back - zurück

IMPRINT

Aftryk

Oplysningspligt efter §5 e-handelsloven, §14 selskabskodeks, §63 handelsregler og oplysningspligt efter §25 medieloven.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Østrig

 

Tlf.: + 43 (0) 7667 7205 0

Fax: + 43 (0) 7667 7205 14

E-mail: office@ecotec-energy.com

 

 

Faglig ret: handelsbestemmelser: www.ris.bka.gv.at Tildelingsstat: Østrig

 

Bestyrelsesmedlem Johann Söllinger

Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse,

finder du kontaktoplysningerne på den ansvarlige person eller kontor nedenfor:

 

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-mailadresse: office@ecotec-energy.com

Telefon: + 43 (0) 7667 7205 0

 

Forlag: https://www.ecotec-energy.com/impressum/ Kilde: Oprettet med aftryksgeneratoren fra AdSimple

 

EU-tvistbilæggelse

I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugersager (ODR-forordningen) vil vi gerne informere dig om Informer

online-tvistløsningsplatformen (OS-platformen). Forbrugere har mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online

tvistbilæggelsesplatform på http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Du finder de nødvendige kontaktoplysninger ovenfor i vores forlag.

Vi vil dog gerne påpege, at vi ikke er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer før en deltage i forbrugervoldgiftsnævnet.

 

Ansvar for indholdet af denne hjemmeside Vi udvikler løbende indholdet på denne hjemmeside og bestræber os på at give korrekte og opdaterede

oplysninger. Desværre kan vi ikke påtage os noget ansvar for rigtigheden af noget indhold på denne hjemmeside, især det, der leveres af tredjeparter

blev leveret. Som tjenesteudbyder er vi ikke forpligtet til at beskytte de oplysninger, du overfører eller opbevarer overvåge eller undersøge

omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Vores forpligtelser til at fjerne oplysninger eller blokere brugen af oplysninger i henhold til det

generelle Love baseret på domstol eller officielle ordrer forbliver upåvirket, selv i tilfælde af vores manglende ansvar uberørt. Hvis du bemærker

noget problematisk eller ulovligt indhold, bedes du kontakte os med det samme, så vi kan rette det fjerne ulovligt indhold.

Du finder kontaktoplysningerne i forlaget.

 

Ansvar for links på denne hjemmeside Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, som vi ikke er ansvarlige for. Ansvar for linkede

hjemmesider eksisterer ikke for os, da vi ikke havde kendskab til ulovlige aktiviteter og ikke har gjort det tidligere blev ikke bemærket, og vi ville

fjerne links med det samme, hvis vi blev opmærksomme på en ulovlighed. Hvis du bemærker ulovlige links på vores hjemmeside, bedes du kontakte

os. Du finder kontaktoplysningerne i forlaget.

 

Meddelelse om ophavsret Alt indhold på denne hjemmeside (billeder, fotos, tekster, videoer) er underlagt ophavsret. Spørg os venligst, før du

indsender indholdet distribuere, reproducere eller udnytte denne hjemmeside, såsom at genudgive den på andre hjemmesider. Hvis nødvendigt,

vil vi lovligt forfølge uautoriseret brug af dele af indholdet på vores side. Hvis du finder indhold på denne hjemmeside, der krænker copyright,

bedes du kontakte os.

 

Billedkredit Billederne, fotos og grafik på denne hjemmeside er beskyttet af copyright. Billedrettighederne tilhører følgende fotografer og

virksomheder: Vi kan godt lide at bruge billeder. De kommer fra vores arkiv eller er skabt eller tegnet af os selv. Nogle billeder er fra offentlige

myndigheder, hvoraf de fleste har meget venlig tilladelse. Alle tekster er ophavsretligt beskyttet. Kilde: Oprettet med AdSimples

databeskyttelsesgenerator

 

PRIVACY

Introduktion og overblik

Vi har skrevet denne databeskyttelseserklæring (version 06/18/2021-111765426) for at forklare dig i overensstemmelse med bestemmelserne i

den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 og gældende national lovgivning, hvilke personoplysninger (data kort sagt) vi som ansvarlig

person – og databehandlere bestilt af os (f.eks. udbydere) – behandler, vil behandle i fremtiden, og hvilke juridiske muligheder du har. De anvendte

udtryk skal forstås som kønsneutrale. Kort sagt: Vi informerer dig udførligt om data, som vi behandler om dig. Fortrolighedserklæringer lyder normalt

meget tekniske og bruger juridisk jargon. Denne databeskyttelseserklæring har på den anden side til formål at beskrive de vigtigste ting så enkelt og

gennemsigtigt som muligt. For så vidt som gennemsigtighed er befordrende, forklares tekniske termer på en læsevenlig måde, links til yderligere

information er angivet, og der bruges grafik. Vi informerer dig således i et klart og enkelt sprog om, at vi kun behandler personoplysninger i forbindelse

med vores forretningsaktiviteter, hvis der er et tilsvarende lovgrundlag. Dette er bestemt ikke muligt, hvis du kommer med så kortfattede, uklare og

juridisk-tekniske udsagn som muligt, da de ofte er standard på internettet, når det kommer til databeskyttelse. Jeg håber, at du finder følgende

forklaringer interessante og informative, og at du måske finder nogle oplysninger, som du ikke allerede kendte. Hvis du stadig har spørgsmål, vil vi

gerne bede dig kontakte den ansvarlige person, der er nævnt nedenfor eller på forlaget, for at følge de angivne links og se på yderligere information

på tredjeparts websteder. Vores kontaktoplysninger kan naturligvis også findes på forlaget.

 

anvendelsesområde

Denne databeskyttelseserklæring gælder for alle personoplysninger, der behandles af os i virksomheden, og for alle personoplysninger, som

virksomheder, som er bestilt af os (behandlere) behandler. Med persondata mener vi information i henhold til artikel 4 nr. 1 GDPR såsom en persons

navn, e-mailadresse og postadresse. Behandlingen af personoplysninger sikrer, at vi kan tilbyde og fakturere vores tjenester og produkter, uanset om

det er online eller offline. Omfanget af denne privatlivspolitik omfatter:

° Alle online tilstedeværelser (hjemmesider, onlinebutikker), som vi driver

° Optrædener på sociale medier og e-mail-kommunikation

° mobilapps til smartphones og andre enheder Kort sagt: Databeskyttelseserklæringen gælder for alle områder, hvor persondata behandles struktureret

i virksomheden via de nævnte kanaler. Hvis vi indgår juridiske forhold med dig uden for disse kanaler, informerer vi dig om nødvendigt særskilt.

 

retsgrundlag

I den følgende databeskyttelseserklæring giver vi dig gennemsigtig information om de juridiske principper og regler, dvs. retsgrundlaget for den generelle

databeskyttelsesforordning, som gør det muligt for os at behandle personoplysninger. For så vidt angår EU-retten, henviser vi til EUROPA-PARLAMENTETS

OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Du kan naturligvis læse denne EU’s generelle databeskyttelsesforordning online på EUR-Lex, den gateway til EU -Legal, se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Vi behandler kun dine data, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 

1. Samtykke (Artikel 6, stk. 1 lit. a GDPR): Du har givet os dit samtykke til at behandle data til et bestemt formål. Et eksempel ville være lagringen af

de data, du har indtastet på en kontaktformular.

2. Kontrakt (Artikel 6, stk. 1, litra b GDPR): For at kunne opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle forpligtelser med dig, behandler vi dine data.

hvis Hvis vi for eksempel indgår en salgskontrakt med dig, har vi brug for personlige oplysninger på forhånd.

3. Juridisk forpligtelse (Artikel 6, stk. 1 lit. c GDPR): Hvis vi er underlagt en juridisk forpligtelse, behandler vi dine data. For eksempel vi er juridisk

forpligtet til at opbevare fakturaer til bogføring. Disse indeholder normalt personoplysninger.

4. Legitime interesser (Artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR): I tilfælde af legitime interesser, der ikke begrænser dine grundlæggende rettigheder,

forbeholder vi os behandling af personoplysninger. For eksempel skal vi behandle visse data for at holde vores hjemmeside sikker og økonomisk

effektiv at kunne operere. Denne behandling er derfor en legitim interesse.

 

Andre forhold såsom opfattelse af optagelser i almen interesse og udøvelse af offentlig myndighed samt beskyttelse af vitale interesser gælder

normalt ikke for os. Hvis et sådant retsgrundlag skulle være relevant, vil det blive vist på det rette sted. Ud over EU-forordningen gælder også

nationale love:

° I Østrig er dette den føderale lov om beskyttelse af fysiske personer ved behandling af

personoplysninger (databeskyttelseslovgivning), DSG for kort.

° I Tyskland gælder den føderale databeskyttelseslov, forkortet BDSG. Hvis andre regionale eller nationale love gælder,

vil vi informere dig om dem i de følgende afsnit. Kontaktoplysninger på den ansvarlige Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse,

finder du kontaktoplysningerne på den ansvarlige person eller organ nedenfor:

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

 

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

opbevarings varighed Det forhold, at vi kun opbevarer personoplysninger, så længe det er absolut nødvendigt for leveringen af vores

tjenester og produkter, er et generelt kriterium for os. Det betyder, at vi sletter personoplysninger, så snart årsagen til databehandlingen

ikke længere eksisterer. I nogle tilfælde er vi juridisk forpligtet til at opbevare visse data, selv efter at det oprindelige formål er ophørt med at

eksistere, for eksempel til regnskabsmæssige formål. Hvis du ønsker dine data slettet eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling,

slettes dataene så hurtigt som muligt og forudsat at der ikke er nogen forpligtelse til at opbevare dem Vi informerer dig nedenfor om den

specifikke varighed af den respektive databehandling, forudsat at vi har yderligere oplysninger herom. Rettigheder i henhold til den generelle

databeskyttelsesforordning I henhold til artikel 13 GDPR har du følgende rettigheder til at sikre, at data behandles retfærdigt og gennemsigtigt:

– I henhold til artikel 15 GDPR har du ret til information om, hvorvidt vi behandler dine data. Hvis det er tilfældet, har du ret til at modtage en

kopi af dataene og få følgende oplysninger:

° til hvilket formål vi udfører behandlingen;

° kategorierne, dvs. de typer data, der behandles;

° hvem der modtager disse data, og hvis dataene overføres til tredjelande, hvordan kan sikkerheden garanteres;

° hvor længe dataene opbevares;

° eksistensen af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen;

° at du kan klage til en tilsynsmyndighed (links til disse myndigheder kan findes nedenfor);

° oprindelsen af dataene, hvis vi ikke har indsamlet dem fra dig;

° om der foretages profilering, det vil sige om data evalueres automatisk for at oprette en personlig profil til dig.

– I henhold til artikel 16 GDPR har du ret til at få rettet data, hvilket betyder, at vi skal rette data, hvis du finder fejl.

– I henhold til artikel 17 GDPR har du ret til sletning (“retten til at blive glemt”), hvilket specifikt betyder, at du kan anmode om sletning af

dine data.

– I henhold til artikel 18 GDPR har du ret til begrænsning af behandlingen, hvilket betyder, at vi kun må opbevare dataene, men ikke fortsætte

med at bruge.

 – I henhold til artikel 19 GDPR har du ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at vi kan give dig dine data i et fælles format efter anmodning give.

– I henhold til artikel 21 GDPR har du en indsigelsesret, som efter håndhævelse vil medføre en ændring i behandlingen.

° Hvis behandlingen af dine data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig interesse, udøvelse af offentlig myndighed) eller artikel 6,

stk. 1, litra f (berettiget interesse), kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Vi vil så hurtigst muligt undersøge, om vi lovligt kan

efterkomme denne indsigelse.

° Hvis data bruges til direkte annoncering, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne type databehandling. Vi må ikke længere

bruge dine data til direkte markedsføring efter dette.

° Hvis data bruges til at drive profilering, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne type databehandling.

Vi kan din Brug ikke data til profilering efterfølgende.

– I henhold til artikel 22 GDPR kan du have ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på

automatiseret behandling (f.eks. profilering). Hvis du mener, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesloven,

eller dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket på anden måde

Oversigt over webhosting

Berørt: Besøgende på hjemmesiden

Formål: professionel hosting af hjemmesiden og driftsikkerhed

Behandlede data: IP-adresse, tidspunkt for besøg på webstedet, brugt browser og andre data.

Flere detaljer kan findes nedenfor eller fra den anvendte webhostingudbyder.

Opbevaringsvarighed: afhænger af den respektive udbyder, men normalt 2 uger

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 lit.f GDPR (legitime interesser)

Hvad er webhosting?

Når du besøger hjemmesider i dag, bliver visse oplysninger – herunder persondata – automatisk oprettet og gemt, herunder på denne hjemmeside.

Disse data bør behandles så sparsomt som muligt og kun med begrundelse. Med hjemmeside mener vi i øvrigt helheden af alle websider på et domæne,

det vil sige alt fra startsiden (hjemmesiden) til den allersidste underside (som denne).

Med domæne mener vi for eksempel eksempel.de eller eksempel.com.

Når du vil se en hjemmeside på en skærm, bruger du et program kaldet en webbrowser. Du kender sikkert et par webbrowsere ved navn:

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox og Apple Safari.

Denne webbrowser skal oprette forbindelse til en anden computer, hvor hjemmesidens kode er gemt: webserveren. Driften af en webserver er en

kompliceret og tidskrævende opgave, hvorfor denne som regel påtages af professionelle udbydere, udbyderne. Disse tilbyder webhosting og sikrer

dermed pålidelig og fejlfri opbevaring af hjemmesidedata.

Personlige data kan blive behandlet, når browseren på din computer (desktop, laptop, smartphone) opretter forbindelse og under dataoverførsel til og

fra webserveren. På den ene side gemmer din computer data, på den anden side skal webserveren også gemme data i en periode for at sikre korrekt drift.

Som illustration:

 

                              Din browser (f.eks. Chrome)

                              på din computer, med som d

                              u besøger vores hjemmeside

                              besøg over internettet.

 

                

                              Internettet

 

         Webserver hos vores udbyder, af

         vores hjemmeside tilgængelig

         leverer og data om dit besøg gem

         et stykke tid.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

 

Formålene med databehandling er:

 

1. Professionel webstedshosting og driftssikkerhed

2. at opretholde drifts- og IT-sikkerhed

3. Anonym evaluering af adgangsadfærd for at forbedre vores tilbud og om nødvendigt for strafferetlig forfølgning eller forfølgelse af krav

 

Hvilke data behandles?

 

Selv mens du besøger vores hjemmeside, gemmer vores webserver, som er den computer, denne hjemmeside er gemt på, normalt automatisk data som f.eks.

 

° den komplette internetadresse (URL) på det tilgåede websted (f.eks. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Browser- og browserversion (f.eks. Chrome 87)

° det anvendte operativsystem (f.eks. Windows 10)

° adressen (URL) på den tidligere besøgte side (henvisnings-URL) (f.eks. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° værtsnavnet og IP-adressen på den enhed, hvorfra der gives adgang (f.eks. COMPUTERNAME og 194.23.43.121)

° Dato og tid

° i filer, de såkaldte webserver-logfiler

 

Hvor længe opbevares data?

 

Som regel gemmes ovenstående data i to uger og slettes derefter automatisk. Vi videregiver ikke disse data, men vi kan ikke udelukke, at disse data vil blive

set af myndighederne i tilfælde af ulovlig adfærd.

 

Kort sagt: dit besøg logges af vores udbyder (virksomhed, der driver vores hjemmeside på specielle computere (servere)), men vi videregiver ikke dine

data uden dit samtykke!

 

retsgrundlag

 

Lovligheden af behandlingen af personoplysninger i forbindelse med webhosting følger af artikel 6, stk. 1 litra f GDPR (beskyttelse af legitime interesser),

fordi brugen af professionel hosting hos en udbyder er nødvendig for at gøre virksomheden sikker og bruger- venlig på internettet tilstede og for at kunne

forfølge angreb og påstande herfra om nødvendigt.

 

cookies

Oversigt over cookies

Berørt: Besøgende på hjemmesiden

Formål: afhængig af den pågældende cookie. Flere detaljer kan findes nedenfor eller fra producenten af softwaren,

der sætter cookien. Behandlede data: Afhængigt af den anvendte cookie. Flere detaljer kan findes nedenfor eller fra producenten af softwaren,

der sætter cookien.

Opbevaringsvarighed: afhængig af den respektive cookie, kan variere fra timer til år

Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 litra a GDPR (samtykke), artikel 6 stk. 1 litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er cookies?

Vores hjemmeside bruger HTTP-cookies til at gemme brugerspecifikke data. I det følgende forklarer vi, hvad cookies er, og hvorfor de bruges, så du bedre kan

forstå følgende databeskyttelseserklæring.

 

Når du surfer på internettet, bruger du en browser. Kendte browsere omfatter Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer og Microsoft Edge. De fleste websteder

gemmer små tekstfiler i din browser. Disse filer kaldes cookies.

 

En ting kan ikke nægtes: Cookies er virkelig nyttige små hjælpere. Næsten alle websteder bruger cookies. Mere præcist er de HTTP-cookies, da der er andre

cookies til andre anvendelsesområder. HTTP cookies er små filer, der gemmes på din computer af vores hjemmeside. Disse cookie-filer gemmes automatisk i

cookie-mappen, som dybest set er “hjernen” i din browser. En cookie består af et navn og en værdi. Når du definerer en cookie, skal en eller flere attributter

også angives.

 

Cookies gemmer visse brugerdata fra dig, såsom sprog eller personlige sideindstillinger. Når du besøger vores websted igen, sender din browser de

“brugerrelaterede” oplysninger tilbage til vores websted. Takket være cookies ved vores hjemmeside, hvem du er, og tilbyder dig de indstillinger, du er vant

til. I nogle browsere har hver cookie sin egen fil, i andre som Firefox gemmes alle cookies i en enkelt fil.

 

Grafikken nedenfor viser en mulig interaktion mellem en webbrowser som f.eks B. Chrome og webserveren. Webbrowseren anmoder om en hjemmeside og

modtager en cookie fra serveren, som browseren bruger igen, så snart der anmodes om en anden side.

 

 

 

 

 

                                     

                                       browsere som f.eks f.eks.

                                       Chrome eller Firefox med

                                       manden kigger på

                                       hjemmesider.

 

 

Browser anmoder om et websted
 
 

 

 

Webserveren leverer hjemmesiden og en cookie

 

     Cookie            hjemmesideindhold

 

 

 

 

Browser anmoder om en anden side på webstedet

 

 

    Cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Webserveren på hjemmesiden

Der er både førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies oprettes direkte af vores websted, tredjepartscookies oprettes af partnerwebsteder

(f.eks. Google Analytics). Hver cookie skal vurderes individuelt, da hver cookie gemmer forskellige data. Udløbstiden for en cookie varierer også fra et par minutter til et par år. Cookies er ikke softwareprogrammer og indeholder ikke vira, trojanske heste eller andre “skadedyr”. Cookies kan heller ikke få adgang til information på din pc.

 

For eksempel kan cookiedata se sådan ud:

 

Navn: _ga Værdi: GA1.2.1326744211.152111765426-9 Formål: Differentiering af besøgende på webstedet Udløbsdato: efter 2 år

 

En browser bør kunne understøtte disse minimumsstørrelser:

 

° Mindst 4096 bytes pr. cookie

° Mindst 50 cookies pr. domæne

° Mindst 3000 cookies i alt

 

Hvilke typer cookies findes der?

 

Spørgsmålet om, hvilke cookies vi især bruger, afhænger af de anvendte tjenester og afklares i de følgende afsnit af databeskyttelseserklæringen.

På dette tidspunkt vil vi gerne kort diskutere de forskellige typer HTTP-cookies. Der er 4 typer cookies:

 

Væsentlige cookies Disse cookies er nødvendige for at sikre hjemmesidens grundlæggende funktioner. For eksempel er disse cookies nødvendige,

hvis en bruger lægger et produkt i indkøbskurven, derefter fortsætter med at surfe på andre sider og først går til kassen senere. Disse cookies

sletter ikke indkøbskurven, selvom brugeren lukker sit browservindue.

 

Funktionelle cookies Disse cookies indsamler information om brugeradfærd og om brugeren modtager fejlmeddelelser. Derudover bruges disse

cookies også til at måle hjemmesidens indlæsningstid og adfærd i forskellige browsere.

 

Målretning af cookies Disse cookies sikrer en bedre brugeroplevelse. For eksempel gemmes indtastede placeringer, skriftstørrelser eller

formulardata.

 

Annoncecookies Disse cookies kaldes også målretningscookies. De bruges til at give brugeren individuelt tilpasset annoncering. Dette kan være

meget nyttigt, men også meget irriterende.

 

Normalt vil du, når du besøger en hjemmeside for første gang, blive spurgt, hvilken af disse typer cookies du gerne vil tillade. Og denne beslutning

gemmes selvfølgelig også i en cookie. Hvis du vil vide mere om cookies og ikke er bange for teknisk dokumentation, anbefaler vi

https://tools.ietf.org/html/rfc6265, Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments kaldet “HTTP State Management Mechanism” .

 

Formål med behandling via cookies Formålet afhænger i sidste ende af den respektive cookie. Flere detaljer kan findes nedenfor eller fra

producenten af softwaren, der sætter cookien.

 

Hvilke data behandles?

Cookies er små hjælpere til mange forskellige opgaver. Det er desværre ikke muligt at generalisere, hvilke data der gemmes i cookies, men vi vil

informere dig om de behandlede eller lagrede data i den følgende databeskyttelseserklæring.

 

Lagringsvarighed af cookies

Opbevaringsperioden afhænger af den respektive cookie og er specificeret nedenfor. Nogle cookies slettes efter mindre end en time, andre kan

forblive gemt på en computer i flere år.

 

Du kan også selv påvirke opbevaringsperioden. Du kan til enhver tid manuelt slette alle cookies via din browser (se også “Ret til indsigelse”

nedenfor). Ydermere slettes cookies, der er baseret på samtykke, senest efter du trækker dit samtykke tilbage, hvorved lovligheden af

opbevaring forbliver upåvirket indtil da.

 

Ret til at gøre indsigelse – hvordan kan jeg slette cookies? Du bestemmer selv hvordan og om du vil bruge cookies Uanset hvilken tjeneste eller

hjemmeside cookies kommer fra, har du altid mulighed for at slette eller deaktivere cookies eller kun delvist tillade dem. For eksempel kan du

blokere tredjepartscookies, men tillade alle andre cookies.

 

Hvis du ønsker at finde ud af, hvilke cookies der er gemt i din browser, hvis du ønsker at ændre eller slette cookie-indstillinger, kan du finde

dette i dine browserindstillinger:

 

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

 

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

 

Firefox: Ryd cookies for at fjerne data, som websteder har placeret på din computer

 

Internet Explorer: Slet og administrer cookies

 

Microsoft Edge: Sletning og administration af cookies

 

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du sætte din browser op, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie.

Du kan for hver enkelt cookie bestemme, om du tillader cookien eller ej. Fremgangsmåden varierer afhængigt af browseren. Det er

bedst at søge efter instruktionerne i Google med søgeordet “Slet cookies Chrome” eller “Deaktiver cookies Chrome” i tilfælde af en

Chrome-browser.

 

retsgrundlag

De såkaldte “Cookie-retningslinjer” har været på plads siden 2009. Der står, at lagring af cookies kræver dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a)

GDPR). Inden for EU-landene er der dog stadig meget forskellige reaktioner på disse direktiver. I Østrig blev dette direktiv imidlertid

implementeret i § 96 (3) i telekommunikationsloven (TKG). I Tyskland er retningslinjerne for cookies ikke blevet implementeret som national

lovgivning. I stedet blev denne retningslinje stort set implementeret i § 15, stk. 3, i telemedieloven (TMG).

 

Til absolut nødvendige cookies, også selvom der ikke er givet samtykke. der er legitime interesser (artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR), som i de fleste

tilfælde er af økonomisk karakter. Vi ønsker at give besøgende på vores hjemmeside en behagelig brugeroplevelse, og visse cookies er ofte

strengt nødvendige for dette.

 

Hvis der anvendes cookies, der ikke er absolut nødvendige, sker dette kun med dit samtykke. I denne henseende er retsgrundlaget artikel 6,

stk. 1, litra a) i GDPR.

 

I de følgende afsnit vil du blive informeret mere detaljeret om brugen af cookies, hvis den anvendte software bruger cookies.

Google Analytics privatlivspolitik

Oversigt over Google Analytics privatlivspolitik

Berørt: Besøgende på hjemmesiden

Formål: Evaluering af besøgsinformation for at optimere hjemmesiden.

Behandlede data: Adgangsstatistikker, som omfatter data såsom adgangsplaceringer, enhedsdata, adgangsvarighed og tid,

navigationsadfærd, klikadfærd og IP adresser inkluderet. Flere detaljer kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.

Opbevaringsvarighed: afhænger af de anvendte egenskaber

Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 litra a GDPR (samtykke), artikel 6 stk. 1 litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google Analytics?

Vi bruger analysesporingsværktøjet Google Analytics (GA) fra det amerikanske firma Google Inc. på vores hjemmeside Virksomheden Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for alle Google-tjenester i Europa. Google Analytics indsamler data om dine handlinger på vores

hjemmeside. Hvis du for eksempel klikker på et link, gemmes denne handling i en cookie og sendes til Google Analytics. De rapporter, vi modtager fra Google

Analytics, giver os mulighed for bedre at skræddersy vores hjemmeside og service til dine behov. I det følgende vil vi gå nærmere ind på sporingsværktøjet og

frem for alt informere dig om, hvilke data der er gemt, og hvordan du kan forhindre dette.

 

Google Analytics er et sporingsværktøj, der bruges til at analysere trafik på vores hjemmeside. For at Google Analytics kan fungere, er der indbygget en

sporingskode i koden på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer denne kode forskellige handlinger, som du foretager på vores

hjemmeside. Så snart du forlader vores hjemmeside, sendes disse data til Google Analytics-serverne og gemmes der.

 

Google behandler dataene, og vi modtager rapporter om din brugeradfærd. Disse rapporter kan omfatte følgende:

 

° Målgrupperapporter: Med målgrupperapporter lærer vi vores brugere bedre at kende og ved mere præcist, hvem der er interesseret i vores service.

° Annoncerapporter: Annoncerapporter gør det nemmere for os at analysere og forbedre vores online annoncering.

° Opkøbsrapporter: Opkøbsrapporter giver os nyttige oplysninger om, hvordan vi tiltrækker flere mennesker til vores service.

° Adfærdsrapporter: Her lærer vi, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Vi kan forstå, hvilken vej du er på vores side tilbage og hvilke links du

  klikker på.

° Konverteringsrapporter: Konvertering er en proces, hvor du udfører en ønsket handling baseret på et marketingbudskab. Til Eksempel når du skifter

  fra en ren hjemmesidebesøgende til en køber eller nyhedsbrevsabonnent. Vi lærer mere af disse rapporter om, hvordan vores markedsføringstiltag

  modtages af dig. Det er sådan, vi vil øge vores konverteringsrate.

° Realtidsrapporter: Her ved vi altid med det samme, hvad der sker på vores hjemmeside. For eksempel kan vi se, hvor mange brugere

  der i øjeblikket læser denne tekst.

 

Hvorfor bruger vi Google Analytics på vores hjemmeside? Vores mål med denne hjemmeside er klart: Vi ønsker at tilbyde dig den bedst mulige service.

Statistikken og dataene fra Google Analytics hjælper os med at nå dette mål.

 

De statistisk evaluerede data giver os et klart billede af styrker og svagheder ved vores hjemmeside. På den ene side kan vi optimere vores side, så

interesserede kan finde det nemmere på Google. På den anden side hjælper dataene os til bedre at forstå dig som besøgende. Vi ved derfor præcis,

hvad vi skal forbedre på vores hjemmeside for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service. Dataene hjælper os også med at udføre vores

reklame- og markedsføringstiltag mere individuelt og omkostningseffektivt. Når alt kommer til alt, giver det kun mening at vise vores produkter og

tjenester til folk, der bekymrer sig.

 

Hvilke data gemmes af Google Analytics?

Google Analytics bruger en sporingskode til at oprette et tilfældigt, unikt ID, der er knyttet til din browser-cookie. Sådan genkender Google Analytics

dig som ny bruger. Næste gang du besøger vores side, vil du blive genkendt som en “tilbagevendende” bruger. Alle indsamlede data gemmes sammen

med dette bruger-id. Dette gør det muligt at evaluere pseudonyme brugerprofiler i første omgang.

 

For at kunne analysere vores hjemmeside med Google Analytics, skal der indgå et ejendoms-id i sporingskoden. Dataene gemmes derefter i den

tilsvarende egenskab. For hver nyoprettet ejendom er Google Analytics 4-ejendommen standarden. Alternativt kan du også oprette Universal

Analytics-ejendommen. Afhængigt af den anvendte egenskab gemmes data i forskellige tidsrum.

 

Identifikatorer såsom cookies og app-instans-id’er bruges til at måle dine interaktioner på vores hjemmeside. Interaktioner er enhver form for handling,

du foretager på vores hjemmeside. Hvis du også bruger andre Google-systemer (såsom en Google-konto), kan data genereret via Google Analytics linkes

til tredjepartscookies. Google videregiver ikke Google Analytics-data, medmindre vi som webstedsoperatør godkender det. Der kan være undtagelser,

hvis loven kræver det.

 

Følgende cookies bruges af Google Analytics:

 

Navn: _ga

Værdi: 2.1326744211.152111765426-5

Formål: Som standard bruger analytics.js _ga-cookien til at gemme

bruger-id’et. Dybest set tjener det til at skelne mellem

besøgende på webstedet.

Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: _gid

Værdi: 2.1687193234.152111765426-1

Formål: Cookien bruges også til at skelne mellem besøgende på webstedet.

Udløbsdato: efter 24 timer

 

Navn: _gat_gtag_UA_

Værdi: 1 Anvendelse: Bruges til at sænke anmodningsfrekvensen.

Hvis Google Analytics leveres via Google Tag Manager, får denne cookie navnet _dc_gtm_.

Udløbsdato: efter 1 minut

 

Navn: AMP_TOKEN

Værdi: ingen information Formål: Cookien har et token, hvormed et bruger-id kan hentes fra AMP-klient-id-tjenesten.

Andre mulige værdier angiver et fravalg, en anmodning eller en fejl.

Udløbsdato: Efter 30 sekunder til et år

 

Navn: __utma

Værdi: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Formål: Denne cookie kan bruges til at spore din adfærd på hjemmesiden

og måle ydeevne. Cookien opdateres, hver gang der sendes oplysninger til Google Analytics.

Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: __utmt

Værdi: 1 Formål: Ligesom _gat_gtag_UA_ bruges cookien til at begrænse anmodningshastigheden.

Udløbsdato: Efter 10 minutter

 

Navn: __utmb

Værdi: 3.10.1564498958 Formål: Denne cookie bruges til at bestemme nye sessioner. Den opdateres

hver gang nye data eller informationer sendes til Google Analytics.

Udløbsdato: Efter 30 minutter

 

Navn: __utmc

Værdi: 167421564 Formål: Denne cookie bruges til at indstille nye sessioner for tilbagevendende besøgende.

Dette er en sessionscookie og gemmes kun indtil du lukker browseren.

Udløbsdato: Efter lukning af browseren

 

Navn: __utmz

Værdi: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Formål: Cookien bruges til at identificere kilden til

trafik til vores hjemmeside. Det betyder, at cookien gemmer, hvor du kom fra, på vores hjemmeside. Det

kunne have været en anden side eller en annonce.

Udløbsdato: efter 6 måneder

 

Navn: __utmv

Værdi: ikke specificeret Formål: Cookien bruges til at gemme brugerdefinerede brugerdata. Den opdateres altid,

når der sendes oplysninger til Google Analytics.

Udløbsdato: efter 2 år

 

Bemærk: Denne liste kan ikke hævde at være komplet, da Google konstant ændrer valget af sine cookies. Her viser vi dig en oversigt over de

vigtigste data, der indsamles med Google Analytics:

 

Heatmaps: Google laver såkaldte heatmaps. Heatmaps viser præcis de områder, du klikker på. Sådan får vi information om, hvor du er på vores side.

 

Sessionsvarighed: Google definerer sessionsvarigheden som den tid, du bruger på vores websted uden at forlade webstedet. Hvis du har været

inaktiv i 20 minutter, afsluttes sessionen automatisk.

 

Bounce rate: Et bounce er, når du kun ser én side på vores hjemmeside og derefter forlader vores hjemmeside igen.

 

Kontooprettelse: Hvis du opretter en konto eller afgiver en ordre på vores hjemmeside, indsamler Google Analytics disse data.

 

IP-adresse: IP-adressen vises kun i forkortet form, således at en klar tildeling ikke er mulig.

 

Placering: Landet og din omtrentlige placering kan bestemmes via IP-adressen. Denne proces kaldes også IP-placeringsbestemmelse.

 

Teknisk information: De tekniske oplysninger omfatter blandt andet din browsertype, din internetudbyder eller din skærmopløsning.

 

Oprindelseskilde: Google Analytics eller vi er naturligvis også interesserede i, hvilken hjemmeside eller hvilken annonce du kom til vores side fra.

 

Andre data er kontaktoplysninger, eventuelle vurderinger, afspilning af medier (f.eks. hvis du afspiller en video på vores side), deling af indhold

via sociale medier eller tilføjelse af det til dine favoritter. Listen hævder ikke at være komplet og fungerer kun som en generel vejledning til

datalagring af Google Analytics.

 

Hvor længe og hvor opbevares dataene?

Google har distribueret deres servere over hele verden. De fleste af serverne er placeret i Amerika, og dine data er derfor for det meste gemt på

amerikanske servere. Her kan du læse præcis, hvor Googles datacentre er placeret:

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Dine data distribueres på tværs af forskellige fysiske medier. Dette har den fordel, at dataene kan hentes hurtigere frem og er bedre beskyttet

mod manipulation. Alle Google-datacentre har nødprogrammer til dine data. Hvis f.eks. Googles hardware fejler, eller naturkatastrofer lammer

servere, er risikoen for en tjenesteafbrydelse hos Google fortsat lav.

 

Opbevaringsperioden for dataene afhænger af de anvendte egenskaber. Når du bruger de nyere Google Analytics 4-ejendomme, er

opbevaringsperioden for dine brugerdata fastsat til 14 måneder. For øvrige såkaldte hændelsesdata har vi mulighed for at vælge en

opbevaringsperiode på 2 måneder eller 14 måneder.

 

Med Universal Analytics-ejendomme har Google Analytics en standardiseret opbevaringsperiode på 26 måneder for dine brugerdata. Derefter

vil dine brugerdata blive slettet. Vi har dog mulighed for selv at vælge opbevaringsperiode for brugerdata. Vi har fem muligheder til rådighed for

dette:

 

Sletning efter 14

måneder Sletning efter 26

måneder Sletning efter 38

måneder Sletning efter 50

måneder Ingen automatisk sletning Der er også mulighed for, at data kun slettes, hvis du ikke længere besøger vores hjemmeside inden for den

periode, vi har valgt. I dette tilfælde vil opbevaringsperioden blive nulstillet, hver gang du besøger vores hjemmeside igen inden for den angivne periode.

 

Når den angivne periode er udløbet, slettes dataene en gang om måneden. Denne opbevaringsperiode gælder for dine data knyttet til cookies,

brugergenkendelse og annoncerings-id’er (f.eks. cookies fra DoubleClick-domænet). Rapportresultater er baseret på aggregerede data og gemmes

uafhængigt af brugerdata. Aggregerede data er en sammenlægning af individuelle data til en større enhed.

 

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring? I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du ret til at få adgang til, opdatere, slette

eller begrænse dine data. Du kan forhindre Google Analytics i at bruge dine data ved at bruge browsertilføjelsen til at deaktivere Google Analytics JavaScript

(ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan downloade og installere browsertilføjelsen fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bemærk venligst, at denne

tilføjelse kun deaktiverer dataindsamling fra Google Analytics.

 

Hvis du generelt ønsker at deaktivere, slette eller administrere cookies (uanset Google Analytics), er der separate instruktioner for hver browser:

 

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

 

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

 

Firefox: Ryd cookies for at fjerne data, som websteder har placeret på din computer

 

Internet Explorer: Slet og administrer cookies

 

Microsoft Edge: Sletning og administration af cookies

 

Bemærk, at når du bruger dette værktøj, kan dine data også blive opbevaret og behandlet uden for EU. De fleste tredjelande (inklusive USA) anses

ikke for sikre i henhold til gældende europæisk databeskyttelseslovgivning. Data må ikke blot overføres til usikre tredjelande, opbevares der og

behandles, medmindre der er passende garantier (såsom EU-standardkontraktklausuler) mellem os og den ikke-europæiske tjenesteudbyder.

 

retsgrundlag

Brugen af Google Analytics kræver dit samtykke, som vi har indhentet med vores cookie popup. I henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke),

repræsenterer dette samtykke det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger, som det kan forekomme, når det indsamles af

webanalyseværktøjer.

 

Ud over samtykke er der en legitim interesse fra vores side i at analysere adfærden hos besøgende på hjemmesiden og dermed forbedre vores tilbud

teknisk og økonomisk. Ved hjælp af Google Analytics kan vi identificere fejl på hjemmesiden, identificere angreb og forbedre rentabiliteten.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime interesser). Vi bruger dog kun Google Analytics, hvis du har givet dit samtykke.

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der ifølge EU-Domstolen i øjeblikket ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsel til USA.

Databehandlingen udføres i det væsentlige af Google. Det kan betyde, at data ikke må behandles og opbevares anonymt. Derudover kan

amerikanske regeringsmyndigheder have adgang til individuelle data. Det kan også ske, at disse data er knyttet til data fra andre Google-tjenester,

hvor du har en brugerkonto.

 

Vi håber, at vi var i stand til at give dig en forståelse af de vigtigste oplysninger om databehandling af Google Analytics. Hvis du vil vide mere om

sporingstjenesten, anbefaler vi disse to links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html og https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Cookiesamtykkestyringsplatform

Oversigt over platformsoversigt for cookiesamtykkestyring

Berørt: Besøgende på webstedet

Formål: Indhentning og håndtering af samtykke til visse cookies og dermed brugen af bestemte værktøjer

Behandlede data: Data til håndtering af cookie-indstillinger såsom IP-adresse, tidspunkt for samtykke, type samtykke,

individuel samtykker. Du kan finde flere detaljer om dette for det værktøj, der bruges i hvert enkelt tilfælde.

Opbevaringsvarighed: Afhænger af det anvendte værktøj, du skal være forberedt i perioder på flere år

Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 litra a GDPR (samtykke), artikel 6 stk. 1 litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er en Cookie Consent Management Platform?

Vi bruger Consent Management Platform (CMP) software på vores hjemmeside, hvilket gør det nemmere for os og dig at håndtere de anvendte scripts og cookies korrekt og sikkert. Softwaren opretter automatisk en cookie-pop-up, scanner og kontrollerer alle scripts og cookies, giver dig cookie-samtykke påkrævet af databeskyttelsesloven og hjælper os og dig med at holde styr på alle cookies. De fleste værktøjer til administration af samtykke til cookies identificerer og

kategoriserer alle eksisterende cookies. Som besøgende på hjemmesiden bestemmer du så selv, om og hvilke scripts og cookies du vil tillade eller ej.

Følgende grafik viser forholdet mellem browser, webserver og CMP.

 

 

 

 

 

                                                            Server til en cookie

                                                            Samtykkeudbydere,

                                                            der site regelmæssigt

                                                            kontrolleret

 

 

           Serveranmodninger

           og fløjl Cookie popup af

           CMP angiver

 

 

 

 

                   Internettet

 

 

 

 

 

 

 

 

Webserveren til

hjemmesiden

Hvorfor bruger vi et cookiehåndteringsværktøj?

Vores mål er at tilbyde dig den bedst mulige gennemsigtighed inden for databeskyttelse. Det er vi også juridisk forpligtet til. Vi ønsker at informere

dig så godt som muligt om alle værktøjer og alle cookies, der kan gemme og behandle data fra dig. Det er også din ret til at bestemme, hvilke cookies

du accepterer, og hvilke du ikke gør. For at give dig denne ret, skal vi først vide præcis, hvilke cookies der landede på vores hjemmeside i første

omgang. Takket være et cookiehåndteringsværktøj, som løbende scanner hjemmesiden for alle eksisterende cookies, kender vi til alle cookies og

kan give dig information om dem i overensstemmelse med GDPR. Du kan derefter acceptere eller afvise cookies via samtykkesystemet.

 

Hvilke data behandles?

Som en del af vores cookiehåndteringsværktøj kan du selv administrere hver enkelt cookie og have fuld kontrol over opbevaring og behandling af

dine data. Erklæringen om dit samtykke vil blive gemt, så vi ikke behøver at spørge dig, hver gang du besøger vores hjemmeside, og vi kan også

bevise dit samtykke, hvis loven kræver det. Dette gemmes enten i en opt-in cookie eller på en server. Afhængigt af udbyderen af

cookiehåndteringsværktøjet varierer opbevaringsperioden for dit cookiesamtykke. Disse data (f.eks. pseudonymt bruger-id, tidspunkt for

samtykke, detaljerede oplysninger om cookiekategorier eller værktøjer, browser, enhedsoplysninger) opbevares normalt i op til to år.

 

Varighed af databehandling

Vi vil informere dig nedenfor om varigheden af databehandlingen, hvis vi har yderligere oplysninger herom. Generelt behandler vi kun

personoplysninger, så længe det er absolut nødvendigt for leveringen af vores tjenester og produkter. Data, der er gemt i cookies, gemmes

i forskellige tidsrum. Nogle cookies slettes allerede efter at have forladt hjemmesiden, andre kan gemmes i din browser i flere år. Den nøjagtige

varighed af databehandlingen afhænger af det anvendte værktøj, i de fleste tilfælde bør du være forberedt på en opbevaringsperiode på flere år.

I de respektive databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere vil du normalt modtage præcise oplysninger om varigheden af

databehandlingen.

 

Ret til at gøre indsigelse

Du har også til enhver tid ret og mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies. Dette fungerer enten via vores

cookiehåndteringsværktøj eller via andre fravalgsfunktioner. Du kan for eksempel også forhindre dataindsamling med cookies ved at

administrere, deaktivere eller slette cookies i din browser. Oplysninger om særlige cookiehåndteringsværktøjer, hvis de er tilgængelige,

kan findes i de følgende afsnit.

 

retsgrundlag

Hvis du accepterer cookies, vil dine personlige data blive behandlet og opbevaret via disse cookies. Hvis vi har tilladelse til at bruge cookies

med dit samtykke (artikel 6, stk. 1 lit. a GDPR), er dette samtykke også det juridiske grundlag for brugen af cookies eller behandlingen af dine

data. For at kunne administrere samtykket til cookies og gøre dig i stand til at give dit samtykke, bruges en

cookie-samtykkestyringsplatformsoftware. Brugen af denne software gør det muligt for os at drive hjemmesiden på en effektiv, juridisk

kompatibel måde, som repræsenterer en legitim interesse (artikel 6 (1) (f) GDPR).

 

YouTubes privatlivspolitik

Oversigt over YouTubes privatlivspolitik

Berørt: Besøgende på hjemmesiden

Formål: Optimering af vores service

Bearbejdede data: Data såsom kontaktoplysninger,

brugeradfærdsdata, oplysninger om din enhed og din IP-adresse kan gemmes.

Flere detaljer kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.

Opbevaringsvarighed: Data opbevares generelt, så længe det er nødvendigt af hensyn til tjenestens formål

Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 litra a GDPR (samtykke), artikel 6 stk. 1 litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er YouTube?

Vi har indlejret YouTube-videoer på vores hjemmeside. Dette giver os mulighed for at præsentere dig for interessante videoer direkte på vores

side. YouTube er en videoportal, der har været et datterselskab af Google siden 2006. Videoportalen drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,

San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du kalder en side på vores hjemmeside frem, som har en indlejret YouTube-video, opretter din browser

automatisk forbindelse til YouTube- eller Google-serverne. Der overføres forskellige data (afhængigt af indstillingerne). Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for al databehandling i Europa. I det følgende vil vi gerne forklare dig mere detaljeret,

hvilke data der behandles, hvorfor vi har integreret YouTube-videoer, og hvordan du kan administrere eller slette dine data. På YouTube kan

brugerne se videoer, bedømme dem, kommentere dem og selv uploade dem gratis. I løbet af de sidste par år er YouTube blevet en af de

vigtigste sociale mediekanaler på verdensplan. For at vi kan vise videoer på vores hjemmeside, leverer YouTube et kodestykke, som vi har

indlejret på vores websted.

 

Hvorfor bruger vi YouTube-videoer på vores hjemmeside? YouTube er den videoplatform med flest besøgende og det bedste indhold. Vi

bestræber os på at tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse på vores hjemmeside. Og selvfølgelig bør interessante videoer ikke mangle.

Ved hjælp af vores indlejrede videoer giver vi dig yderligere nyttigt indhold ud over vores tekster og billeder. Derudover kan vores hjemmeside

nemmere findes på Googles søgemaskine takket være de indlejrede videoer. Selvom vi placerer annoncer via Google Ads, kan Google takket

være de indsamlede data i virkeligheden kun vise disse annoncer til folk, der er interesserede i vores tilbud.

 

Hvilke data gemmes af YouTube? Så snart du besøger en af vores sider, der har en YouTube-video installeret, sætter YouTube mindst én cookie,

der gemmer din IP-adresse og vores URL. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube for det meste bruge cookies til at forbinde

dine interaktioner på vores hjemmeside med din profil. Dette inkluderer data såsom sessionsvarighed, afvisningsfrekvens, omtrentlig placering,

tekniske oplysninger såsom browsertype, skærmopløsning eller din internetudbyder. Andre data kan være kontaktoplysninger, eventuelle

vurderinger, deling af indhold via sociale medier eller tilføjelse af det til dine favoritter på YouTube.

 

Hvis du ikke er logget ind på en Google-konto eller en YouTube-konto, gemmer Google data med en unik identifikator, der er knyttet til din

enhed, browser eller app. For eksempel bevares din foretrukne sprogindstilling. Men mange interaktionsdata kan ikke gemmes, fordi der sættes

færre cookies.

 

I den følgende liste viser vi cookies, der blev sat i en test i browseren. På den ene side viser vi cookies, der er sat uden en registreret You

Tube-konto. På den anden side viser vi cookies, der er sat med en logget ind konto. Listen kan ikke hævde at være komplet, fordi brugerdataene

altid afhænger af interaktionerne på YouTube.

 

Navn: YSC Værdi: b9-CV6ojI5Y111765426-1 Formål: Denne cookie registrerer et unikt ID til at gemme statistik over den sete video. Udløbsdato:

efter afslutningen af sessionen

 

Navn: PREF Værdi: f1=50000000 Formål: Denne cookie registrerer også dit unikke ID. Google modtager statistik fra PREF om, hvordan du bruger

YouTube-videoer på vores hjemmeside. Udløbsdato: efter 8 måneder

 

Navn: GPS Værdi: 1 Formål: Denne cookie registrerer dit unikke ID på mobile enheder for at spore GPS-placering. Udløbsdato: Efter 30 minutter

 

Navn: VISITOR_INFO1_LIVE Værdi: 95Chz8bagyU Formål: Denne cookie forsøger at estimere brugerens båndbredde på vores hjemmeside (med

indbygget YouTube-video). Udløbsdato: efter 8 måneder

 

Andre cookies, der indstilles, når du er logget ind på din YouTube-konto:

 

Navn: APISID Værdi: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111765426- Formål: Denne cookie bruges til at oprette en profil af dine interesser. Dataene

bruges til personligt tilpassede annoncer. Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: SAMTYKKE Værdi: YES+AT.de+20150628-20-0 Formål: Cookien gemmer status for en brugers samtykke til brugen af forskellige

Google-tjenester. SAMTYKKE bruges også til sikkerhed, til at kontrollere brugere og beskytte brugerdata mod uautoriserede angreb. Udløbsdato:

efter 19 år

 

Navn: HSID Værdi: AcRwpgUik9Dveht0I Formål: Denne cookie bruges til at oprette en profil af dine interesser. Disse data hjælper med at vise

personlig annoncering. Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: LOGIN_INFO Vi

 

Navn: LOGIN_INFO Værdi: AFmmF2swRQIhALLl6aL… Formål: Oplysninger om dine logindata gemmes i denne cookie. Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: SAPISID Værdi: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Formål: Denne cookie fungerer ved entydigt at identificere din browser og enhed.

Det bruges til at oprette en profil af dine interesser. Udløbsdato: efter 2 år Navn: SID Værdi: oQfNKjAsI111765426- Formål: Denne cookie gemmer

dit Google-konto-id og dit sidste login-tidspunkt i en digitalt signeret og krypteret form. Udløbsdato: efter 2 år

 

Navn: SIDCC Værdi: AN0-TYuqub2JOcDTyL Formål: Denne cookie gemmer information om, hvordan du bruger hjemmesiden, og hvilke annoncer

du muligvis har set, før du besøgte vores hjemmeside. Udløbsdato: efter 3 måneder

 

Hvor længe og hvor opbevares dataene? De data, som YouTube modtager fra dig og behandler, gemmes på Googles servere. De fleste af disse

servere er placeret i Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se præcis, hvor Googles datacentre

er placeret. Dine data distribueres på serverne. Det betyder, at dataene kan hentes hurtigere frem og er bedre beskyttet mod manipulation. Google

gemmer de indsamlede data i forskellige tidsrum. Du kan til enhver tid slette nogle data, andre slettes automatisk efter en begrænset periode og

andre gemmes af Google i længere tid. Nogle data (såsom Mine aktiviteter, billeder eller dokumenter, produkter), der er gemt på din Google-konto,

forbliver gemt, indtil du sletter dem. Selvom du ikke er logget ind på en Google-konto, kan du slette nogle data, der er knyttet til din enhed,

browser eller app.

 

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring? I princippet kan du slette data på Google-kontoen manuelt. Med den automatiske

sletning af lokalitets- og aktivitetsdata, der blev indført i 2019, gemmes oplysninger i enten 3 eller 18 måneder og slettes derefter, afhængigt af

din beslutning. Uanset om du har en Google-konto eller ej, kan du konfigurere din browser på en sådan måde, at Google-cookies slettes eller

deaktiveres. Afhængigt af hvilken browser du bruger, fungerer dette på forskellige måder. Følgende instruktioner viser, hvordan du administrerer

cookies i din browser:

 

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

 

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

 

Firefox: Ryd cookies for at fjerne data, som websteder har placeret på din computer

 

Internet Explorer: Slet og administrer cookies

 

Microsoft Edge: Sletning og håndtering af cookies

 

Hvis du generelt ikke ønsker nogen cookies, kan du sætte din browser op, så den altid informerer dig, når der skal sættes en cookie. Du kan for

hver enkelt cookie bestemme, om du tillader det eller ej. Da YouTube er et datterselskab af Google, er der en fælles privatlivspolitik. Hvis du vil

vide mere om, hvordan dine data håndteres, anbefaler vi databeskyttelseserklæringen på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

retsgrundlag Hvis du har accepteret, at dine data kan behandles og opbevares af integrerede YouTube-elementer, er dette samtykke det juridiske

grundlag for databehandling (artikel 6 (1) (a) GDPR). I princippet vil dine data også blive opbevaret og behandlet på baggrund af vores legitime

interesse (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) i hurtig og effektiv kommunikation med dig eller andre kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger dog kun de

integrerede YouTube-elementer, hvis du har givet dit samtykke. YouTube sætter også cookies i din browser for at gemme data. Vi anbefaler

derfor, at du læser vores fortrolighedserklæring om cookies omhyggeligt og konsulterer den relevante tjenesteudbyders fortrolighedserklæring

eller cookiepolitik.

 

Google Fonts Privatlivspolitik

Oversigt over Google Fonts’ privatlivspolitik

Berørt: Besøgende på hjemmesiden

Formål: Optimering af vores service

Data behandlet: Data såsom IP-adresse og CSS og skrifttypeanmodninger

Flere detaljer kan findes nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.

Lagringsperiode: Skrifttypefiler gemmes af Google i et år

Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 litra a GDPR (samtykke), artikel 6 stk. 1 litra f GDPR (legitime interesser)

Hvad er Google-skrifttyper?

Vi bruger Google Fonts på vores hjemmeside. Disse er “Google-skrifttyperne” fra Google Inc. Virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irland) er ansvarlig for alle Google-tjenester i Europa. Du behøver ikke at registrere dig eller indtaste en adgangskode for at bruge Google-skrifttyper.

Desuden gemmes der ingen cookies i din browser. Filerne (CSS, skrifttyper/skrifttyper) anmodes om via Google-domænerne

fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com. Ifølge Google er anmodninger om CSS og skrifttyper fuldstændig adskilt fra alle andre Google-tjenester. Hvis du har

en Google-konto, behøver du ikke bekymre dig om, at dine Google-kontodata bliver overført til Google, mens du bruger Google Fonts. Google registrerer brugen

af CSS (Cascading Style Sheets) og de anvendte skrifttyper og gemmer disse data sikkert. Hvordan datalagringen præcist ser ud, vil vi se nærmere på.

Google Fonts (tidligere Google Web Fonts) er en mappe med over 800 skrifttyper, som Google stiller gratis til rådighed for sine brugere. Mange af disse

skrifttyper er udgivet under SIL Open Font License, mens andre er udgivet under Apache-licensen. Begge er gratis softwarelicenser.

Hvorfor bruger vi Google Fonts på vores hjemmeside?

 Med Google Fonts kan vi bruge skrifttyper på vores egen hjemmeside og behøver ikke at uploade dem til vores egen server. Google Fonts er en vigtig komponent

i at holde kvaliteten af vores hjemmeside høj. Alle Google-skrifttyper er automatisk optimeret til nettet og det sparer datavolumen og er en stor fordel især til brug

med mobile enheder. Når du besøger vores side, sikrer den lille filstørrelse hurtig indlæsningstid. Desuden er Google Fonts sikre webfonte. Forskellige

billedsyntesesystemer (gengivelse) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder kan føre til fejl. Sådanne fejl kan delvist forvrænge tekster

eller hele websteder. Takket være det hurtige Content Delivery Network (CDN) er der ingen problemer på tværs af platforme med Google Fonts. Google

Fonts understøtter alle større browsere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) og fungerer pålideligt på de fleste moderne mobile operativsystemer,

inklusive Android 2.2+ og iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi bruger Google Fonts, så vi kan præsentere hele vores online-tjeneste så smukt og ensartet som muligt.

Hvilke data gemmes af Google?

Når du besøger vores hjemmeside, genindlæses skrifttyperne via en Google-server. Dette eksterne opkald overfører data til Googles servere. På denne måde

genkender Google også, at du eller din IP-adresse besøger vores hjemmeside. Google Fonts API er designet til at reducere brugen, lagringen og indsamlingen

af slutbrugerdata til, hvad der er nødvendigt for korrekt skrifttypelevering. API står i øvrigt for “Application Programming Interface” og fungerer blandt andet

som datatransmitter i softwaresektoren. Google Fonts gemmer sikkert CSS og skrifttypeanmodninger på Google og er derfor beskyttet. De indsamlede brugstal

giver Google mulighed for at bestemme, hvor godt de enkelte skrifttyper modtages. Google offentliggør resultaterne på interne analysesider, såsom Google Analytics.

Google bruger også data fra sin egen webcrawler til at bestemme, hvilke websteder der bruger Google-skrifttyper. Disse data er offentliggjort i Google Fonts

BigQuery-databasen. Iværksættere og udviklere bruger Googles webtjeneste BigQuery til at undersøge og flytte store mængder data. Det skal dog bemærkes,

at hver Google Font-anmodning også automatisk overfører information såsom sprogindstillinger, IP-adresse, browserversion, browserskærmopløsning og

browsernavn til Googles servere. Hvorvidt disse data også gemmes, kan ikke klart afgøres eller kommunikeres ikke klart af Google.

Hvor længe og hvor opbevares dataene? Google gemmer anmodninger om CSS-aktiver i én dag på sine servere, som hovedsageligt er placeret uden for EU. Dette

giver os mulighed for at bruge skrifttyperne ved hjælp af et Google-typografiark. Et stylesheet er en skabelon, som du kan bruge til hurtigt og nemt at ændre design

eller skrifttype på for eksempel en hjemmeside. Skrifttypefilerne gemmes af Google i et år. Google forfølger dermed målet om fundamentalt at forbedre

hjemmesidernes indlæsningstid. Når millioner af websteder henviser til de samme skrifttyper, cachelagres de efter det første besøg og dukker straks op igen på alle

andre websteder, der besøges senere. Nogle gange opdaterer Google skrifttypefiler for at reducere filstørrelsen, øge sprogdækningen og forbedre designet.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

De data, som Google gemmer i en dag eller et år, kan ikke blot slettes. Dataene overføres automatisk til Google, når siden tilgås. For at kunne slette disse data før

tid, skal du kontakte Google Support på https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. I dette tilfælde forhindrer du kun datalagring, hvis du ikke besøger

vores side. I modsætning til andre webskrifttyper giver Google os ubegrænset adgang til alle skrifttyper. Så vi har ubegrænset adgang til et hav af skrifttyper og får

dermed det bedste ud af vores hjemmeside. Du kan finde mere om Google Fonts og andre spørgsmål på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426.

Selvom Google løser problemer med databeskyttelse der, indeholder det ikke rigtig detaljerede oplysninger om datalagring. Det er relativt svært at få rigtig præcis

information om lagrede data fra Google.

retsgrundlag Hvis du har givet samtykke til brugen af Google Fonts, er det juridiske grundlag for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til

artikel 6, stk. 1 lit.

Vi har også en legitim interesse i at bruge Google Font til at optimere vores onlinetjeneste. Det tilsvarende retsgrundlag herfor er artikel 6 (1) (f) GDPR (legitime

interesser). Vi bruger dog kun Google Fonts, hvis du har givet dit samtykke.

Du kan også finde ud af, hvilke data der generelt indsamles af Google, og hvad disse data bruges til

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alle tekster er ophavsretligt beskyttet.

Kilde: Oprettet med AdSimples databeskyttelsesgenerator