back - zurück

IMPRINT

Jäljend

Teabekohustus vastavalt §5 e-kaubanduse seadusele, §14 äriseadustikule, §63 kaubandusmäärustele ja avalikustamiskohustus vastavalt §25 meediaseadusele.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Austria

 

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Faks: + 43 (0) 7667 7205 14

E-post: office@ecotec-energy.com

 

 

Kutseõigus: kaubanduseeskirjad: www.ris.bka.gv.at Auhinna väljaandmise riik: Austria

 

Juhatuse liige Johann Söllinger Andmekaitse eest vastutava isiku kontaktandmed Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi,

leiate vastutava isiku või büroo kontaktandmed allpool:

 

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

E-posti aadress: office@ecotec-energy.com

Telefon: + 43 (0) 7667 7205 0

 

Trükk: https://www.ecotec-energy.com/impressum/ Allikas: loodud AdSimple’i jäljendi generaatoriga

 

ELi vaidluste lahendamine Kooskõlas tarbijaküsimuste veebipõhise vaidluste lahendamise määrusega (ODR määrus) teavitame teid sellest

Teavitage veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (OS-i platvorm). Tarbijatel on võimalus esitada kaebus Euroopa Komisjoni

veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile aadressil http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Vajalikud kontaktandmed leiate ülalt

meie trükisest. Siiski juhime tähelepanu sellele, et me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetlustes enne a osaleda

tarbijate vahekohtus.

 

Vastutus selle veebisaidi sisu eest Arendame pidevalt selle veebisaidi sisu ning püüame pakkuda õiget ja ajakohast teavet. Kahjuks ei saa me

võtta vastutust selle veebisaidi sisu õigsuse eest, eriti selle eest, mida pakuvad kolmandad osapooled olid ette nähtud. Teenusepakkujana ei

ole meil kohustust kaitsta teie edastatavat või salvestatud teavet jälgida või uurida asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. Meie

kohustused teabe eemaldamiseks või teabe kasutamise blokeerimiseks vastavalt Üldisele Kohtul või ametlikel korraldustel põhinevad

seadused jäävad muutumatuks isegi meie vastutustundetuse korral puutumata. Kui märkate probleemset või ebaseaduslikku sisu, võtke

meiega kohe ühendust, et saaksime selle parandada eemaldage ebaseaduslik sisu. Kontaktandmed leiad trükisest.

 

Vastutus sellel veebisaidil olevate linkide eest Meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele, mille eest me ei vastuta. Vastutus lingitud

veebisaitide eest meie jaoks ei eksisteeri, kuna me ei teadnud ebaseaduslikust tegevusest ega ole seda ka varem teinud ei märgatud ja me

eemaldame viivitamatult lingid, kui saame teada mis tahes ebaseaduslikkusest. Kui märkate meie veebisaidil ebaseaduslikke linke, võtke

meiega ühendust. Kontaktandmed leiad trükisest.

 

Autoriõiguse teatis Kogu selle veebisaidi sisu (pildid, fotod, tekstid, videod) on autoriõigusega kaitstud. Küsige meilt enne sisu esitamist

levitada, reprodutseerida või kasutada seda veebisaiti, näiteks avaldada see muudel veebisaitidel. Kui Vajadusel jätkame seaduslikult oma

saidi sisu osade volitamata kasutamist. Kui leiate sellelt veebisaidilt sisu, mis rikub autoriõigusi, võtke meiega ühendust.

 

Pildi krediit Sellel veebisaidil olevad pildid, fotod ja graafika on kaitstud autoriõigusega. Pildiõigused kuuluvad järgmistele fotograafidele ja

ettevõtetele: Meile meeldib pilte kasutada. Need on pärit meie arhiivist või meie endi loodud või joonistatud. Mõned pildid on riigiasutustelt,

enamikul on väga lahke luba. Kõik tekstid on autoriõigustega kaitstud. Allikas: Loodud AdSimple’i andmekaitsegeneraatoriga

PRIVACY

Sissejuhatus ja ülevaade

Oleme koostanud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni (versioon 06/18/2021-111765426) selleks, et selgitada Teile vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse

(EL) 2016/679 sätetele ja kehtivatele siseriiklikele seadustele, millised isikuandmed (andmed) lühidalt) meie kui vastutav isik – ja meie poolt tellitud töötlejate

(nt pakkujate) – töötleme, töötleme tulevikus ja millised juriidilised võimalused teil on. Kasutatud termineid tuleb mõista sooneutraalsetena. Lühidalt: teavitame

teid põhjalikult teie kohta töödeldavatest andmetest. Privaatsusavaldused kõlavad tavaliselt väga tehniliselt ja kasutavad juriidilist žargooni. See

andmekaitsedeklaratsioon seevastu on mõeldud kõige olulisemate asjade võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks kirjeldamiseks. Läbipaistvuse huvides

selgitatakse tehnilisi termineid lugejasõbralikul viisil, lisatakse linke lisateabele ja kasutatakse graafikat. Seega anname teile selges ja lihtsas keeles teada,

et töötleme oma äritegevuse käigus isikuandmeid ainult vastava õigusliku aluse olemasolul. See ei ole kindlasti võimalik, kui teha võimalikult sisutihedaid,

ebaselgeid ja õigustehnilisi väiteid, kuna need on andmekaitse osas sageli Internetis standardsed. Loodan, et järgmised selgitused on teile huvitavad ja

informatiivsed ning võite leida teavet, mida te veel ei teadnud. Kui teil on endiselt küsimusi, palume teil võtta ühendust allpool või trükis nimetatud

vastutava isikuga, jälgida pakutavaid linke ja vaadata lisateavet kolmandate osapoolte veebisaitidelt. Meie kontaktandmed leiate loomulikult ka trükisest.

 

kohaldamisala

Käesolev andmekaitsedeklaratsioon kehtib kõigi meie poolt ettevõttes töödeldavate isikuandmete ja kõigi isikuandmete kohta, mida meie (töötlejate) tellitud

ettevõtted töötlevad. Isikuandmete all peame silmas teavet GDPR artikli 4 nr 1 tähenduses, nagu isiku nimi, e-posti aadress ja postiaadress. Isikuandmete

töötlemine tagab, et saame pakkuda oma teenuseid ja tooteid ning esitada arveid nii võrgus kui ka väljaspool seda. Selle privaatsuspoliitika ulatus hõlmab

järgmist: ° Kõik veebipõhised kohalolekud (veebisaidid, veebipoed), mida me kasutame ° Sotsiaalmeedias esinemised ja meilisuhtlus ° mobiilirakendused

nutitelefonidele ja muudele seadmetele Lühidalt: Andmekaitsedeklaratsioon kehtib kõigis valdkondades, kus nimetatud kanaleid pidi ettevõttes struktureeritult

töödeldakse isikuandmeid. Kui astume teiega õigussuhetesse väljaspool neid kanaleid, teavitame teid vajadusel sellest eraldi. õiguslikud alused Alljärgnevas

andmekaitsedeklaratsioonis anname teile läbipaistvat teavet isikuandmete töötlemist võimaldavate õiguspõhimõtete ja regulatsioonide, s.o isikuandmete

kaitse üldmääruse õigusliku aluse kohta. Mis puutub ELi õigusesse, siis viitame EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 27. aprilli 2016.

aasta MÄÄRUSELE (EL) 2016/679.

Loomulikult saate seda EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust lugeda veebis EUR-Lexis, värav ELi – Legal,

vt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Töötleme teie andmeid ainult juhul, kui kehtib vähemalt üks järgmistest

tingimustest:

1. Nõusolek (GDPR artikli 6 lõige 1: a): olete andnud meile nõusoleku töödelda andmeid konkreetsel eesmärgil. Näide oleks kontaktivormile

sisestatud andmete salvestamine.

2. Leping (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b): teiega sõlmitud lepingu või lepingueelsete kohustuste täitmiseks töötleme teie

andmeid. kui Näiteks kui sõlmime teiega müügilepingu, vajame eelnevalt isikuandmeid.

3. Juriidiline kohustus (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c): kui meil on seaduslik kohustus, töötleme teie andmeid. Näiteks oleme seadusest tulenevalt kohustatud

säilitama arveid raamatupidamise jaoks. Need sisaldavad tavaliselt isikuandmeid.

4. Õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõige 1 f): õigustatud huvide korral, mis ei piira teie põhiõigusi, jätame endale isikuandmete töötlemine. Näiteks peame

töötlema teatud andmeid, et hoida oma veebisait turvalisena ja majanduslikult tõhusana et saaks opereerida. Seetõttu on selline töötlemine õigustatud huvi.

 

Muud tingimused, nagu salvestiste tajumine avalikes huvides ja avaliku võimu teostamine, samuti eluliste huvide kaitse, meie puhul tavaliselt ei kehti. Kui selline

õiguslik alus peaks olema asjakohane, näidatakse seda sobivas kohas. Lisaks EL määrusele kehtivad ka siseriiklikud seadused:

° Austrias on see föderaalseadus füüsiliste isikute kaitseks isikuandmete töötlemisel (andmekaitseseadus), lühidalt DSG.

° Saksamaal kehtib föderaalne andmekaitseseadus, lühendatult BDSG. Kui kehtivad muud piirkondlikud või riiklikud seadused, teavitame teid neist järgmistes

jaotistes. Vastutava isiku kontaktandmed Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, leiate vastutava isiku või asutuse kontaktandmed allpool:

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

 

säilitamise kestus Asjaolu, et säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on meie teenuste ja toodete pakkumiseks hädavajalik, on meie jaoks üldine

kriteerium. See tähendab, et kustutame isikuandmed kohe, kui andmete töötlemise põhjust enam ei eksisteeri. Mõnel juhul on meil seaduslik kohustus

säilitada teatud andmeid ka pärast esialgse eesmärgi äralangemist, näiteks raamatupidamise eesmärgil. Kui soovite oma andmete kustutamist või

tühistate oma nõusoleku andmetöötluseks, kustutatakse andmed võimalikult kiiresti ja tingimusel, et puudub kohustus neid säilitada Teavitame Teid

allpool vastava andmetöötluse konkreetsest kestusest, eeldusel, et meil on selle kohta lisateavet. Andmekaitse üldmäärusest tulenevad õigused

Vastavalt GDPR-i artiklile 13 on teil andmete õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks järgmised õigused:

– Vastavalt GDPR-i artiklile 15 on teil õigus saada teavet selle kohta, kas me teie andmeid töötleme. Kui see nii on,

on teil õigus saada andmete koopia ja teada järgmist teavet:

° mis eesmärgil me töötleme;

° kategooriad, st töödeldavate andmete tüübid;

° kes saab need andmed ja kui andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse, kuidas saab tagada turvalisuse;

° kui kaua andmeid säilitatakse; ° parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise õiguse ja töötlemise vastuväite esitamise õiguse olemasolu;

° et saate esitada kaebuse järelevalveasutusele (lingid nendele asutustele leiate allpool);

° andmete päritolu, kui me ei kogunud neid teilt;

° kas tehakse profileerimist, st kas andmeid hinnatakse automaatselt, et luua teile isiklik profiil.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 16 on teil õigus lasta andmeid parandada, mis tähendab, et me peame andmeid parandama, kui leiate vigu.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 17 on teil õigus andmete kustutamisele (“õigus olla unustatud”), mis tähendab konkreetselt seda,

et saate taotleda oma andmete kustutamist.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 18 on teil õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et meil on lubatud andmeid ainult salvestada, kuid mitte jätka kasutamist.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 19 on teil õigus andmete teisaldatavusele, mis tähendab, et saame teie andmeid nõudmisel esitada ühises vormingus. pakkuda.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 21 on teil õigus esitada vastuväiteid, mis pärast jõustamist toob kaasa töötlemise muutumise.

° Kui teie andmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil e (avalik huvi, avaliku võimu teostamine) või artikli 6 lõike 1 punktil f (õigustatud huvi),

võite töötlemisele vastuväiteid esitada. Seejärel kontrollime võimalikult kiiresti, kas suudame seda vastuväidet seaduslikult täita.

° Kui andmeid kasutatakse otseseks reklaamimiseks, võite seda tüüpi andmetöötlusele igal ajal vastu seista.

Pärast seda ei tohi me teie andmeid enam otseturunduseks kasutada.

° Kui andmeid kasutatakse profiilide koostamiseks, võite seda tüüpi andmetöötlusele igal ajal vastu seista.

Võime teie oma Ärge kasutage andmeid hiljem profileerimiseks.

– Vastavalt GDPR-i artiklile 22 võib teil olla õigus mitte teha otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel (nt profiilide koostamine).

Kui arvate, et teie andmete töötlemine rikub andmekaitseseadust või teie andmekaitseõigusi on rikutud muul viisil

Veebimajutuse kokkuvõte

Mõjutatud: veebisaidi külastajad

Eesmärk: veebisaidi professionaalne hostimine ja tööturvalisus

Töödeldud andmed: IP-aadress, veebisaidi külastuse aeg, kasutatud brauser ja muud andmed.

Lisateavet leiate altpoolt või kasutatavalt veebimajutusteenuse pakkujalt.

Säilitamise kestus: oleneb vastavast pakkujast, kuid tavaliselt 2 nädalat

Õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on veebimajutus?

Kui külastate täna veebisaite, luuakse ja salvestatakse automaatselt teatud teave, sealhulgas isikuandmed, sealhulgas sellel veebisaidil. Neid andmeid

tuleks töödelda võimalikult säästlikult ja ainult põhjendatult. Muide, veebisaidi all peame silmas kõiki domeeni veebilehti, st kõike alates avalehest

(kodulehest) kuni viimase alamleheni (nagu see). Domeeni all peame silmas näiteks example.de või example.com.

 

Kui soovite veebisaiti ekraanil vaadata, kasutate programmi, mida nimetatakse veebibrauseriks. Tõenäoliselt teate mõnda veebibrauserit nime järgi:

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Apple Safari.

 

See veebibrauser peab looma ühenduse teise arvutiga, kus veebisaidi kood on salvestatud: veebiserveriga. Veebiserveri opereerimine on keeruline ja

aeganõudev ülesanne, mistõttu võtavad selle reeglina enda kanda professionaalsed pakkujad, pakkujad. Need pakuvad veebimajutust ja tagavad seega

veebisaidi andmete usaldusväärse ja veavaba salvestamise.

 

Isikuandmeid võidakse töödelda teie arvuti (lauaarvuti, sülearvuti, nutitelefoni) brauseri ühenduse loomisel ning andmete edastamise ajal veebiserverisse

ja veebiserverisse. Ühelt poolt salvestab sinu arvuti andmeid, teisalt peab veebiserver samuti teatud aja andmeid säilitama, et tagada korrektne töö.

 

Illustratsiooniks:

 

                               Teie brauser (nt Chrome)

                               arvutis, koos mida külastate

                               meie veebisaiti külastage

                               Interneti kaudu.

 

 

 

                   Internet

 

      Meie teenusepakkuja veebiserver,

      meie veebisaidilt saadaval pakub ja

      andmeid teie külastuse kohta säästa

      mõnda aega.

Miks me töötleme isikuandmeid?

 

Andmetöötluse eesmärgid on:

 

1. Professionaalne veebisaitide hostimine ja toimimise turvalisus

2. säilitada töö- ja IT-turvalisus

3. Juurdepääsukäitumise anonüümne hindamine meie pakkumise täiustamiseks ja vajadusel kriminaalvastutusele võtmiseks või nõuete esitamiseks

 

Milliseid andmeid töödeldakse?

 

Isegi kui külastate meie veebisaiti, salvestab meie veebiserver, mis on arvuti, kuhu see veebisait salvestatakse, tavaliselt automaatselt andmeid, näiteks

 

° avatud veebisaidi täielik Interneti-aadress (URL) (nt https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Brauser ja brauseri versioon (nt Chrome 87)

° kasutatav operatsioonisüsteem (nt Windows 10)

° varem külastatud lehe aadress (URL) (viitaja URL) (nt https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° seadme hostinimi ja IP-aadress, millelt juurdepääs tehakse (nt ARVUTI NIMI ja 194.23.43.121)

° Kuupäev ja kellaaeg

° failides, nn veebiserveri logifailides

 

Kui kaua andmeid säilitatakse?

 

Ülaltoodud andmeid säilitatakse reeglina kaks nädalat ja seejärel kustutatakse automaatselt. Me ei edasta neid andmeid, kuid me ei saa välistada,

et ebaseadusliku käitumise korral näevad need andmed ametiasutuste poolt.

 

Lühidalt: teie külastus logib meie pakkuja (ettevõte, mis haldab meie veebisaiti spetsiaalsetes arvutites (serverites)), kuid me ei edasta teie andmeid

ilma teie nõusolekuta!

 

õiguslik alus

 

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus veebimajutuse kontekstis tuleneb GDPR artikli 6 lõike 1 punktist f (õigustatud huvide kaitse), kuna professionaalse

hostimise kasutamine koos teenusepakkujaga on vajalik selleks, et ettevõte oleks ohutu ja kasutajasõbralik. Internetis sõbralik ja vajadusel rünnakute ja

nõuetega tegelema.

 

küpsised

Küpsiste kokkuvõte

Mõjutatud: veebisaidi külastajad

Eesmärk: olenevalt kõnealusest küpsisest. Lisateavet leiate altpoolt või küpsisefaili seadistava tarkvara tootjalt.

Töödeldud andmed: olenevalt kasutatavast küpsisest. Lisateavet leiate altpoolt või küpsisefaili seadistava tarkvara tootjalt.

Säilitamise kestus: sõltuvalt küpsisest võib varieeruda tundidest aastateni

Õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on küpsised?

Meie veebisait kasutab kasutajapõhiste andmete salvestamiseks HTTP küpsiseid. Järgnevalt selgitame, mis on küpsised ja miks neid kasutatakse, et saaksite

alljärgnevast andmekaitsedeklaratsioonist paremini aru.

 

Internetis surfates kasutate brauserit. Tuntud brauserite hulka kuuluvad Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ja Microsoft Edge. Enamik veebisaite

salvestab teie brauserisse väikeseid tekstifaile. Neid faile nimetatakse küpsisteks.

 

Ühte ei saa eitada: küpsised on tõesti kasulikud väikesed abilised. Peaaegu kõik veebisaidid kasutavad küpsiseid. Täpsemalt on need HTTP-küpsised, kuna

teiste rakendusvaldkondade jaoks on ka teisi küpsiseid. HTTP-küpsised on väikesed failid, mille meie veebisait salvestab teie arvutisse. Need küpsisefailid

salvestatakse automaatselt küpsiste kausta, mis on põhimõtteliselt teie brauseri “aju”. Küpsis koosneb nimest ja väärtusest. Küpsise määratlemisel tuleb

määrata ka üks või mitu atribuuti.

 

Küpsised salvestavad teie teatud kasutajaandmeid, näiteks keele või isikliku lehe seadeid. Kui külastate meie saiti uuesti, edastab teie brauser “kasutajaga

seotud” teabe meie saidile tagasi. Tänu küpsistele teab meie veebisait, kes te olete, ja pakub teile harjumuspäraseid seadeid. Mõnes brauseris on igal

küpsisel oma fail, teistes, näiteks Firefoxis, salvestatakse kõik küpsised ühte faili.

 

Allolev graafik näitab võimalikku interaktsiooni veebibrauseri vahel, näiteks B. Chrome ja veebiserver. Veebibrauser taotleb veebisaiti ja saab serverilt

küpsise, mida brauser kasutab uuesti niipea, kui taotletakse teist lehte

 

                       

 

 

 

 

                                     brauserid nagu nt Chrome

                                     või Firefox koos mehega

                                     vaatab veebisaite.

 

Brauser taotleb veebisaiti

 

 

Veebiserver edastab veebisaidi ja küpsise

 

 

 

  Küpsiste                   veebisaidi sisu

 

 

 

Brauser taotleb veebisaidi teist lehte

 

 

 

  küpsis

 

 

 

 

 

 

Veebisaidi veebiserver

Seal on nii esimese osapoole küpsised kui ka kolmanda osapoole küpsised. Esimese osapoole küpsised loovad otse meie sait, kolmanda osapoole küpsised loovad partnerite veebisaidid (nt Google Analytics). Iga küpsist tuleb hinnata eraldi, kuna iga küpsis salvestab erinevaid andmeid. Ka küpsise aegumisaeg varieerub mõnest minutist mõne aastani. Küpsised ei ole tarkvaraprogrammid ega sisalda viiruseid, troojalasi ega muid “kahjureid”. Küpsised ei pääse ka teie arvutis olevale teabele juurde.

 

Näiteks võivad küpsiste andmed välja näha järgmised:

 

Nimi: _ga Väärtus: GA1.2.1326744211.152111765426-9 Eesmärk: Veebisaidi külastajate eristamine Aegumiskuupäev: 2 aasta pärast

 

Brauser peaks toetama järgmisi minimaalseid suurusi:

 

° Vähemalt 4096 baiti küpsise kohta

° Vähemalt 50 küpsist domeeni kohta

° Kokku vähemalt 3000 küpsist

 

Mis tüüpi küpsiseid on olemas?

 

Küsimus, milliseid küpsiseid me konkreetselt kasutame, sõltub kasutatavatest teenustest ja seda selgitatakse andmekaitsedeklaratsiooni järgmistes

osades. Siinkohal tahaksime lühidalt arutada HTTP-küpsiste erinevaid tüüpe. Küpsiseid on 4 tüüpi:

 

Olulised küpsised Need küpsised on vajalikud veebisaidi põhifunktsioonide tagamiseks. Näiteks on neid küpsiseid vaja siis, kui kasutaja paneb toote

ostukorvi, seejärel jätkab surfamist teistel lehtedel ja läheb alles hiljem kassasse. Need küpsised ei kustuta ostukorvi isegi siis, kui kasutaja sulgeb

brauseriakna.

 

Funktsionaalsed küpsised Need küpsised koguvad teavet kasutaja käitumise ja selle kohta, kas kasutaja saab veateateid. Lisaks kasutatakse neid

küpsiseid ka veebisaidi laadimisaja ja käitumise mõõtmiseks erinevates brauserites.

 

Sihtküpsised Need küpsised tagavad parema kasutuskogemuse. Näiteks salvestatakse sisestatud asukohad, fondi suurused või vormiandmed.

 

Reklaamiküpsised Neid küpsiseid nimetatakse ka sihtküpsisteks. Neid kasutatakse kasutajale individuaalselt kohandatud reklaami pakkumiseks.

See võib olla väga kasulik, aga ka väga tüütu.

 

Tavaliselt, kui külastate veebisaiti esimest korda, küsitakse teilt, milliseid seda tüüpi küpsiseid soovite lubada. Ja loomulikult salvestatakse see otsus

ka küpsisesse. Kui soovite küpsiste kohta rohkem teada saada ja tehnilist dokumentatsiooni ei karda, soovitame https://tools.ietf.org/html/rfc6265

Interneti-tehnoloogia töörühma (IETF) kommentaaride päringut nimega “HTTP olekuhaldusmehhanism”. .

 

Küpsiste kaudu töötlemise eesmärk Eesmärk sõltub lõpuks vastavast küpsisest. Lisateavet leiate altpoolt või küpsisefaili seadistava tarkvara tootjalt.

 

Milliseid andmeid töödeldakse? Küpsised on väikesed abilised paljude erinevate ülesannete täitmisel. Kahjuks ei ole võimalik üldistada, milliseid

andmeid küpsistesse salvestatakse, kuid töödeldud või salvestatud andmetest teavitame Teid järgnevas andmekaitsedeklaratsioonis.

 

Küpsiste säilitamise kestus Säilitamisperiood sõltub vastavast küpsisest ja on täpsustatud allpool. Mõned küpsised kustutatakse vähem kui tunni

pärast, teised võivad jääda arvutisse salvestatuks mitmeks aastaks.

 

Säilitamisaega saad ka ise mõjutada. Saate kõik küpsised oma brauseri kaudu igal ajal käsitsi kustutada (vt ka allpool “Vastuväidete esitamise õigus”).

Lisaks kustutatakse nõusolekul põhinevad küpsised hiljemalt pärast nõusoleku tagasivõtmist, mistõttu säilitamise seaduslikkust ei mõjutata seni.

 

Vastuväiteõigus – kuidas saan küpsiseid kustutada? Te otsustate ise, kuidas ja kas soovite küpsiseid kasutada. Olenemata sellest, millisest teenusest

või veebisaidilt küpsised pärinevad, on teil alati võimalus küpsised kustutada või desaktiveerida või neid ainult osaliselt lubada. Näiteks saate

blokeerida kolmanda osapoole küpsised, kuid lubada kõik muud küpsised.

 

Kui soovite teada saada, millised küpsised on teie brauserisse salvestatud, kui soovite küpsiste seadeid muuta või kustutada, leiate selle oma brauseri

seadetest:

 

Chrome: kustutage, lubage ja hallake Chrome’is küpsiseid

 

Safari: küpsiste ja veebisaidi andmete haldamine Safariga

 

Firefox: kustutage küpsised, et eemaldada andmed, mille veebisaidid on teie arvutisse paigutanud

 

Firefox: kustutage küpsised, et eemaldada andmed, mille veebisaidid on teie arvutisse paigutanud

 

Microsoft Edge: küpsiste kustutamine ja haldamine

 

Kui te üldiselt küpsiseid ei soovi, saate oma brauseri seadistada nii, et see teavitab teid alati küpsise seadmisest. Saate iga küpsise puhul otsustada,

kas lubate küpsise kasutamise või mitte. Protseduur erineb olenevalt brauserist. Kõige parem on Google’ist juhiseid otsida otsingusõnaga “Kustuta

küpsised Chrome” või Chrome’i brauseri puhul “Deaktiveeri küpsised Chrome”.

 

õiguslik alus

Niinimetatud küpsiste juhised on kehtinud alates 2009. aastast. Selles öeldakse, et küpsiste salvestamiseks on vaja teie nõusolekut (GDPR artikli

6 lõike 1 punkt a). EL-i riikides suhtutakse nendesse direktiividesse aga endiselt väga erinevalt. Austrias rakendati seda direktiivi aga

telekommunikatsiooniseaduse (TKG) paragrahvi 96 lõikes 3. Saksamaal ei ole küpsiste juhiseid riikliku õigusena rakendatud. Selle asemel rakendati

seda suunist suures osas Telemeediaseaduse (TMG) paragrahvi 15 lõikes 3.

 

Täiesti vajalike küpsiste puhul, isegi kui nõusolekut pole antud. on õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt f), mis enamikul juhtudel on

majanduslikku laadi. Soovime pakkuda oma veebilehe külastajatele meeldivat kasutuskogemust ning selleks on sageli hädavajalikud teatud küpsised.

 

Kui kasutatakse küpsiseid, mis pole absoluutselt vajalikud, toimub see ainult teie nõusolekul. Sellega seoses on õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

 

Järgmistes jaotistes teavitatakse teid küpsiste kasutamisest üksikasjalikumalt, kui kasutatav tarkvara kasutab küpsiseid. Google Analyticsi privaatsuspoliitika

Google Analyticsi privaatsuspoliitika kokkuvõte

Mõjutatud: veebisaidi külastajad

Eesmärk: külastajateabe hindamine veebisaidi optimeerimiseks. Töödeldud andmed: juurdepääsu statistika, mis sisaldab selliseid

andmeid nagu juurdepääsu asukohad, seadme andmed, juurdepääsu kestus ja aeg, navigeerimiskäitumine, klikikäitumine ja IP

kaasatud aadressid. Lisateavet leiate allpool käesolevast

andmekaitsedeklaratsioonist.

Säilitamisaeg: sõltub kasutatavatest omadustest Õiguslik alus:

GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on Google Analytics?

Kasutame oma veebisaidil analüüside jälgimise tööriista Google Analytics (GA) Ameerika ettevõttelt Google Inc. Ettevõte Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa) vastutab kõigi Google’i teenuste eest Euroopas. Google Analytics kogub andmeid teie tegevuste kohta meie veebisaidil. Näiteks kui klõpsate lingil, salvestatakse see toiming küpsisesse ja saadetakse Google Analyticsile. Google Analyticsilt saadavad aruanded võimaldavad meil oma veebisaiti ja teenust teie vajadustele paremini kohandada. Järgnevalt käsitleme jälgimistööriista üksikasjalikumalt ja ennekõike anname teile teada, milliseid andmeid salvestatakse ja kuidas saate seda vältida.

 

Google Analytics on jälgimistööriist, mida kasutatakse meie veebisaidi liikluse analüüsimiseks. Google Analyticsi toimimiseks on meie veebisaidi koodi sisse ehitatud jälgimiskood. Kui külastate meie veebisaiti, salvestab see kood mitmesuguseid toiminguid, mida meie veebisaidil teete. Niipea kui lahkute meie veebisaidilt, saadetakse need andmed Google Analyticsi serveritesse ja salvestatakse seal.

 

Google töötleb andmeid ja saame teie kasutaja käitumise kohta aruandeid. Need aruanded võivad sisaldada järgmist.

 

° Sihtrühma aruanded: Sihtrühma aruannetega õpime oma kasutajaid paremini tundma ja teame täpsemalt, kes on meie teenusest huvitatud.

° Reklaamiaruanded: reklaamiaruanded hõlbustavad meil veebireklaamide analüüsimist ja täiustamist.

° Värbamisaruanded: värbamisaruanded annavad meile kasulikku teavet selle kohta, kuidas meelitada meie teenusesse rohkem inimesi.

° Käitumise aruanded: siit saame teada, kuidas te meie veebisaidiga suhtlete. Saame aru, kuidas te meie poolel olete tagasi ja millistel linkidel klõpsate.

° Konversiooniaruanded: Konversioon on protsess, mille käigus teete turundussõnumi põhjal soovitud toimingu.

  Et Näide, kui muutute puhtast veebisaidi külastajast ostjaks või uudiskirja tellijaks. Nendest aruannetest saame rohkem teada selle kohta,

  kuidas teie meie turundusmeetmed vastu võtate. Nii tahame oma konversioonimäära tõsta.

° Reaalajas aruanded: siin teame alati kohe, mis meie veebisaidil toimub. Näiteks näeme, kui palju kasutajaid praegu seda teksti loeb.

 

Miks me kasutame oma veebisaidil Google Analyticsit? Meie eesmärk selle veebisaidiga on selge: tahame pakkuda teile parimat võimalikku teenust.

Google Analyticsi statistika ja andmed aitavad meil seda eesmärki saavutada.

 

Statistiliselt hinnatud andmed annavad meile selge pildi meie veebisaidi tugevatest ja nõrkadest külgedest. Ühest küljest saame oma saiti optimeerida nii,

et huvilised leiaksid selle Google’ist lihtsamini üles. Teisest küljest aitavad andmed meil teid kui külastajat paremini mõista. Seetõttu teame täpselt, mida

peame oma veebisaidil täiustama, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust. Samuti aitavad andmed meil oma reklaami- ja turundusmeetmeid

individuaalsemalt ja kuluefektiivsemalt läbi viia. Lõppude lõpuks on mõtet näidata meie tooteid ja teenuseid ainult neile, kes hoolivad.

 

Milliseid andmeid Google Analytics salvestab? Google Analytics kasutab jälgimiskoodi juhusliku kordumatu ID loomiseks, mis on lingitud teie brauseri

küpsisega. Nii tunneb Google Analytics teid uue kasutajana ära. Järgmine kord, kui külastate meie saiti, tunnustatakse teid “naasva” kasutajana. Kõik

kogutud andmed salvestatakse koos selle kasutajatunnusega. See võimaldab esmajärjekorras hinnata pseudonüümseid kasutajaprofiile.

 

Selleks, et saaksime meie veebisaiti Google Analyticsiga analüüsida, peab jälgimiskoodis olema kinnisvara ID. Seejärel salvestatakse andmed vastavasse

atribuuti. Iga vastloodud atribuudi puhul on vaikevaraks Google Analytics 4 atribuut. Teise võimalusena saate luua ka Universal Analyticsi atribuudi.

Olenevalt kasutatavast atribuudist salvestatakse andmeid erineva aja jooksul.

 

Identifikaatoreid, nagu küpsiseid ja rakenduse eksemplari ID-sid, kasutatakse teie interaktsioonide mõõtmiseks meie veebisaidil. Interaktsioonid on mis

tahes tüüpi toimingud, mida teete meie veebisaidil. Kui kasutate ka teisi Google’i süsteeme (nt Google’i kontot), saab Google Analyticsi kaudu genereeritud

andmeid siduda kolmanda osapoole küpsistega. Google ei edasta Google Analyticsi andmeid, välja arvatud juhul, kui meie kui veebisaidi haldaja seda heaks

kiidab. Seaduses võib ette tulla erandeid.

 

Google Analytics kasutab järgmisi küpsiseid:

 

Kui kaua ja kus andmeid säilitatakse?

Google on levitanud nende servereid üle kogu maailma. Enamik servereid asub Ameerikas ja seetõttu salvestatakse teie andmed enamasti Ameerika

serveritesse. Siit saate lugeda, kus täpselt Google’i andmekeskused asuvad: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Teie andmed on jaotatud erinevatele füüsilistele andmekandjatele. Selle eeliseks on see, et andmeid saab kiiremini välja kutsuda ja need on

manipuleerimise eest paremini kaitstud. Igas Google’i andmekeskuses on teie andmete jaoks hädaabiprogrammid. Näiteks kui Google’i riistvara

ebaõnnestub või loodusõnnetused halvavad serverid, on Google’i teenuse katkemise oht väike.

 

Andmete säilitusaeg sõltub kasutatavatest omadustest. Uuemate Google Analytics 4 atribuutide kasutamisel on teie kasutajaandmete säilitusperioodiks

fikseeritud 14 kuud. Muude nn sündmuste andmete puhul on meil võimalus valida säilitusperioodiks 2 kuud või 14 kuud.

 

Universal Analyticsi atribuutide puhul on Google Analyticsil teie kasutajaandmete jaoks standardiseeritud 26-kuuline säilitusperiood. Seejärel teie

kasutajaandmed kustutatakse. Küll aga on meil võimalus valida kasutajaandmete säilitusperiood ise. Meil on selleks viis võimalust:

 

Kustutamine 14

kuu pärast Kustutamine 26

kuu pärast Kustutamine 38

kuu pärast Kustutamine 50

kuu pärast Automaatset kustutamist ei toimu Samuti on võimalus, et andmed kustutatakse ainult siis, kui te enam meie veebisaiti meie valitud

ajavahemiku jooksul ei külasta. Sellisel juhul lähtestatakse säilitusperiood iga kord, kui külastate meie veebisaiti määratud ajavahemiku jooksul

uuesti.

 

Kui määratud periood on möödas, kustutatakse andmed kord kuus. See säilitusperiood kehtib teie andmetele, mis on seotud küpsiste, kasutajatuvastuse

ja reklaami ID-dega (nt DoubleClicki domeeni küpsised). Aruande tulemused põhinevad koondatud andmetel ja salvestatakse kasutajaandmetest sõltumatult.

Koondandmed on üksikute andmete liitmine suuremaks üksuseks.

 

Kuidas ma saan oma andmeid kustutada või andmete salvestamist takistada? Euroopa Liidu andmekaitseseaduse kohaselt on teil õigus oma andmetele juurde

pääseda, neid uuendada, kustutada või piirata. Saate takistada Google Analyticsil oma andmeid kasutamast, kui kasutate Google Analyticsi JavaScripti

keelamiseks brauseri lisandmoodulit (ga.js, analytics.js, dc.js). Brauseri lisandmooduli saate alla laadida ja installida aadressilt

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pange tähele, et see lisandmoodul keelab andmete kogumise ainult Google Analyticsi poolt.

 

Kui soovite üldiselt küpsiseid desaktiveerida, kustutada või hallata (olenemata Google Analyticsist), on iga brauseri jaoks eraldi juhised:

 

Chrome: kustutage, lubage ja hallake Chrome’is küpsiseid

 

Safari: küpsiste ja veebisaidi andmete haldamine Safariga

 

Firefox: kustutage küpsised, et eemaldada andmed, mille veebisaidid on teie arvutisse paigutanud

 

Internet Explorer: kustutage ja hallake küpsiseid

 

Microsoft Edge: küpsiste kustutamine ja haldamine

 

Pange tähele, et selle tööriista kasutamisel võidakse teie andmeid säilitada ja töödelda ka väljaspool EL-i. Enamikku kolmandaid riike (sh USA-d)

ei peeta kehtivate Euroopa andmekaitseseaduste kohaselt turvaliseks. Andmeid ei tohi lihtsalt ebaturvalistesse kolmandatesse riikidesse edastada,

seal säilitada ega töödelda, välja arvatud juhul, kui meie ja Euroopa-välise teenusepakkuja vahel on olemas sobivad tagatised

(nt EL-i tüüplepingu tingimused).

 

õiguslik alus

Google Analyticsi kasutamiseks on vaja teie nõusolekut, mille oleme saanud küpsise hüpikaknaga. Vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1 (nõusolek)

kujutab see nõusolek endast isikuandmete töötlemise õiguslikku alust, kuna see võib ilmneda siis, kui neid kogutakse veebianalüütika tööriistade abil.

 

Lisaks nõusolekule on meie poolt õigustatud huvi analüüsida veebilehe külastajate käitumist ja seeläbi parandada oma pakkumist tehniliselt ja

majanduslikult. Google Analyticsi abil saame tuvastada veebisaidil esinevaid vigu, tuvastada ründeid ja parandada kasumlikkust. Selle õiguslik alus on

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid). Siiski kasutame Google Analyticsit ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud.

 

Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Andmetöötlust teostab sisuliselt

Google. See võib tähendada, et andmeid ei tohi töödelda ja säilitada anonüümselt. Lisaks võib USA valitsusasutustel olla juurdepääs üksikandmetele.

Samuti võib juhtuda, et need andmed on lingitud teiste Google’i teenuste andmetega, kus teil on kasutajakonto.

 

Loodame, et suutsime anda teile ülevaate kõige olulisemast teabest Google Analyticsi andmetöötluse kohta. Kui soovite jälgimisteenuse kohta lisateavet,

soovitame kasutada neid kahte linki: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Küpsiste nõusoleku haldamise platvorm

Küpsiste nõusoleku haldamise platvormi kokkuvõte

Mõjutatud: veebisaidi külastajad

Töödeldud andmed: andmed küpsiseseadete haldamiseks, nagu IP-aadress, nõusoleku aeg, nõusoleku tüüp, isik nõusolekud.

Lisateavet selle kohta leiate igal juhul kasutatava tööriista kohta.

Ladustamise kestus: Olenevalt kasutatavast tööriistast peate olema valmis mitmeks aastaks

Õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on küpsiste nõusoleku haldamise platvorm?

Kasutame oma veebisaidil Consent Management Platformi (CMP) tarkvara, mis muudab nii meie kui ka teie jaoks kasutatavate skriptide ja küpsiste korrektse

ja turvalise haldamise lihtsamaks. Tarkvara loob automaatselt küpsise hüpikakna, skannib ja kontrollib kõiki skripte ja küpsiseid, pakub teile

andmekaitseseadusega nõutavat nõusolekut küpsiste kasutamiseks ning aitab meil ja teil jälgida kõiki küpsiseid. Enamik küpsiste nõusoleku haldamise

tööriistu tuvastab ja kategoriseerib kõik olemasolevad küpsised. Veebilehe külastajana otsustate seejärel ise, kas ja milliseid skripte ja küpsiseid soovite

lubada või mitte. Järgmine graafik näitab seost brauseri, veebiserveri ja CMP vahel.

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                           Küpsise server Nõusoleku

                                                           pakkujad, kes saidil

                                                           regulaarselt kontrollitud

 

 


 

   Serverisoovid ja samet
   CMP küpsise hüpikaken
   näitab

 

 

 

              Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Veebisaidi veebiserver

Miks me kasutame küpsiste haldustööriista?

Meie eesmärk on pakkuda teile andmekaitse valdkonnas parimat võimalikku läbipaistvust. Samuti oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Soovime teid võimalikult hästi teavitada kõigist tööriistadest ja küpsistest, mis võivad teie andmeid salvestada ja töödelda. Samuti on teil õigus

otsustada, milliseid küpsiseid te aktsepteerite ja milliseid mitte. Selle õiguse andmiseks peame esmalt täpselt teadma, millised küpsised meie

veebisaidile üldse jõudsid. Tänu küpsiste haldustööriistale, mis kontrollib regulaarselt veebisaiti kõigi olemasolevate küpsiste osas, teame

kõigist küpsistest ja saame anda teile nende kohta teavet vastavalt GDPR-ile. Seejärel saate nõusolekusüsteemi kaudu küpsiseid aktsepteerida

või tagasi lükata.

 

Milliseid andmeid töödeldakse? Meie küpsiste haldamise tööriista osana saate iga üksikut küpsist ise hallata ja omada täielikku kontrolli oma

andmete salvestamise ja töötlemise üle. Teie nõusoleku deklaratsioon salvestatakse, et me ei peaks teilt iga kord meie veebisaiti külastades

küsima ja saaksime teie nõusolekut ka tõendada, kui seadus seda nõuab. See salvestatakse kas lubamisküpsises või serveris. Sõltuvalt küpsiste

haldamise tööriista pakkujast on teie küpsiste nõusoleku säilitamise periood erinev. Neid andmeid (nt pseudonüümne kasutajatunnus,

nõusoleku aeg, üksikasjalik teave küpsiste kategooriate või tööriistade kohta, brauser, seadme teave) säilitatakse tavaliselt kuni kaks aastat.

 

Andmetöötluse kestus Kui meil on selle kohta lisateavet, teavitame Teid allpool andmetöötluse kestusest. Üldjuhul töötleme isikuandmeid

ainult nii kaua, kui see on meie teenuste ja toodete pakkumiseks hädavajalik. Küpsistesse salvestatud andmeid säilitatakse erineva aja jooksul.

Mõned küpsised kustutatakse juba pärast veebisaidilt lahkumist, teisi saab teie brauseris mitu aastat säilitada. Andmetöötluse täpne kestus

sõltub kasutatavast tööriistast, enamasti tuleks olla valmis mitmeaastaseks säilitusperioodiks. Üksikute pakkujate vastavates

andmekaitsedeklaratsioonides saate tavaliselt täpset teavet andmetöötluse kestuse kohta.

 

Õigus esitada vastuväiteid Samuti on teil õigus ja võimalus küpsiste kasutamise nõusolek igal ajal tagasi võtta. See toimib kas meie küpsiste

haldamise tööriista või muude loobumisfunktsioonide kaudu. Näiteks saate küpsiste abil andmete kogumist takistada, haldades,

deaktiveerides või kustutades küpsiseid oma brauseris. Teavet spetsiaalsete küpsiste haldamise tööriistade kohta, kui need on saadaval,

leiate järgmistest jaotistest.

 

õiguslik alus Kui nõustute küpsiste kasutamisega, töödeldakse ja salvestatakse teie isikuandmeid nende küpsiste kaudu. Kui meil on lubatud

kasutada küpsiseid teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõige 1), on see nõusolek ka küpsiste kasutamise või teie andmete töötlemise õiguslikuks

aluseks. Küpsiste kasutamise nõusoleku haldamiseks ja nõusoleku andmiseks kasutatakse küpsiste nõusoleku haldamise platvormi tarkvara.

Selle tarkvara kasutamine võimaldab meil hallata veebisaiti tõhusal ja seadustele vastaval viisil, mis esindab õigustatud huvi

(GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

 

YouTube’i privaatsuspoliitika

Eesmärk: meie teenuse optimeerimine

Töödeldud andmed: salvestada saab selliseid andmeid nagu kontaktandmed,

kasutaja käitumise andmed, teave teie seadme kohta ja teie IP-aadress.

Lisateavet leiate allpool käesolevast andmekaitsedeklaratsioonist.

Säilitamise kestus: Andmeid säilitatakse üldjuhul nii kaua,

kuni see on teenuse eesmärgi täitmiseks vajalik

Õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on YouTube?

Oleme oma veebisaidile manustanud YouTube’i videod. See võimaldab meil esitada teile huvitavaid videoid otse meie saidil. YouTube on videoportaal, mis on

alates 2006. aastast Google’i tütarettevõte. Videoportaali haldab YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui avate meie veebisaidil lehe,

millel on manustatud YouTube’i video, loob teie brauser automaatselt ühenduse YouTube’i või Google’i serveritega. Edastatakse erinevaid andmeid (olenevalt

seadistustest). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa) vastutab kogu andmetöötluse eest Euroopas. Järgnevalt soovime teile

täpsemalt selgitada, milliseid andmeid töödeldakse, miks oleme YouTube’i videod integreerinud ja kuidas saate oma andmeid hallata või kustutada.

YouTube’is saavad kasutajad videoid vaadata, neid hinnata, kommenteerida ja ise tasuta üles laadida. Viimastel aastatel on YouTube’ist saanud üks olulisemaid

sotsiaalmeediakanaleid kogu maailmas. Selleks, et saaksime oma veebisaidil videoid kuvada, pakub YouTube koodilõigu, mille oleme oma saidile manustanud.

 

Miks me kasutame oma veebisaidil YouTube’i videoid? YouTube on kõige rohkem külastajaid ja parima sisuga videoplatvorm. Püüame pakkuda teile meie

veebisaidil parimat võimalikku kasutajakogemust. Ja loomulikult ei tohiks puududa huvitavad videod. Meie manustatud videote abil pakume teile lisaks

tekstidele ja piltidele täiendavat kasulikku sisu. Lisaks on meie veebisait tänu manustatud videotele hõlpsamini leitav Google’i otsingumootorist. Isegi kui

paneme reklaame Google Adsi kaudu, saab Google tänu kogutud andmetele neid reklaame tõesti näidata ainult inimestele, kes on meie pakkumistest

huvitatud.

 

Milliseid andmeid YouTube salvestab? Niipea kui külastate mõnda meie lehte, kuhu on installitud YouTube’i video, seab YouTube vähemalt ühe küpsise, mis

salvestab teie IP-aadressi ja meie URL-i. Kui olete oma YouTube’i kontole sisse logitud, saab YouTube enamasti kasutada küpsiseid, et seostada teie suhtlust

meie veebisaidil teie profiiliga. See hõlmab selliseid andmeid nagu seansi kestus, põrkemäär, ligikaudne asukoht, tehniline teave, nagu brauseri tüüp, ekraani

eraldusvõime või teie Interneti-teenuse pakkuja. Muud andmed võivad olla kontaktandmed, reitingud, sisu jagamine sotsiaalmeedia kaudu või selle lisamine

YouTube’i lemmikute hulka.

 

Kui te pole Google’i või Youtube’i kontole sisse logitud, salvestab Google andmed teie seadme, brauseri või rakendusega seotud kordumatu identifikaatoriga.

Näiteks teie eelistatud keeleseade jääb alles. Kuid palju interaktsiooniandmeid ei saa salvestada, kuna seatakse vähem küpsiseid.

 

Järgmises loendis näitame küpsiseid, mis määrati brauseris testimisel. Ühest küljest näitame küpsiseid, mis on seatud ilma registreeritud YouTube’i kontota.

Teisest küljest näitame küpsiseid, mis on seadistatud sisselogitud kontoga. Loend ei saa väita, et see on täielik, kuna kasutajaandmed sõltuvad alati YouTube’i

suhtlusest.

 

Nimi: YSC Väärtus: b9-CV6ojI5Y111765426-1 Eesmärk: see küpsis registreerib kordumatu ID, et salvestada vaadatud video statistika. Aegumiskuupäev: pärast

seansi lõppu

 

Nimi: PREF Väärtus: f1=50000000 Eesmärk: see küpsis registreerib ka teie kordumatu ID. Google saab PREF-ilt statistikat selle kohta, kuidas te meie veebisaidil

YouTube’i videoid kasutate. Kõlblikkusaeg: 8 kuu pärast

 

Nimi: GPS Väärtus: 1 Eesmärk: See küpsis registreerib teie kordumatu ID mobiilseadmetes GPS-asukoha jälgimiseks. Kõlblikkusaeg: 30 minuti pärast

 

Nimi: VISITOR_INFO1_LIVE Väärtus: 95Chz8bagyU Eesmärk: see küpsis püüab hinnata kasutaja ribalaiust meie veebisaidil (koos sisseehitatud YouTube’i videoga).

Kõlblikkusaeg: 8 kuu pärast

 

Muud küpsised, mis seadistatakse, kui olete oma YouTube’i kontole sisse logitud:

 

Nimi: APISID Väärtus: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111765426- Eesmärk: seda küpsist kasutatakse teie huvide profiili loomiseks. Andmeid kasutatakse

isikupärastatud reklaamide jaoks. Kõlblikkusaeg: 2 aasta pärast

 

Nimi: CONSENT Väärtus: YES+AT.de+20150628-20-0 Eesmärk: küpsis salvestab kasutaja nõusoleku oleku erinevate Google’i teenuste kasutamiseks. CONSENTi

kasutatakse ka turvalisuse tagamiseks, kasutajate kontrollimiseks ja kasutajaandmete kaitsmiseks volitamata rünnakute eest. Kõlblikkusaeg: 19 aasta pärast

 

Nimi: HSID Väärtus: AcRwpgUik9Dveht0I Eesmärk: seda küpsist kasutatakse teie huvide profiili loomiseks. Need andmed aitavad kuvada isikupärastatud reklaame.

Kõlblikkusaeg: 2 aasta pärast

 

Nimi: LOGIN_INFO Meie

 

Nimi: LOGIN_INFO Väärtus: AFmmF2swRQIhALLl6aL… Eesmärk: teave teie sisselogimisandmete kohta salvestatakse sellesse küpsisesse.

Kõlblikkusaeg: 2 aasta pärast

 

Nimi: SAPISID Väärtus: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Eesmärk: see küpsis tuvastab unikaalselt teie brauseri ja seadme. Seda kasutatakse teie huvide

profiili loomiseks. Kõlblikkusaeg: 2 aasta pärast Nimi: SID Väärtus: oQfNKjAsI111765426- Eesmärk: see küpsis salvestab teie Google’i konto ID ja teie viimase

sisselogimisaja digitaalselt allkirjastatud ja krüptitud kujul. Kõlblikkusaeg: 2 aasta pärast

 

Nimi: SIDCC Väärtus: AN0-TYuqub2JOcDTyL Eesmärk: see küpsis salvestab teabe selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate ja milliseid reklaame olete enne meie

saidi külastamist näinud. Kõlblikkusaeg: 3 kuu pärast

 

Kui kaua ja kus andmeid säilitatakse? Andmed, mida YouTube teilt saab ja töötleb, salvestatakse Google’i serveritesse. Enamik neist serveritest asub Ameerikas.

Aadressil https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de näete täpselt, kus Google’i andmekeskused asuvad. Teie andmed levitatakse

serverites. See tähendab, et andmeid saab kiiremini välja kutsuda ja need on manipuleerimise eest paremini kaitstud. Google salvestab kogutud andmeid erineva

aja jooksul. Mõnda teavet saate igal ajal kustutada, teised kustutatakse automaatselt pärast piiratud aja möödumist ja teisi säilitab Google pikema aja jooksul.

Mõned teie Google’i kontole salvestatud andmed (nt üksused Minu tegevused, fotod või dokumendid, tooted) säilitatakse seni, kuni need kustutate. Isegi kui

te pole Google’i kontole sisse logitud, saate kustutada mõned oma seadme, brauseri või rakendusega seotud andmed.

 

Kuidas ma saan oma andmeid kustutada või andmete salvestamist takistada? Põhimõtteliselt saate Google’i kontol olevaid andmeid käsitsi kustutada. 2019.

aastal kasutusele võetud asukoha- ja tegevusandmete automaatse kustutamisega säilitatakse teavet kas 3 või 18 kuud ja seejärel kustutatakse, olenevalt

teie otsusest. Olenemata sellest, kas teil on Google’i konto või mitte, saate oma brauseri konfigureerida nii, et Google’i küpsised kustutatakse või

deaktiveeritakse. Olenevalt kasutatavast brauserist toimib see erineval viisil. Järgmised juhised näitavad, kuidas oma brauseris küpsiseid hallata:

 

Chrome: kustutage, lubage ja hallake Chrome’is küpsiseid

 

Safari: küpsiste ja veebisaidi andmete haldamine Safariga

 

Firefox: kustutage küpsised, et eemaldada andmed, mille veebisaidid on teie arvutisse paigutanud

 

Internet Explorer: kustutage ja hallake küpsiseid

 

Microsoft Edge: küpsiste kustutamine ja haldamine

 

Kui te üldiselt küpsiseid ei soovi, saate oma brauseri seadistada nii, et see teavitab teid alati küpsise seadmisest. Saate iga küpsise puhul otsustada, kas lubate

seda või mitte. Kuna YouTube on Google’i tütarettevõte, kehtivad ühised privaatsuspoliitikad. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas teie andmeid töödeldakse,

soovitame esitada andmekaitsedeklaratsiooni aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

õiguslik alus Kui olete nõustunud, et teie andmeid saab töödelda ja salvestada YouTube’i integreeritud elementide abil, on see nõusolek andmetöötluse

õiguslikuks aluseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Põhimõtteliselt salvestatakse ja töödeldakse teie andmeid ka meie õigustatud huvide alusel

(GDPR art 6 lõige 1 l. f) kiireks ja tõhusaks suhtluseks teie või teiste klientide ja äripartneritega. Siiski kasutame integreeritud YouTube’i elemente

ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud. YouTube seab teie brauseris andmete salvestamiseks küpsised. Seetõttu soovitame teil hoolikalt

lugeda meie küpsiste privaatsusavaldust ja tutvuda vastava teenusepakkuja privaatsusavaldusega või küpsiste poliitikaga.

 

Google Fontsi privaatsuspoliitika

Google Fontsi privaatsuspoliitika kokkuvõte

Mõjutatud: veebisaidi külastajad

Eesmärk: meie teenuse optimeerimine

Töödeldud andmed: andmed, nagu IP-aadress ja CSS-i ning fondipäringud

Lisateavet leiate allpool käesolevast andmekaitsedeklaratsioonist.

Säilitusperiood: Google säilitab fondifaile ühe aasta

Õiguslik alus: GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid)

Mis on Google’i fondid?

Kasutame oma veebisaidil Google’i fonte. Need on Google Inc.-i Google’i fondid. Ettevõte Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4,

Iirimaa) vastutab kõigi Google’i teenuste eest Euroopas. Google’i fontide kasutamiseks ei pea te registreeruma ega parooli sisestama. Lisaks ei salvestata

teie brauserisse küpsiseid. Faile (CSS, kirjatüübid/fondid) taotletakse Google’i domeenide fonts.googleapis.com ja fonts.gstatic.com kaudu. Google’i sõnul

on CSS-i ja fontide taotlused kõigist teistest Google’i teenustest täiesti eraldiseisvad. Kui teil on Google’i konto, ei pea te muretsema, et teie Google’i konto

andmed Google’ile Google’i fontide kasutamise ajal edastatakse. Google salvestab CSS-i (Cascading Style Sheets) ja kasutatud fontide kasutamise ning

salvestab need andmed turvaliselt. Kuidas andmesalvestus täpselt välja näeb, vaatame üksikasjalikumalt. Google Fonts (endine Google Web Fonts) on

üle 800 fondi kataloog, mille Google teeb oma kasutajatele tasuta kättesaadavaks. Paljud neist fontidest on välja antud SIL Open Font License, teised

aga Apache litsentsi all. Mõlemad on tasuta tarkvaralitsentsid.

Miks me oma veebisaidil Google Fontsi kasutame? Google Fontsi abil saame kasutada fonte oma veebisaidil ega pea neid oma serverisse üles laadima.

Google Fonts on oluline komponent meie veebisaidi kvaliteedi kõrgel hoidmisel. Kõik Google’i fondid optimeeritakse automaatselt veebi jaoks ja see

säästab andmemahtu ning on suureks eeliseks eriti mobiilseadmetes kasutamiseks. Kui külastate meie saiti, tagab väike failisuurus kiire laadimisaja.

Lisaks on Google Fonts turvalised veebifondid. Erinevad kujutise sünteesisüsteemid (renderdamine) erinevates brauserites, operatsioonisüsteemides

ja mobiilseadmetes võivad põhjustada vigu. Sellised vead võivad tekste või terveid veebisaite osaliselt moonutada. Tänu kiirele sisuedastusvõrgule

(CDN) pole Google Fontsiga platvormideüleseid probleeme. Google Fonts toetab kõiki suuremaid brausereid (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple

Safari, Opera) ja töötab usaldusväärselt enamikes kaasaegsetes mobiilsete operatsioonisüsteemidega, sealhulgas Android 2.2+ ja iOS 4.2+ (iPhone,

iPad, iPod). Seega kasutame Google Fontsi, et saaksime kogu oma võrguteenust võimalikult kaunilt ja ühtselt esitleda.

Milliseid andmeid Google talletab? Kui külastate meie veebisaiti, laaditakse fondid uuesti Google’i serveri kaudu. See väliskõne edastab andmed Google’i

serveritesse. Sel viisil tuvastab Google ka selle, et teie või teie IP-aadress külastab meie veebisaiti. Google Fontsi API eesmärk oli vähendada lõppkasutaja

andmete kasutamist, salvestamist ja kogumist nii, et see oleks vajalik fondi õigeks edastamiseks. Muide, API tähistab “Application Programming Interface”

ja toimib muu hulgas andmeedastajana tarkvarasektoris. Google Fonts salvestab Google’is turvaliselt CSS-i ja fondipäringud ning on seetõttu kaitstud.

Kogutud kasutusandmed võimaldavad Google’il määrata, kui hästi üksikud fondid vastu võetakse. Google avaldab tulemused siseanalüüsi lehtedel, näiteks

Google Analyticsis. Google kasutab ka oma veebiroomiku andmeid, et teha kindlaks, millised veebisaidid kasutavad Google’i fonte. Need andmed on

avaldatud Google Fonts BigQuery andmebaasis. Ettevõtjad ja arendajad kasutavad suurte andmemahtude uurimiseks ja teisaldamiseks Google’i

veebiteenust BigQuery. Tuleb aga märkida, et iga Google Font päring edastab Google’i serveritesse automaatselt ka sellise teabe nagu keeleseaded,

IP-aadress, brauseri versioon, brauseri ekraani eraldusvõime ja brauseri nimi. Seda, kas neid andmeid ka salvestatakse, ei saa selgelt kindlaks määrata

või Google ei edasta neid selgelt.

Kui kaua ja kus andmeid säilitatakse?

Google salvestab CSS-i varade päringuid üheks päevaks oma serverites, mis asuvad peamiselt väljaspool ELi. See võimaldab meil kasutada fonte Google’i

stiililehe abil. Stiilileht on mall, mille abil saate kiiresti ja lihtsalt muuta näiteks veebisaidi kujundust või fonti. Google säilitab fondifaile ühe aasta. Google

taotleb seega eesmärki veebisaitide laadimisaega oluliselt parandada. Kui miljonid veebisaidid viitavad samadele fontidele, salvestatakse need pärast

esimest külastust vahemällu ja ilmuvad kohe uuesti kõigile teistele hiljem külastatud veebisaitidele. Mõnikord värskendab Google fondifaile, et

vähendada faili suurust, suurendada keele ulatust ja parandada kujundust.

Kuidas ma saan oma andmeid kustutada või andmete salvestamist takistada?

Andmeid, mida Google päeva või aasta jooksul talletab, ei saa lihtsalt kustutada. Andmed edastatakse lehele sisenemisel automaatselt Google’ile. Nende

andmete enneaegseks kustutamiseks peate võtma ühendust Google’i toega aadressil https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. Sellisel juhul

takistate andmete salvestamist ainult siis, kui te meie saiti ei külasta. Erinevalt teistest veebifondidest võimaldab Google meile piiramatu juurdepääsu

kõigile fontidele. Seega on meil piiramatu juurdepääs fontide merele ja seeläbi saame oma veebisaidist parima. Lisateavet Google Fontsi ja muude

küsimuste kohta leiate aadressilt https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Kuigi Google tegeleb seal andmekaitseprobleemidega, ei

sisalda see tõeliselt üksikasjalikku teavet andmete salvestamise kohta. Päris täpset infot salvestatud andmete kohta Google’ist saada on suhteliselt

keeruline.

õiguslik alus Kui olete andnud nõusoleku Google Fontsi kasutamiseks, on vastava andmetöötluse õiguslikuks aluseks antud nõusolek. Vastavalt artikli

6 lõikele 1 lit.

Meil on ka õigustatud huvi kasutada Google Fonti oma võrguteenuse optimeerimiseks. Sellele vastav õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f

(õigustatud huvid). Siiski kasutame Google Fontsi ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Samuti saate teada, milliseid andmeid Google üldiselt kogub ja milleks neid andmeid kasutatakse

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Kõik tekstid on autoriõigustega kaitstud.

Allikas: Loodud AdSimple’i andmekaitsegeneraatoriga