back - zurück

IMPRINT

Odcisk

Obowiązek informacyjny zgodnie z

§5 ustawy o handlu elektronicznym,

§14 kodeksu spółek,

§63 regulaminu handlowego oraz obowiązek informacyjny zgodnie z

§25 ustawy medialnej.

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Strass im Attergau

Österreich / Austria

 

Tel.: + 43 (0) 7667 7205 0

Faks: + 43 (0) 7667 7205 14

E-mail: office@ecotec-energy.com

 

 

Prawo zawodowe: przepisy handlowe: www.ris.bka.gv.at Stan przyznania nagrody: Austria

 

Członek Zarządu

Johann Söllinger

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych Jeśli masz jakiekolwiek pytania

dotyczące ochrony danych, poniżej znajdziesz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej lub biura:

 

Johann Söllinger

Strass im Attergau 34

A-4881 Strass im Attergau

 

Adres e-mail: office@ecotec-energy.com

Telefon: + 43 (0) 7667 7205 0

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum/ Źródło:

 

Utworzono za pomocą generatora odcisków z AdSimple

 

Rozstrzyganie sporów UE Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania

sporów w sprawach konsumenckich (rozporządzenie ODR), chcielibyśmy poinformować o tym

Poinformuj platformę internetowego rozstrzygania sporów (platformę systemu operacyjnego).

Konsumenci mają możliwość składania skarg na platformie internetowego rozstrzygania sporów

Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr?tid=121765488. Niezbędne dane

kontaktowe znajdziesz powyżej w naszym wydawnictwie. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że nie

jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurach rozwiązywania sporów przed

uczestniczyć w konsumenckiej radzie arbitrażowej.

 

Odpowiedzialność za zawartość tej strony Stale rozwijamy zawartość tej strony i staramy się

dostarczać prawidłowe i aktualne informacje. Niestety nie możemy ponosić żadnej

odpowiedzialności za poprawność jakichkolwiek treści na tej stronie, w szczególności tych

dostarczanych przez osoby trzecie zostały dostarczone. Jako usługodawca nie jesteśmy

zobowiązani do ochrony informacji, które przekazujesz lub przechowujesz monitorować lub

badać okoliczności wskazujące na nielegalną działalność. Nasze zobowiązania do usunięcia

informacji lub zablokowania korzystania z informacji w ramach Ogólnych Prawa oparte na

orzeczeniach sądowych lub urzędowych pozostają nienaruszone nawet w przypadku naszej

nieodpowiedzialności nietknięty. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problematycznych

lub nielegalnych treści prosimy o natychmiastowy kontakt, abyśmy mogli je poprawić usunąć

nielegalne treści. Dane kontaktowe znajdziesz w wydawnictwie.

 

Odpowiedzialność za linki na tej stronie Nasza strona internetowa zawiera linki do innych

stron internetowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Odpowiedzialność za połączone

strony internetowe nie istnieje dla nas, ponieważ nie mieliśmy wiedzy o nielegalnych działaniach

i nie robiliśmy tego w przeszłości nie zostały zauważone i usuniemy linki natychmiast, jeśli

dowiemy się o jakiejkolwiek niezgodności z prawem. Jeśli zauważysz nielegalne linki na naszej

stronie, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w wydawnictwie.

 

Informacja o prawach autorskich Cała zawartość tej strony (obrazy, zdjęcia, teksty, filmy)

podlegają prawu autorskiemu. Zapytaj nas przed przesłaniem treści rozpowszechniać, powielać

lub wykorzystywać tę stronę internetową, na przykład publikować ją na innych stronach

internetowych. Jeśli będzie to konieczne, będziemy legalnie dochodzić nieuprawnionego

korzystania z części zawartości naszego serwisu. Jeśli znajdziesz na tej stronie treści, które

naruszają prawa autorskie, skontaktuj się z nami.

 

Kredyt na zdjęcie Obrazy, zdjęcia i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prawa

do zdjęć należą do następujących fotografów i firm: Lubimy używać zdjęć. Pochodzą z naszego

archiwum lub zostały stworzone lub narysowane przez nas samych. Niektóre zdjęcia pochodzą

od władz publicznych, z których większość ma bardzo uprzejmą zgodę. Wszystkie teksty są

chronione prawem autorskim.

Źródło: Utworzono za pomocą generatora ochrony danych AdSimple

PRIVACY

Wprowadzenie i przeglad

Sporządziliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie danych (wersja 18.06.2021-111765426) w celu wyjaśnienia Państwu zgodnie z przepisami

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, które dane osobowe (dane w skrócie)

my jako osoba odpowiedzialna – i przetwarzający, którym zlecamy przetwarzanie (np. dostawcy) – przetwarzamy, będziemy przetwarzać w

przyszłości i jakie masz możliwości prawne. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci. W skrócie: kompleksowo

informujemy Cię o danych, które przetwarzamy na Twój temat. Oświadczenia o prywatności zwykle brzmią bardzo technicznie i używają

żargonu prawnego. Z drugiej strony niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu opisanie najważniejszych rzeczy w możliwie prosty

i przejrzysty sposób. O ile przejrzystość ma sprzyjać, terminy techniczne są objaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, zamieszczane są linki

do dalszych informacji i stosowane są grafiki. W związku z tym informujemy w jasnym i prostym języku, że przetwarzamy dane osobowe w

ramach naszej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe, jeśli

składasz możliwie najbardziej zwięzłe, niejasne i prawno-techniczne oświadczenia, ponieważ często są one standardem w Internecie, jeśli

chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia uznają Państwo za interesujące i pouczające oraz że mogą Państwo

znaleźć informacje, których jeszcze nie znaliście. Jeśli nadal masz pytania, prosimy o skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną

wymienioną poniżej lub w wydawnictwie, o skorzystanie z podanych linków i zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach

internetowych osób trzecich. Nasze dane kontaktowe można oczywiście znaleźć również w nadruku.

 

szereg zastosowań

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz do

wszystkich danych osobowych, które przetwarzają firmy zlecone przez nas (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy

informacje w rozumieniu Art. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko osoby, adres e-mail i adres pocztowy. Przetwarzanie danych osobowych

zapewnia nam możliwość oferowania i rozliczania naszych usług i produktów, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki

prywatności obejmuje:

° Wszystkie obecności online (strony internetowe, sklepy internetowe), które prowadzimy

° Wystąpienia w mediach społecznościowych i komunikacja e-mailowa

° aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia W skrócie:

 

Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w firmie w sposób ustrukturyzowany za

pośrednictwem wspomnianych kanałów. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy

Cię o tym osobno.

 

podstawy prawne

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych udzielamy Państwu przejrzystej informacji o zasadach i przepisach prawnych, tj. podstawie prawnej

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chodzi o prawo UE, odwołujemy się do

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Z niniejszym ogólnym rozporządzeniem o

ochronie danych UE można oczywiście zapoznać się w Internecie na stronie EUR-Lex, brama do UE – Legal,

zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): Udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie

    danych wprowadzonych przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): W celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych z Tobą przetwarzamy Twoje dane. jeśli Na przykład,

    jeśli zawieramy z Tobą umowę sprzedaży, z góry potrzebujemy danych osobowych.

3. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Jeżeli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy Twoje dane. Na przykład jesteśmy prawnie

    zobowiązani do przechowywania faktur za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zawierają one zazwyczaj dane osobowe.

4. Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają Twoich podstawowych praw,

    zastrzegamy przetwarzanie danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać określone dane, aby nasza strona internetowa była bezpieczna i

    wydajna ekonomicznie aby móc działać. Przetwarzanie to jest zatem uzasadnionym interesem.

 

Inne warunki, takie jak postrzeganie nagrań w interesie publicznym i sprawowanie władzy publicznej, a także ochrona żywotnych interesów, zwykle

nie dotyczą nas. Jeżeli taka podstawa prawna będzie miała znaczenie, zostanie ona wskazana w odpowiednim miejscu.

 

Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:

 

° W Austrii jest to prawo federalne dotyczące ochrony osób fizycznych podczas przetwarzania danych osobowych (ustawa o ochronie danych),

  w skrócie DSG.

° W Niemczech obowiązuje federalna ustawa o ochronie danych, w skrócie BDSG. Jeśli mają zastosowanie inne przepisy regionalne lub krajowe,

  poinformujemy o nich w poniższych sekcjach.

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, poniżej znajdziesz dane kontaktowe osoby lub

organu odpowiedzialnego:

 

 

ECOTEC ENERGY AG, INC.

780 COMMERCIAL ST SE STR 100

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

SALEM OR 97301

UNITED STATES OF AMERICA

 

 

 

Johann Söllinger

Straß im Attergau 34,

A-4881 Straß im Attergau

 

Tel.: +43 (0) 7667 7205 0

Fax: +43 (0) 7667 7205-14

 

E-Mail: office@ecotec-energy.com

Net: www.ecotec-energy.com

Impressum: https://www.ecotec-energy.com/impressum

 

 

czas przechowywania To, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów,

jest dla nas ogólnym kryterium. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko ustanie przyczyna przetwarzania danych. W niektórych przypadkach

jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych. Jeśli życzysz

sobie usunięcia swoich danych lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i pod warunkiem, że nie ma

 obowiązku ich przechowywania

 

Poniżej poinformujemy Cię o konkretnym czasie trwania przetwarzania danych, o ile będziemy mieli na ten temat dalsze informacje.

 

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

Zgodnie z art. 13 RODO masz następujące prawa, aby zapewnić uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych:

– Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane. W takim przypadku masz prawo otrzymać kopię danych oraz poznać

  następujące informacje:

° w jakim celu przetwarzamy;

° kategorie, czyli rodzaje przetwarzanych danych;

° kto otrzymuje te dane i jeśli dane są przekazywane do państw trzecich, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo;

° jak długo dane są przechowywane; ° istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do sprzeciwu wobec

  przetwarzania;

° że możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów znajdziesz poniżej);

° pochodzenie danych, jeśli nie zebraliśmy ich od Ciebie;

° czy jest prowadzone profilowanie, tj. czy dane są automatycznie oceniane w celu utworzenia dla Ciebie profilu osobistego.

– Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do poprawienia danych, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli znajdziesz jakieś błędy.

– Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), co w szczególności oznacza, że możesz zażądać usunięcia swoich

  danych.

– Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy tylko przechowywać dane, ale nie nadal używać.

– Zgodnie z art. 19 RODO masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie możemy udostępnić Ci Twoje dane w powszechnym formacie

  dostarczać. – Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, które po wykonaniu będzie skutkowało zmianą przetwarzania.

° Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit.

  f (uzasadniony interes), możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Następnie jak najszybciej sprawdzimy, czy możemy zgodnie z prawem uwzględnić ten

  sprzeciw.

° Jeśli dane są wykorzystywane do reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Po tym nie możemy już

  wykorzystywać Twoich danych do marketingu bezpośredniego.

° Jeżeli dane są wykorzystywane do prowadzenia profilowania, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania

  danych. Możemy twoje Nie używaj danych do późniejszego profilowania.

– Zgodnie z art. 22 RODO możesz mieć prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).

  Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zostały w inny sposób

  naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Jest to organ ochrony danych w Austrii, którego strona internetowa znajduje się pod

  adresem https://www.dsb.gv.at/, a w Niemczech można skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds.

  Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI).

 

W skrócie: masz prawa – nie wahaj się skontaktować z wyżej wymienioną osobą odpowiedzialną!

 

hosting

Podsumowanie hostingu

Dotyczy: Odwiedzający witrynę

Cel: profesjonalny hosting strony i

Zabezpieczenie operacji Przetwarzane dane: adres IP, czas wizyty na stronie, używana przeglądarka i inne dane.

Znajdź więcej szczegółów na ten temat Zobacz poniżej lub z używanym dostawcą usług hostingowych.

Czas przechowywania: zależy od danego dostawcy, ale zwykle 2 tygodnie

Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit.f RODO (uzasadniony interes)

Co to jest hosting?

Kiedy odwiedzasz dzisiaj strony internetowe, pewne informacje – w tym dane osobowe – są automatycznie tworzone i przechowywane, w tym na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane możliwie oszczędnie i tylko z uzasadnieniem. Nawiasem mówiąc, przez stronę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, czyli wszystko od strony startowej (strony głównej) do ostatniej podstrony (takiej jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub example.com.

 

Gdy chcesz wyświetlić stronę internetową na ekranie, używasz programu zwanego przeglądarką internetową. Prawdopodobnie znasz kilka przeglądarek internetowych z nazwy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

 

Ta przeglądarka internetowa musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod witryny: serwerem internetowym. Obsługa serwera WWW jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym, dlatego zwykle zajmują się nim profesjonalni dostawcy, czyli dostawcy. Oferują one hosting, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych stron internetowych.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy przeglądarka na Twoim komputerze (komputer stacjonarny, laptop, smartfon) łączy się oraz podczas przesyłania danych do iz serwera WWW. Z jednej strony Twój komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW również musi przechowywać dane przez pewien czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

 

Jako ilustracja:

 

                              Twoja przeglądarka (np. Chrome)

                              na twoim komputerze, z

                              które odwiedzasz na naszej stronie

                              internetowej wizyta przez internet

 

                  Internet

 

Serwer WWW u naszego dostawcy,

dostępnej strony internetowej

udostępnia i dane o Twojej wizycie

oszczędzaj na chwilę.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

 

Celami przetwarzania danych są:

 

1. Profesjonalny hosting stron internetowych i bezpieczeństwo działania

2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego

3. Anonimowa ocena zachowania dostępowego w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, do ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń

 

Jakie dane są przetwarzane?

 

Nawet gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer sieciowy, czyli komputer, na którym przechowywana jest ta strona internetowa,

zazwyczaj automatycznie zapisuje takie dane, jak

 

° pełny adres internetowy (URL) odwiedzanej strony internetowej (np. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111765426)

° Przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)

° używany system operacyjny (np. Windows 10)

° adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

° nazwę hosta i adres IP urządzenia, z którego dokonywany jest dostęp (np. NAZWA KOMPUTERA i 194.23.43.121)

° Data i godzina

° w plikach, tzw. plikach logów serwera WWW

 

Jak długo przechowywane są dane?

 

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych, ale nie

możemy wykluczyć, że dane te będą przeglądane przez władze w przypadku zachowań niezgodnych z prawem.

 

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą witrynę na specjalnych komputerach (serwerach)),

ale nie przekazujemy Twoich danych bez Twojej zgody!

 

podstawa prawna

 

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu internetowego wynika z art. 6 ust. przyjazny w Internecie i w razie

potrzeby móc przeprowadzać ataki i roszczenia z tego powodu.

 

ciasteczka

Podsumowanie plików cookie Dotyczy:

Odwiedzający witrynę

Cel: w zależności od danego pliku cookie. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej lub u producenta oprogramowania ustawiającego plik cookie.

Przetwarzane dane: W zależności od używanego pliku cookie. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej lub u producenta oprogramowania

ustawiającego plik cookie.

Czas przechowywania: w zależności od danego pliku cookie, może wahać się od godzin do lat

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to są pliki cookie?

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych dotyczących użytkownika. Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki

cookie i dlaczego są używane, aby lepiej zrozumieć poniższą deklarację o ochronie danych.

 

Za każdym razem, gdy surfujesz po Internecie, korzystasz z przeglądarki. Dobrze znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i

Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje w Twojej przeglądarce małe pliki tekstowe. Pliki te nazywane są plikami cookie.

 

Jednej rzeczy nie można zaprzeczyć: ciasteczka są naprawdę przydatnymi małymi pomocnikami. Prawie wszystkie strony internetowe używają

plików cookie. Dokładniej są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją inne pliki cookie dla innych obszarów zastosowań. Pliki cookie HTTP to małe

pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze przez naszą witrynę internetową. Te pliki cookie są automatycznie zapisywane w folderze

plików cookie, który w zasadzie jest „mózgiem” Twojej przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie

należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

 

Pliki cookie przechowują określone dane użytkownika, takie jak ustawienia języka lub osobiste ustawienia strony. Kiedy ponownie odwiedzasz

naszą witrynę, Twoja przeglądarka przesyła informacje „związane z użytkownikiem” z powrotem do naszej witryny. Dzięki plikom cookie nasza

strona internetowa wie, kim jesteś i oferuje ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma

swój własny plik, w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

 

Poniższa grafika pokazuje możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak B. Chrome i serwer WWW. Przeglądarka internetowa

żąda strony internetowej i otrzymuje z serwera plik cookie, którego przeglądarka używa ponownie, gdy tylko zostanie zażądana inna strona.

 

 

 

 

 

 

                                            przeglądarki takie jak np.

                                            Chrome lub Firefox z

                                            mężczyzną przegląda

                                            strony internetowe.

 

 

Przeglądarka żąda strony internetowej

 

 

Serwer WWW dostarcza stronę internetową i plik cookie

 

 

 

Treść              witryny dotycząca plików cookie

 

 

 

Przeglądarka żąda innej strony witryny

 

 

 

ciastko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwer WWW strony

internetowej

Istnieją zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę,

zewnętrzne pliki cookie są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie,

ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Cookies nie

są programami i nie zawierają wirusów, Trojany lub inne „szkodniki”. Pliki cookie nie mogą również uzyskać dostępu do informacji na Twoim

komputerze.

 

Na przykład dane z plików cookie mogą wyglądać tak:

 

Nazwa: _ga Wartość: GA1.2.1326744211.152111765426-9 Cel: Zróżnicowanie odwiedzających witrynę Data ważności: po 2 latach

 

Przeglądarka powinna obsługiwać te minimalne rozmiary:

 

° Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie

° Co najmniej 50 plików cookie na domenę

° Łącznie co najmniej 3000 ciasteczek

 

Jakie są rodzaje plików cookie? Kwestia, jakich plików cookie używamy, zależy w szczególności od używanych usług i została wyjaśniona w

kolejnych punktach oświadczenia o ochronie danych. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne typy plików cookie

HTTP. Istnieją 4 rodzaje plików cookie:

 

Niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny. Na przykład te pliki cookie są potrzebne,

jeśli użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje przeglądanie innych stron i dopiero później przechodzi do kasy. Te

pliki cookie nie usuwają koszyka, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

 

Funkcjonalne pliki cookie Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika oraz o tym, czy użytkownik otrzymuje jakiekolwiek

komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie służą również do pomiaru czasu ładowania i zachowania witryny w różnych przeglądarkach.

 

Targetujące pliki cookie Te pliki cookie zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje,

rozmiary czcionek lub dane formularzy.

 

Reklamowe pliki cookie Te pliki cookie są również nazywane plikami docelowymi. Służą do dostarczania użytkownikowi indywidualnie

dopasowanej reklamy. Może to być bardzo przydatne, ale także bardzo denerwujące.

 

Zwykle, gdy odwiedzasz witrynę po raz pierwszy, zostaniesz zapytany, na który z tych rodzajów plików cookie chcesz zezwolić. I oczywiście

ta decyzja jest również przechowywana w pliku cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i nie boisz się dokumentacji

technicznej, polecamy https://tools.ietf.org/html/rfc6265, żądanie komentarzy grupy roboczej ds. inżynierii internetowej (IETF) o

nazwie „Mechanizm zarządzania stanem HTTP” .

 

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie Cel ostatecznie zależy od odpowiedniego pliku cookie. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej

lub u producenta oprogramowania ustawiającego plik cookie.

 

Jakie dane są przetwarzane? Ciasteczka są małymi pomocnikami w wielu różnych zadaniach. Niestety nie jest możliwe uogólnienie, jakie

dane są przechowywane w plikach cookie, ale o przetwarzanych lub przechowywanych danych poinformujemy Cię w poniższym

oświadczeniu o ochronie danych.

 

Czas przechowywania plików cookie Okres przechowywania zależy od odpowiedniego pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki

cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą pozostać na komputerze przez kilka lat.

 

Możesz również samodzielnie wpływać na okres przechowywania. W każdej chwili możesz ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie za

pomocą swojej przeglądarki (patrz również „Prawo do sprzeciwu” poniżej). Ponadto pliki cookie oparte na zgodzie zostaną usunięte

najpóźniej po wycofaniu zgody, przy czym do tego czasu legalność przechowywania pozostaje nienaruszona.

 

Prawo do sprzeciwu – jak mogę usunąć pliki cookies? Sam decydujesz, w jaki sposób i czy chcesz używać plików cookie.Niezależnie od tego,

z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, zawsze masz możliwość usunięcia lub wyłączenia plików cookie lub tylko

częściowego zezwolenia na nie. Na przykład możesz zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie,

możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

 

Chrome: Usuń, włącz i zarządzaj plikami cookie w Chrome

 

Safari: zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

 

Firefox: Wyczyść pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze

 

Internet Explorer: Usuń i zarządzaj plikami cookie

 

Microsoft Edge: usuwanie i zarządzanie plikami cookie

 

Jeśli generalnie nie chcesz żadnych plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma

zostać ustawiony. Możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwolić na plik cookie, czy nie. Procedura różni się w

zależności od przeglądarki. Najlepiej poszukać instrukcji w Google za pomocą hasła „Usuń pliki cookie Chrome” lub „Dezaktywuj pliki cookie

Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome.

 

podstawa prawna

Tak zwane „Wytyczne dotyczące plików cookie” obowiązują od 2009 roku. Stwierdza, że przechowywanie plików cookies wymaga Twojej

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednak w krajach UE reakcje na te dyrektywy są nadal bardzo różne. Jednak w Austrii dyrektywa ta została

wdrożona w § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech wytyczne dotyczące plików cookie nie zostały wdrożone jako prawo

krajowe. Zamiast tego, ta wytyczna została w dużej mierze wdrożona w § 15 (3) ustawy o mediach (TMG).

 

Dla absolutnie niezbędnych plików cookie, nawet jeśli nie została wyrażona zgoda. istnieją prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), które w większości przypadków mają charakter gospodarczy. Chcemy zapewnić odwiedzającym naszą witrynę przyjemne wrażenia

z użytkowania, a niektóre pliki cookie są do tego często bezwzględnie konieczne.

 

Jeśli używane są pliki cookie, które nie są absolutnie konieczne, stanie się to tylko za Twoją zgodą. W tym zakresie podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

W poniższych sekcjach zostaniesz bardziej szczegółowo poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies, jeśli używane oprogramowanie

wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności Google Analytics

Podsumowanie polityki prywatności Google Analytics

Dotyczy: Odwiedzający witrynę

Cel: Ocena informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.

Przetwarzane dane: statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas

dostępu, zachowanie nawigacji, zachowanie kliknięć i adres IP adresy zawarte. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Czas przechowywania: zależy od zastosowanych właściwości Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do śledzenia analiz Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc.. Firma Google

Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) odpowiada za wszystkie usługi Google w Europie. Google Analytics zbiera

dane o Twoich działaniach na naszej stronie. Na przykład, jeśli klikniesz na link, ta akcja zostanie zapisana w pliku cookie i przesłana do Google

Analytics. Raporty, które otrzymujemy z Google Analytics, pozwalają nam lepiej dopasować naszą stronę i usługę do Twoich potrzeb. Poniżej

omówimy bardziej szczegółowo narzędzie do śledzenia, a przede wszystkim poinformujemy Cię, jakie dane są przechowywane i jak możesz

temu zapobiec.

 

Google Analytics to narzędzie śledzące służące do analizy ruchu na naszej stronie. Aby usługa Google Analytics działała, kod śledzenia jest

wbudowany w kod naszej witryny. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, ten kod rejestruje różne działania, które podejmujesz na naszej stronie.

Zaraz po opuszczeniu naszej witryny dane te są przesyłane na serwery Google Analytics i tam przechowywane.

 

Google przetwarza dane i otrzymujemy raporty dotyczące Twojego zachowania użytkownika. Raporty te mogą obejmować:

 

° Raporty grup docelowych: Dzięki raportom grup docelowych lepiej poznajemy naszych użytkowników i dokładniej wiemy, kto jest

  zainteresowany naszą usługą.

° Raporty reklamowe: Raporty reklamowe ułatwiają nam analizę i ulepszanie naszych reklam online.

° Raporty z przejęć: Raporty z przejęć dostarczają nam przydatnych informacji o tym, jak przyciągnąć więcej osób do naszych usług.

° Raporty behawioralne: Tutaj dowiadujemy się, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy zrozumieć, w jaki sposób jesteś

  po naszej stronie wstecz i które linki klikasz.

° Raporty konwersji: Konwersja to proces, w którym przeprowadzasz pożądane działanie na podstawie komunikatu marketingowego.

  Do Przykład, gdy zmieniasz się z zwykłego użytkownika witryny w kupującego lub subskrybenta biuletynu. Z tych raportów dowiadujemy się

  więcej o tym, jak odbierasz nasze działania marketingowe. W ten sposób chcemy zwiększyć nasz współczynnik konwersji.

° Raporty w czasie rzeczywistym: Tutaj zawsze od razu wiemy, co dzieje się na naszej stronie internetowej. Na przykład możemy zobaczyć,

  ilu użytkowników aktualnie czyta ten tekst.

 

Dlaczego używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej? Nasz cel związany z tą stroną jest jasny: chcemy zaoferować najlepszą

możliwą obsługę. Statystyki i dane z Google Analytics pomagają nam osiągnąć ten cel.

 

Oszacowane statystycznie dane dają nam jasny obraz mocnych i słabych stron naszej strony internetowej. Z jednej strony możemy

zoptymalizować naszą witrynę, aby zainteresowane osoby mogły łatwiej ją znaleźć w Google. Z drugiej strony dane pomagają nam lepiej

zrozumieć Cię jako gościa. Dlatego dokładnie wiemy, co musimy poprawić na naszej stronie internetowej, aby zaoferować najlepszą możliwą

obsługę. Dane te pomagają nam również w bardziej indywidualnym i ekonomicznym przeprowadzaniu naszych działań reklamowych i

marketingowych. W końcu sensowne jest pokazywanie naszych produktów i usług osobom, którym to zależy.

 

Jakie dane przechowuje Google Analytics? Google Analytics używa kodu śledzenia do tworzenia losowego, unikalnego identyfikatora, który

jest powiązany z plikiem cookie przeglądarki. W ten sposób Google Analytics rozpoznaje Cię jako nowego użytkownika. Przy następnej wizycie

na naszej stronie zostaniesz rozpoznany jako „powracający” użytkownik. Wszystkie zebrane dane są przechowywane razem z tym

identyfikatorem użytkownika. Umożliwia to w pierwszej kolejności ocenę pseudonimowych profili użytkowników.

 

Aby móc analizować naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics, w kodzie śledzenia musi być zawarty identyfikator usługi. Dane

są następnie zapisywane w odpowiedniej właściwości. W przypadku każdej nowo utworzonej usługi domyślna jest usługa Google Analytics

4. Możesz też utworzyć usługę Universal Analytics. W zależności od użytej właściwości dane są przechowywane przez różne okresy czasu.

 

Identyfikatory, takie jak pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do mierzenia interakcji użytkownika na naszej stronie

internetowej. Interakcje to wszelkiego rodzaju działania, które podejmujesz na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystasz również z

innych systemów Google (takich jak konto Google), dane generowane przez Google Analytics mogą być powiązane z plikami cookie stron

trzecich. Google nie przekazuje danych Google Analytics, chyba że jako operator strony internetowej wyrazimy na to zgodę.Mogą wystąpić

wyjątki, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 

Następujące pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics:

 

Nazwa: _ga Wartość: 2.1326744211.152111765426-5 Cel:

Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do

przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo

służy do rozróżniania odwiedzających witrynę. Termin

ważności: po 2 latach

 

Nazwa: _gid Wartość: 2.1687193234.152111765426-1 Cel:

Plik cookie służy również do rozróżniania osób

odwiedzających witrynę Data ważności: po 24 godzinach

 

Nazwa: _gat_gtag_UA_ Wartość: 1 Zastosowanie: Służy do

obniżania wskaźnika żądań. Jeśli usługa Google Analytics

jest udostępniana za pośrednictwem Menedżera tagów

Google, ten plik cookie otrzymuje nazwę _dc_gtm_ . Data

ważności: po 1 minucie

 

Nazwa: AMP_TOKEN Wartość: brak informacji Cel: Plik

cookie zawiera token, za pomocą którego można pobrać

identyfikator użytkownika z usługi identyfikatora klienta AMP.

Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie lub błąd.

Data ważności: po 30 sekundach do jednego roku

 

Nazwa: __utma Wartość:

1564498958.1564498958.1564498958.1 Cel: Ten plik cookie

może służyć do śledzenia Twojego zachowania na stronie

internetowej i pomiaru wydajności. Plik cookie jest

aktualizowany za każdym razem, gdy informacja jest

przesyłana do Google Analytics. Termin ważności: po 2

latach

 

Nazwa: __utmt Wartość: 1 Cel: Podobnie jak _gat_gtag_UA_,

plik cookie służy do ograniczania szybkości żądań. Data

ważności: po 10 minutach

 

Nazwa: __utmb Wartość: 3.10.1564498958 Cel: Ten plik

cookie służy do określania nowych sesji. Jest aktualizowany

za każdym razem, gdy nowe dane lub informacje są

przesyłane do Google Analytics. Data ważności: po 30

minutach

 

Nazwa: __utmc Wartość: 167421564 Cel: Ten plik cookie

służy do ustawiania nowych sesji dla powracających

użytkowników. Jest to plik cookie sesji i jest przechowywany

tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Data ważności:

po zamknięciu przeglądarki

 

Nazwa: __utmz Wartość: m|utmccn=

(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Cel: Plik cookie służy do

identyfikacji źródła ruchu na naszej stronie internetowej.

Oznacza to, że plik cookie przechowuje, skąd pochodzisz na

naszej stronie internetowej. Mogła to być inna strona lub

reklama. Termin ważności: po 6 miesiącach

 

Nazwa: __utmv Wartość: nie określono Cel: Plik cookie służy

do przechowywania danych użytkownika zdefiniowanych

przez użytkownika. Jest zawsze aktualizowany,

gdy informacje są przesyłane do Google Analytics. Termin

ważności: po 2 latach

 

Uwaga: ta lista nie może twierdzić, że jest kompletna,

ponieważ Google stale zmienia wybór swoich plików cookie.

Tutaj przedstawiamy przegląd najważniejszych danych

gromadzonych przez Google Analytics:

 

Heatmaps: Google tworzy tak zwane heatmapy. Mapy ciepła

pokazują dokładnie te obszary, które klikasz. W ten sposób

otrzymujemy informacje o tym, gdzie jesteś na naszej

stronie.

 

Czas trwania sesji: Google definiuje czas trwania sesji jako

czas, który spędzasz na naszej stronie bez opuszczania strony.

Jeśli byłeś nieaktywny przez 20 minut, sesja kończy się

automatycznie.

 

Współczynnik odrzuceń: Odrzucenie ma miejsce, gdy

przeglądasz tylko jedną stronę w naszej witrynie, a

następnie ponownie ją opuszczasz.

 

Założenie konta: Jeśli założysz konto lub złożysz

zamówienie na naszej stronie,

Google Analytics zbiera te dane.

 

Adres IP: Adres IP jest wyświetlany tylko w formie

skróconej, więc nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie.

 

Lokalizacja: kraj i przybliżoną lokalizację można określić za

pomocą adresu IP. Proces ten jest również nazywany

określaniem lokalizacji IP.

 

Informacje techniczne: Informacje techniczne obejmują

między innymi typ przeglądarki, dostawcę Internetu lub

rozdzielczość ekranu

 

Źródło pochodzenia: Google Analytics lub oczywiście

interesuje nas również to, z jakiej strony lub z jakiej

reklamy trafiłeś na naszą stronę.

 

Pozostałe dane to dane kontaktowe, wszelkie oceny,

odtwarzanie mediów (np. jeśli odtwarzasz wideo na

naszej stronie), udostępnianie treści w mediach

społecznościowych lub dodawanie ich do ulubionych.

Lista nie twierdzi, że jest kompletna i służy jedynie jako

ogólny przewodnik po przechowywaniu danych p

rzez Google Analytics.

 

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google rozprowadza swoje serwery na całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce,

w związku z czym Twoje dane są głównie przechowywane na serwerach amerykańskich. Tutaj możesz

przeczytać dokładnie, gdzie znajdują się centra danych

Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

 

Twoje dane są rozproszone na różnych nośnikach fizycznych. Ma to tę zaletę, że dane mogą być

wywoływane szybciej i są lepiej chronione przed manipulacją. Każde centrum danych Google ma

programy awaryjne dla Twoich danych. Na przykład, jeśli sprzęt Google ulegnie awarii lub klęski

żywiołowe sparaliżują serwery, ryzyko przerwy w świadczeniu usług w Google pozostaje niskie.

 

Okres przechowywania danych zależy od wykorzystywanych właściwości. W przypadku korzystania

z nowszych usług Google Analytics 4 okres przechowywania danych użytkownika wynosi 14 miesięcy.

W przypadku innych tak zwanych danych o zdarzeniach mamy możliwość wyboru okresu

przechowywania 2 miesiące lub 14 miesięcy.

 

W usługach Universal Analytics Google Analytics ma ustandaryzowany okres przechowywania danych

użytkownika wynoszący 26 miesięcy. Wtedy Twoje dane użytkownika zostaną usunięte. Mamy jednak

możliwość samodzielnego wyboru okresu przechowywania danych użytkownika. Mamy na to pięć opcji:

 

Usunięcie po 14 miesiącach

Usunięcie po 26 miesiącach

Usunięcie po 38 miesiącach

Usunięcie po 50 miesiącach

Brak automatycznego usuwania Istnieje również opcja, że dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy nie

odwiedzasz już naszej witryny w wybranym przez nas okresie. W takim przypadku okres

przechowywania zostanie zresetowany za każdym razem, gdy ponownie odwiedzisz naszą

stronę internetową w określonym czasie.

 

Po upływie określonego okresu dane będą usuwane raz w miesiącu. Ten okres przechowywania

dotyczy Twoich danych związanych z plikami cookie, rozpoznawaniem użytkowników i identyfikatorami

reklamowymi (np. pliki cookie z domeny DoubleClick). Wyniki raportu są oparte na danych

zagregowanych i są przechowywane niezależnie od danych użytkownika. Zagregowane dane to

scalanie pojedynczych danych w większą jednostkę.

 

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej o ochronie danych masz prawo do dostępu do swoich danych, ich

aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia. Możesz uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie

Twoich danych, korzystając z dodatku do przeglądarki, który wyłącza Google Analytics JavaScript

(ga.js, analytics.js, dc.js). Możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki ze strony

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Należy pamiętać, że ten dodatek wyłącza

jedynie zbieranie danych przez Google Analytics.

 

Jeśli ogólnie chcesz dezaktywować, usunąć lub zarządzać plikami cookie

(niezależnie od Google Analytics), istnieją osobne instrukcje dla każdej przeglądarki:

 

Chrome: Usuń, włącz i zarządzaj plikami cookie w Chrome

 

Safari: zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

 

Firefox: Wyczyść pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze

 

Internet Explorer: Usuń i zarządzaj plikami cookie

 

Microsoft Edge: usuwanie i zarządzanie plikami cookie

 

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia Twoje dane mogą być również przechowywane i przetwarzane

poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uważana za bezpieczne zgodnie z obecnym europejskim prawem

o ochronie danych. Dane nie mogą być po prostu przekazywane do niebezpiecznych krajów trzecich, tam przechowywane

i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a

usługodawcą spoza Europy.

 

podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics wymaga Twojej zgody, którą uzyskaliśmy za pomocą naszego wyskakującego pliku cookie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

 

Oprócz wyrażenia zgody istnieje prawnie uzasadniony interes z naszej strony, polegający na analizowaniu zachowań

odwiedzających witrynę internetową, a tym samym ulepszaniu naszej oferty pod względem technicznym i ekonomicznym.

Za pomocą Google Analytics możemy identyfikować błędy na stronie, identyfikować ataki i poprawiać rentowność.

Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy).

Jednak korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

 

Zwracamy uwagę, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony

przekazywania danych do USA. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google. Może to oznaczać, że

dane nie mogą być przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe Stanów Zjednoczonych mogą

mieć dostęp do poszczególnych danych. Może się również zdarzyć, że dane te są powiązane z danymi z innych usług

Google, w których posiadasz konto użytkownika.

 

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez

Google Analytics. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze śledzenia, polecamy te dwa linki:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ?hl=de.

 

Platforma do zarządzania zgodami na pliki cookie

Podsumowanie platformy zarządzania zgodami na pliki cookie

Dotyczy: odwiedzających witrynę

Cel: Uzyskanie i zarządzanie zgodą na niektóre pliki cookie, a tym samym korzystanie z niektórych

narzędzi Przetwarzane

dane: Dane do zarządzania ustawieniami cookies, takie jak adres IP, czas wyrażenia zgody, rodzaj zgody,

indywidualne zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć dla narzędzia używanego w każdym przypadku.

Czas przechowywania: Zależy od używanego narzędzia, trzeba być przygotowanym na okres kilku lat Podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest platforma do zarządzania zgodami na pliki cookie?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Consent Management Platform (CMP), które ułatwia nam i Tobie

prawidłową i bezpieczną obsługę skryptów i plików cookie. Oprogramowanie automatycznie tworzy wyskakujące okienko z

plikami cookie, skanuje i kontroluje wszystkie skrypty i pliki cookie, oferuje zgodę na pliki cookie wymaganą przez przepisy o

ochronie danych oraz pomaga nam i Tobie śledzić wszystkie pliki cookie. Większość narzędzi do zarządzania zgodą na pliki cookie

identyfikuje i kategoryzuje wszystkie istniejące pliki cookie. Jako odwiedzający witrynę sam decydujesz, czy i na które skrypty i

pliki cookie chcesz zezwolić, czy nie. Poniższa grafika przedstawia relacje między przeglądarką, serwerem WWW i CMP.

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                             Serwer ciasteczka

                                                             Dostawcy zgody, którzy

                                                             strona regularnie w kratę

 

 Żądania serwera i
 aksamit Wyskakujące

 okienko CMP wskazuje

 

 

 

 

Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serwer WWW strony

 internetowej

Dlaczego używamy narzędzia do zarządzania plikami cookie?

Naszym celem jest zaoferowanie Ci jak najlepszej przejrzystości w obszarze ochrony danych. Jesteśmy również do tego prawnie zobowiązani.

Chcemy Cię jak najlepiej poinformować o wszystkich narzędziach i wszystkich plikach cookie, które mogą przechowywać i przetwarzać Twoje

dane. Masz również prawo do decydowania, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Aby przyznać Ci to prawo, musimy najpierw dokładnie

wiedzieć, które pliki cookie trafiły na naszą stronę internetową. Dzięki narzędziu do zarządzania plikami cookie, które regularnie skanuje witrynę

pod kątem wszystkich istniejących plików cookie, wiemy o wszystkich plikach cookie i możemy dostarczyć Ci informacje na ich temat zgodne z

RODO. Następnie możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie za pośrednictwem systemu zgody.

 

Jakie dane są przetwarzane?

W ramach naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie możesz samodzielnie zarządzać każdym plikiem cookie i mieć pełną kontrolę nad

przechowywaniem i przetwarzaniem swoich danych. Oświadczenie o Twojej zgodzie zostanie zapisane, abyśmy nie musieli Cię pytać za każdym

razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, a także możemy udowodnić Twoją zgodę, jeśli wymaga tego prawo. Jest on przechowywany

w pliku cookie opt-in lub na serwerze. W zależności od dostawcy narzędzia do zarządzania plikami cookie, okres przechowywania Twojej zgody

na pliki cookie jest różny. Dane te (np. pseudonimowy identyfikator użytkownika, czas wyrażenia zgody, szczegółowe informacje o kategoriach

lub narzędziach plików cookie, przeglądarka, informacje o urządzeniu) są zwykle przechowywane przez okres do dwóch lat.

 

Czas przetwarzania danych

Poniżej poinformujemy Cię o okresie przetwarzania danych, jeśli będziemy mieli dalsze informacje na ten temat. Zasadniczo przetwarzamy

dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dane przechowywane w plikach

cookies są przechowywane przez różne okresy czasu. Niektóre pliki cookie są już usuwane po opuszczeniu strony, inne mogą być

przechowywane w Twojej przeglądarce przez kilka lat. Dokładny czas przetwarzania danych zależy od użytego narzędzia, w większości

przypadków należy być przygotowanym na kilkuletni okres przechowywania. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych

poszczególnych dostawców zazwyczaj otrzymasz dokładne informacje na temat czasu trwania przetwarzania danych.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo i możliwość cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies w dowolnym momencie. Działa to za pośrednictwem

naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład możesz również zapobiec gromadzeniu danych

przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w przeglądarce. Informacje na temat specjalnych narzędzi do

zarządzania plikami cookie, jeśli są dostępne, można znaleźć w poniższych sekcjach.

 

podstawa prawna

Jeśli wyrazisz zgodę na pliki cookie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pośrednictwem tych plików cookie.

Jeśli możemy używać plików cookie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta jest również podstawą prawną do wykorzystywania

plików cookie lub przetwarzania Twoich danych. Aby móc zarządzać zgodą na pliki cookie i umożliwić Ci wyrażenie zgody, wykorzystywane

jest oprogramowanie platformy do zarządzania zgodami na pliki cookie. Korzystanie z tego oprogramowania umożliwia nam prowadzenie

strony internetowej w sposób efektywny, zgodny z prawem, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Polityka prywatności YouTube

Podsumowanie polityki prywatności YouTube

Dotyczy: Odwiedzający witrynę

Cel: Optymalizacja naszych usług Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane

dotyczące zachowania użytkownika, informacje o urządzeniu i adresie IP mogą być przechowywane.

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Czas przechowywania:

Dane są zwykle przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów usługi Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest YouTube?

Na naszej stronie umieściliśmy filmy z YouTube. Dzięki temu możemy zaprezentować Ci ciekawe filmy bezpośrednio na naszej stronie.

YouTube to portal wideo, który od 2006 roku jest spółką zależną Google. Portal wideo jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,

San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli wywołasz stronę w naszej witrynie, która zawiera osadzony film z YouTube, Twoja przeglądarka automatycznie

połączy się z serwerami YouTube lub Google. Przesyłane są różne dane (w zależności od ustawień). Firma Google Ireland Limited

(Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) odpowiada za wszelkie przetwarzanie danych w Europie. Poniżej chcielibyśmy bardziej

szczegółowo wyjaśnić, jakie dane są przetwarzane, dlaczego zintegrowaliśmy filmy z YouTube oraz w jaki sposób możesz zarządzać swoimi

danymi lub je usuwać. W serwisie YouTube użytkownicy mogą bezpłatnie oglądać filmy, oceniać je, komentować i samodzielnie przesyłać.

W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na świecie. Abyśmy mogli

wyświetlać filmy w naszej witrynie, YouTube udostępnia fragment kodu, który umieściliśmy w naszej witrynie.

 

Dlaczego używamy filmów z YouTube na naszej stronie internetowej? YouTube to platforma wideo z największą liczbą odwiedzających i

najlepszą zawartością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika na naszej stronie internetowej. I

oczywiście nie powinno zabraknąć ciekawych filmów. Za pomocą naszych osadzonych filmów, oprócz naszych tekstów i obrazów,

udostępniamy dodatkowe przydatne treści. Ponadto naszą stronę internetową można łatwiej znaleźć w wyszukiwarce Google dzięki

osadzonym filmom. Nawet jeśli umieszczamy reklamy za pośrednictwem Google Ads, dzięki zebranym danym Google może tak naprawdę

wyświetlać te reklamy tylko osobom, które są zainteresowane naszymi ofertami.

 

Jakie dane są przechowywane przez YouTube? Gdy tylko odwiedzisz jedną z naszych stron, na której zainstalowano wideo YouTube,

YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który przechowuje Twój adres IP i nasz adres URL. Jeśli jesteś zalogowany na swoim

koncie YouTube, YouTube może w większości używać plików cookie do powiązania Twoich interakcji na naszej stronie z Twoim profilem.

Obejmuje to dane, takie jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ

przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca Internetu. Innymi danymi mogą być dane kontaktowe, dowolne oceny, udostępnianie

treści w mediach społecznościowych lub dodawanie ich do ulubionych na YouTube.

 

Jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google lub YouTube, Google przechowuje dane z unikalnym identyfikatorem powiązanym z Twoim

urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. Na przykład zachowywane jest preferowane ustawienie języka. Nie można jednak zapisać wielu

danych dotyczących interakcji, ponieważ jest ustawionych mniej plików cookie.

 

Na poniższej liście pokazujemy pliki cookie, które zostały ustawione w teście w przeglądarce. Z jednej strony pokazujemy pliki cookie,

które są ustawiane bez zarejestrowanego konta YouTube. Z drugiej strony pokazujemy pliki cookie, które są ustawiane przy zalogowanym

koncie. Lista nie może twierdzić, że jest kompletna, ponieważ dane użytkownika zawsze zależą od interakcji w YouTube.

 

Nazwa: CONSENT Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0 Cel:

Plik cookie przechowuje stan zgody użytkownika na

korzystanie z różnych usług Google. CONSENT służy również

do bezpieczeństwa, do sprawdzania użytkowników i ochrony

danych użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami.

Data ważności: po 19 latach

 

Nazwa: HSID Wartość: AcRwpgUik9Dveht0I Cel: Ten plik

cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika.

Dane te pomagają wyświetlać spersonalizowane reklamy.

Termin ważności: po 2 latach

 

Nazwa: LOGIN_INFO Wartość: AFmmF2swRQIhALLl6aL…

Cel: Informacje o danych logowania są przechowywane w

tym pliku cookie. Termin ważności: po 2 latach

 

Nazwa: SAPISID Wartość: 7oaPxoG-

pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM Cel: Ten plik cookie działa

poprzez jednoznaczną identyfikację przeglądarki i

urządzenia. Służy do tworzenia profilu Twoich

zainteresowań.

Termin ważności: po 2 latach

Nazwa: SID Wartość: oQfNKjAsI111765426- Cel: Ten plik

cookie przechowuje identyfikator Twojego konta Google i

czas ostatniego logowania w postaci podpisanej cyfrowo i

zaszyfrowanej. Termin ważności: po 2 latach

 

Nazwa: SIDCC Wartość: AN0-TYuqub2JOcDTyL Cel: Ten plik

cookie przechowuje informacje o tym, jak korzystasz z

witryny i jakie reklamy mogłeś zobaczyć przed

odwiedzeniem naszej witryny. Termin ważności: po 3

miesiącach

 

Jak długo i gdzie przechowywane są dane? Dane, które YouTube otrzymuje od Ciebie i które przetwarza, są przechowywane

na serwerach Google. Większość z tych serwerów znajduje się w Ameryce. Na

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de możesz zobaczyć dokładnie, gdzie znajdują się centra

danych Google. Twoje dane są dystrybuowane na serwerach. Oznacza to, że dane mogą być wywoływane szybciej i są lepiej

chronione przed manipulacją. Google przechowuje zebrane dane przez różne okresy czasu. Niektóre dane możesz usunąć w

dowolnym momencie, inne są usuwane automatycznie po określonym czasie, a inne są przechowywane przez Google przez

dłuższy czas. Niektóre dane (takie jak elementy Mojej aktywności, zdjęcia lub dokumenty, produkty) przechowywane na

Twoim koncie Google pozostaną przechowywane, dopóki ich nie usuniesz. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google,

możesz usunąć niektóre dane powiązane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

 

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zasadniczo dane na koncie Google można usunąć ręcznie. Dzięki automatycznemu usuwaniu danych o lokalizacji i aktywności

wprowadzonej w 2019 r. informacje są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwane, w zależności od Twojej

decyzji. Niezależnie od tego, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki

cookie Google były usuwane lub dezaktywowane. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. Poniższe

instrukcje pokazują, jak zarządzać plikami cookies w Twojej przeglądarce:

 

Chrome: Usuń, włącz i zarządzaj plikami cookie w Chrome

 

Safari: zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

 

Firefox: Wyczyść pliki cookie, aby usunąć dane, które witryny internetowe umieściły na Twoim komputerze

 

Internet Explorer: Usuń i zarządzaj plikami cookie

 

Microsoft Edge: usuwanie i zarządzanie plikami cookie

 

Jeśli generalnie nie chcesz żadnych plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy

plik cookie ma zostać ustawiony. Możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy na to zezwolisz, czy nie.

Ponieważ YouTube jest spółką zależną Google, istnieje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym,

jak obchodzimy się z Twoimi danymi, zalecamy oświadczenie o ochronie danych na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

podstawa prawna

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych przez zintegrowane elementy YouTube, podstawą

prawną przetwarzania danych jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Co do zasady Twoje dane będą również przechowywane

i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie szybkiej i skutecznej

komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy jednak zintegrowanych elementów

YouTube tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. YouTube umieszcza również pliki cookie w przeglądarce w celu

przechowywania danych. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego oświadczenia o ochronie prywatności w sprawie

plików cookie i zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności lub polityką dotyczącą plików

cookie odpowiedniego usługodawcy.

 

Polityka prywatności Google Fonts

 

Podsumowanie polityki prywatności Google Fonts

Dotyczy: Odwiedzający witrynę

Cel: Optymalizacja naszych usług Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP oraz żądania CSS i

czcionki Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Okres przechowywania: pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy)

Co to są czcionki Google?

Na naszej stronie używamy czcionek Google. Są to „czcionki Google” firmy Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow

Street Dublin 4, Irlandia) odpowiada za wszystkie usługi Google w Europie. Nie musisz się rejestrować ani wprowadzać hasła, aby korzystać z

czcionek Google. Ponadto w Twojej przeglądarce nie są przechowywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS, kroje/czcionki) są pobierane za pośrednictwem

domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google żądania CSS i czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług

Google. Jeśli masz konto Google, nie musisz się martwić, że dane Twojego konta Google będą przesyłane do Google podczas korzystania z Google

Fonts. Google rejestruje użycie CSS (kaskadowych arkuszy stylów) i używanych czcionek oraz bezpiecznie przechowuje te dane. Jak dokładnie wygląda

przechowywanie danych, przyjrzymy się szczegółowo. Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to katalog ponad 800 czcionek, które Google udostępnia

swoim użytkownikom bezpłatnie. Wiele z tych czcionek jest wydanych na licencji SIL Open Font, podczas gdy inne zostały wydane na licencji Apache.

Obie są licencjami wolnego oprogramowania.

Dlaczego używamy czcionek Google na naszej stronie internetowej?

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na naszej własnej stronie internetowej i nie musimy przesyłać ich na nasz własny serwer. Czcionki Google

są ważnym elementem utrzymania wysokiej jakości naszej strony internetowej. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane pod kątem

internetu, co oszczędza ilość danych i jest wielką zaletą, szczególnie w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. Gdy odwiedzasz naszą stronę, mały

rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Ponadto czcionki Google to bezpieczne czcionki internetowe. Różne systemy syntezy obrazu (renderowania)

w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie błędy mogą częściowo zniekształcać teksty

lub całe strony internetowe. Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN) nie ma problemów międzyplatformowych z czcionkami Google. Google Fonts

obsługuje wszystkie główne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działa niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych

systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Dlatego używamy Google Fonts, abyśmy mogli prezentować całą naszą usługę

online tak pięknie i jednolicie, jak to tylko możliwe.

Jakie dane są przechowywane przez Google?

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej czcionki są ponownie ładowane przez serwer Google. To połączenie zewnętrzne przesyła dane na serwery

Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że Ty lub Twój adres IP odwiedzacie naszą stronę internetową. Interfejs Google Fonts API został

zaprojektowany w celu ograniczenia użycia, przechowywania i gromadzenia danych użytkownika końcowego do tego, co jest niezbędne do prawidłowego

dostarczania czcionek. Nawiasem mówiąc, API oznacza „interfejs programowania aplikacji” i służy między innymi jako nadajnik danych w sektorze

oprogramowania. Google Fonts bezpiecznie przechowuje CSS i żądania czcionek w Google i dlatego jest chroniony. Zebrane dane dotyczące użytkowania

pozwalają Google określić, jak dobrze odbierane są poszczególne czcionki. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych, takich jak

Google Analytics. Google wykorzystuje również dane z własnego robota indeksującego, aby określić, które witryny używają czcionek Google. Te dane są

publikowane w bazie danych Google Fonts BigQuery. Przedsiębiorcy i programiści korzystają z usługi internetowej Google BigQuery do badania i

przenoszenia dużych ilości danych. Należy jednak zauważyć, że każde żądanie Google Font również automatycznie przesyła informacje, takie jak

ustawienia języka, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki na serwery Google. To, czy te dane są również

przechowywane, nie może być jednoznacznie określone lub nie jest wyraźnie komunikowane przez Google.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google przechowuje żądania dotyczące zasobów CSS przez jeden dzień na swoich serwerach, które znajdują się głównie poza UE. Dzięki temu możemy

używać czcionek za pomocą arkusza stylów Google. Arkusz stylów to szablon, za pomocą którego można szybko i łatwo zmienić na przykład projekt lub

czcionkę witryny internetowej. Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok. W ten sposób Google dąży do zasadniczej poprawy czasu

ładowania stron internetowych. Gdy miliony witryn odnoszą się do tych samych czcionek, są one buforowane po pierwszej wizycie i natychmiast

pojawiają się ponownie na wszystkich innych odwiedzanych później witrynach. Czasami Google aktualizuje pliki czcionek, aby zmniejszyć rozmiar

pliku, zwiększyć zakres języka i ulepszyć projekt.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Danych, które Google przechowuje przez dzień lub rok, nie można po prostu usunąć. Dane są automatycznie przesyłane do Google po wywołaniu strony.

Aby móc przedwcześnie usunąć te dane, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem

https://support.google.com/?hl=de&tid=111765426. W takim przypadku uniemożliwiasz przechowywanie danych tylko wtedy, gdy nie odwiedzasz

naszej witryny. W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych, Google umożliwia nam nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek.

Mamy więc nieograniczony dostęp do morza czcionek i dzięki temu wydobyjemy to, co najlepsze z naszej strony internetowej. Więcej informacji

o Google Fonts i inne pytania znajdziesz na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111765426. Chociaż Google zajmuje się tam kwestiami

ochrony danych, nie zawiera naprawdę szczegółowych informacji na temat przechowywania danych. Uzyskanie od Google naprawdę dokładnych

informacji o przechowywanych danych jest stosunkowo trudne.

podstawa prawna

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Google Fonts, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google Font w celu optymalizacji naszej usługi online. Odpowiednią podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Jednak używamy czcionek Google tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Możesz również dowiedzieć się, jakie dane są ogólnie gromadzone przez Google i do czego te dane są wykorzystywane

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

Źródło: Utworzono za pomocą generatora ochrony danych AdSimple