydána pod licencí Apache. Oba jsou licence na svobodný software.

Proč na našem webu používáme písma Google? S Google Fonts můžeme používat písma na našich vlastních webových stránkách a nemusíme je nahrávat

na náš vlastní server. Google Fonts je důležitou součástí pro udržení vysoké kvality našich webových stránek. Všechna písma Google jsou automaticky

optimalizována pro web a to šetří objem dat a je to velká výhoda zejména pro použití na mobilních zařízeních. Když navštívíte naše stránky, malá velikost

souboru zajišťuje rychlé načítání. Kromě toho jsou Google Fonts zabezpečená webová písma. Různé systémy syntézy obrazu (vykreslování) v různých

prohlížečích, operačních systémech a mobilních zařízeních mohou vést k chybám. Takové chyby mohou částečně zkreslit texty nebo celé webové stránky.

Díky rychlé síti pro doručování obsahu (CDN) nejsou s Google Fonts žádné problémy napříč platformami. Google Fonts podporuje všechny hlavní prohlížeče

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a spolehlivě funguje na většině moderních mobilních operačních systémů včetně Android 2.2+ a iOS

4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Používáme tedy Google Fonts, abychom celou naši online službu mohli prezentovat co nejkrásněji a nejjednotněji.

Jaká data ukládá Google? Když navštívíte naši webovou stránku, písma se znovu načtou přes server Google. Toto externí volání přenáší data na servery

Google. Tímto způsobem Google také rozpozná, že vy nebo vaše IP adresa navštěvujete naše webové stránky. Google Fonts API bylo navrženo tak, aby

omezilo používání, ukládání a shromažďování dat koncových uživatelů na to, co je nezbytné pro správné doručování písem. Mimochodem API znamená

„Application Programming Interface“ a slouží mimo jiné jako datový vysílač v softwarovém sektoru. Google Fonts bezpečně ukládá CSS a požadavky na

písma na Googlu, a proto je chráněn. Shromážděné údaje o využití umožňují Googlu určit, jak dobře jsou jednotlivá písma přijímána. Google publikuje

výsledky na stránkách interní analýzy, jako je Google Analytics. Google také používá data ze svého vlastního webového prohledávače k určení, které

webové stránky používají písma Google. Tato data jsou publikována v databázi Google Fonts BigQuery. Podnikatelé a vývojáři využívají webovou službu

Google BigQuery ke zkoumání a přesunutí velkého množství dat. Je však třeba poznamenat, že každý požadavek Google Font také automaticky přenáší

informace, jako je nastavení jazyka, IP adresa, verze prohlížeče, rozlišení obrazovky prohlížeče a název prohlížeče na servery Google. Zda jsou tato data

také uložena, nelze jednoznačně určit nebo to společnost Google jasně nesdělila.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Google ukládá požadavky na aktiva CSS po dobu jednoho dne na svých serverech, které se nacházejí převážně mimo EU. To nám umožňuje používat písma

pomocí šablony stylů Google. Šablona stylů je šablona, kterou můžete použít například k rychlé a snadné změně designu nebo písma webových stránek.

Soubory písem jsou uloženy společností Google po dobu jednoho roku. Google tak sleduje cíl zásadně zlepšit dobu načítání webových stránek. Když miliony

webových stránek odkazují na stejná písma, jsou po první návštěvě uložena do mezipaměti a okamžitě se znovu objeví na všech dalších navštívených

webových stránkách později. Google někdy aktualizuje soubory písem, aby zmenšil velikost souboru, zvýšil jazykové pokrytí a zlepšil design.

Jak mohu smazat svá data nebo zabránit ukládání dat?

Data, která Google ukládá na jeden den nebo rok, nelze jednoduše smazat. Data jsou automaticky přenášena do Google při přístupu na stránku. Abyste

mohli tato data předčasně smazat, musíte kontaktovat podporu Google na adrese https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. V takovém případě

zabráníte ukládání dat pouze v případě, že nenavštívíte naše stránky. Na rozdíl od jiných webových písem nám Google umožňuje neomezený přístup ke všem

písmům. Máme tedy neomezený přístup k moři písem a vytěžíme tak z našeho webu to nejlepší. Více o Google Fonts a další otázky naleznete na

 https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Google tam sice řeší otázky ochrany dat, ale opravdu podrobné informace o ukládání dat

 neobsahuje. Získat od Googlu skutečně přesné informace o uložených datech je poměrně obtížné.

právní základ

Pokud jste souhlasili s používáním Google Fonts, právním základem pro odpovídající zpracování údajů je tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm.

Máme také oprávněný zájem používat Google Font k optimalizaci naší online služby. Odpovídajícím právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněné zájmy). Google Fonts však používáme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas.

Můžete také zjistit, která data Google obecně shromažďuje a k čemu tato data slouží

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Všechny texty jsou chráněny autorským právem.

Zdroj: Vytvořeno pomocí generátoru ochrany dat AdSimple